Zmluvné právo

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Náš tím špecializujúci sa na zmluvné právo tvorí zhruba 30 právnikov. Pracujeme pre desiatky spoločností z Fortune 500 a Czech Top 100, stredné i malé spoločnosti a podnikateľov, ako aj pre subjekty z verejného sektora. Máme dlhoročné skúsenosti zo správnych konaní s kontrolnými orgánmi a so zastupovaním klientov v súdnych sporoch.

Naši klienti pri svojom podnikaní čelia zložitým a komplexným výzvam. Máme rozsiahle skúsenosti s prípravou návrhov zmlúv, ich revíziami a s úspešným prerokovaním zmluvných podmienok, ako s posudzovaním zložitých obchodnoprávnych nárokov a vzťahov, vypracovávaním odborných stanovísk vrátane vedenia sporov pred súdmi, štátnymi orgánmi a všeobecne pri riešení sporovej agendy.

Optimálne nastavenie franchisingovej či distribučnej siete, zavedenie novej technológie za účelom elektronizácie obchodných transakcií, zabezpečenie dodávky technologických celkov do novej továrne alebo správne vyhodnotenie rizík vyplývajúcich zo zmluvy so zahraničným dodávateľom či zákazníkom – vo všetkých týchto prípadoch naši klienti vyžadujú nielen plné pochopenie komerčných aspektov ich podnikania, ale najmä schopnosť tieto aspekty správne premietnuť do zmluvnej dokumentácie. Samozrejmou požiadavkou je tiež perfektná znalosť regulačných požiadaviek, ktoré sú pre obsah zmluvy či obchodných podmienok nezriedka zásadné. Náš tím je vďaka svojmu know-how aj rozsiahlym a rôznorodým skúsenostiam, získaným prakticky vo všetkých oblastiach podnikania, pripravený tieto náročné požiadavky splniť.

Pokrývame široké spektrum podnikateľských odvetví – od priemyslu a služieb, spotrebného tovaru, maloobchodu, potravinárstva, farmácie a zdravotníctva, cez vzdelávanie, informačné technológie, médiá, telekomunikácie a voľný čas až po automobilový priemysel, dopravu, logistiku, letectvo či obranu a zbrojný priemysel.

Dlhodobo sa venujeme najmä týmto oblastiam: 

 • kúpne zmluvy a zmluvy o dielo alebo o dodávkach technológií
 • zmluvy o transfere technológií
 • zmluvy o implementácii a prevádzke komplexných riešení v oblasti IT a telekomunikácií
 • komplexné právne riešenie pre e-commerce vrátane implementácie „smart“ kontraktov, zavádzania elektronickej a biometrickej identifikácie a zabezpečenia celkového „paperless“ fungovania spoločnosti
 • zmluvné aspekty projektov realizovaných v rámci zdieľanej ekonomiky a P2P transakcií
 • implementácia moderných technológií v bankovníctve a finančníctve (Fintech)
 • zmluvná dokumentácia pre maloobchod so zameraním na právne aspekty ochrany spotrebiteľa
 • nastavovanie distribučnej siete vrátane prípravy distribučných zmlúv a zmlúv o obchodnom zastúpení
 • franchisingové zmluvy
 • outsourcing
 • leasingové zmluvy, zmluvy o spätnej kúpe
 • zmluvy z oblasti duševného vlastníctva vrátane špecializácie na audiovizuálnu tvorbu (filmové právo)
 • zmluvy o cenných papieroch a financiách
 • mandátne a sprostredkovateľské zmluvy
 • zmluvy o tichom spoločenstve
 • zmluvy o zabezpečení vzdelávania zamestnancov
 • zmluvy upravujúce servis a záruku
 • komplexná zmluvná dokumentácia k rozsiahlym projektom zo všetkých oblastí podnikania
 • vypracovanie odborných stanovísk vrátane predsporových analýz
 • mimosúdne i súdne riešenie komplexných sporov týkajúcich sa zmluvných vzťahov vrátane riešenia sporov v rámci medzinárodného obchodu
 • zastupovanie v správnych konaniach a konzultácia so správnymi orgánmi
 • podrobné analýzy aktuálnej a pripravovanej legislatívy zameranej na konkrétne odvetvie
 • prednášky a workshopy

Všetkým týmto témam sa venujeme v rámci odborných publikácií, prednášok a tiež na našom blogu: https://www.havelpartners.blog

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross