Mgr. Ivan Rámeš

Partner
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
ivan.rames@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Hlavnou špecializáciou Ivana Rámeša je právo duševného vlastníctva a technológií. V tejto oblasti sa zameriava najmä na komplexné nastavenie IP stratégie, a to ako v ČR, tak aj vo svete, ďalej na vymáhanie práv priemyselného vlastníctva a autorských práv, predovšetkým na problematiku falzifikátov a nedovolených napodobenín, paralelných dovozov a otázok tzv. vyčerpania práv.

Je odborníkom na oblasť e-commerce – či už ide o oblasť IP, ochrany spotrebiteľa (vrátane správnych konaní s kontrolnými orgánmi ako je Česká obchodná inšpekcia a ďalšie), ochrany osobných údajov alebo o marketingové právo. V rámci svojej právnej praxe stál pri zrode prvých e-shopov a nastavoval podmienky fungovania medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi, aktuálne sa zameriava okrem internetových obchodov aj na právne fungovanie marketplace.

Špecializuje sa tiež na autorskoprávne poradenstvo, doménové spory, nekalú súťaž a spory týkajúce sa IP práv. Ďalším odborom jeho špecializácie je franchising, kde poskytoval odborné poradenstvo celému množstvu nadnárodných franchisingových sietí, ale aj rýdzo česko-slovenským konceptom.

V rámci svojej praxe poskytuje poradenstvo ako začínajúcim startupom, tak väčším spoločnostiam i medzinárodným korporáciám. Stranou nezostáva ani oblasť venture capitálu, a to najmä v podobe IP poradenstva investorom, investičným fondom či startupom. Vo vyššie uvedených oblastiach tiež prednáša a pravidelne publikuje odborné články. Je zakladateľom blogu HAVEL & PARTNERS.

Ocenenia

Vyššie uvedené praxe potvrdzujú aj prestížne medzinárodné ratingové agentúry a rebríčky ako sú Chambers Europe, World Trademark Review 1000 a IP STARS, kde sa Ivan umiestňuje niekoľko rokov na popredných miestach ako uznávaný odborník na oblasť IP.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátska komora
INTA (International Trademark Association)
ECTA (European Communities Trade Mark Association)

Jazyky
český, anglický
Vzdelanie
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2007), titul Mgr.
 • dlhoročné poradenstvo svetovému výrobcovi obuvi pri vymáhaní práv z priemyselného vlastníctva a postupu proti subjektom distribuujúcim falzifikáty či napodobeniny na českom trhu či dovážajúcim tovar z tretích krajín
 • poradenstvo svetovému výrobcovi kozmetiky v súvislosti s jeho právnymi spormi o ochrannú známku v Českej republike a vedenie správnych konaní s relevantnými orgánmi
 • poradenstvo významnej športovej asociácii spočívajúce v realizácii právnych krokov proti falšovateľom športových dresov
 • dlhoročné poradenstvo poprednému českému predajcovi elektroniky pri ochrane jeho portfólia ochranných známok, pri tvorbe internetového obchodu a nastavení spotrebiteľských obchodných podmienok, v oblasti práva na ochranu spotrebiteľa a zmluvnej agendy
 • poradenstvo poprednému výrobcovi lietadiel v súvislosti s vymáhaním práv z priemyselného vlastníctva a priemyselne právnou ochranou jeho výrobkov; vedenie správnych konaní s kontrolnými orgánmi
 • poradenstvo významnej leasingovej spoločnosti a banke z európskej bankovej skupiny pri zmene riadenia pobočkovej siete na franchisingový model
 • poradenstvo významnému európskemu výrobcovi dopravného značenia pri prerokovaní distribučných zmlúv s jeho zahraničným obchodným partnerom
 • právne služby z oblasti práva IT/IP súvisiace s právnou due diligence nadnárodnej leteckej spoločnosti, popredného českého výrobcu turbín a významného českého vydavateľstva pred ich plánovaným predajom
 • poradenstvo niekoľkých popredným svetovým výrobcom elektroniky v oblasti úpravy právnych vzťahov so spotrebiteľmi
 • poradenstvo pri právnych krokoch proti poprednému českému pivovaru vo veci nekalej súťaže

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross