Poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesné hospodárstvo

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Špecializovaná poradenská skupina pre oblasť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva je tímom odborníkov úzko zameraných na jednotlivé oblasti odboru s väzbami na relevantné orgány verejnej správy a detailnou znalosťou poľnohospodárskeho prostredia a problematiky a svojim klientom zabezpečuje komplexné právne služby.

  • rozsiahle know-how v súvislosti s dotačnými programami pre poľnohospodárstvo a lesníctvo na úrovni ČR, SR a EÚ a reguláciou poľnohospodárskych družstiev
  • vzťahy medzi akcionármi alebo spoločníkmi poľnohospodárskych spoločností, obchodné zmluvy (vrátane distribučných zmlúv) a riešenie zmluvných vzťahov vrátane práva tak EÚ, ako aj ďalších zahraničných jurisdikcií
  • nákup, predaj a dispozície s poľnohospodárskymi pozemkami, chovnými zvieratami, poľnohospodárskou a potravinárskou technikou a strojmi
  • nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych spoločností a podnikov. Úzka spolupráca so špecializovaným M&A tímom (80 právnikov kancelárie) so zameraním na oblasť fúzií a akvizícií a akvizičného financovania s rozsiahlymi skúsenosťami so štruktúrovaním, prerokovávaním a pripomienkovaním zmlúv o financovaní akvizícií a pod.
  • právne poradenstvo vo veciach verejnoprávneho povoľovania fúzií a akvizícií, a to ako pri predbežnom vyhodnocovaní dopadov tuzemských i nadnárodných koncentrácií na trh aj pravdepodobnosti, že tieto koncentrácie budú povolené bez obmedzenia, tak pri zastupovaní v konaniach pred súťažnými úradmi
  • spolupráca s ministerstvami a ďalšími orgánmi verejnej správy a vládnymi organizáciami vrátane Ministerstva poľnohospodárstva, PGRLF, ČOI a ďalších, vrátane podielu na tvorbe aj pripomienkovaní legislatívnych návrhov v oblastiach súvisiacich s poľnohospodárstvom a potravinárstvom a súvisiacimi legislatívnymi procesmi
  • exkluzívny právny partner Poľnohospodárskeho zväzu Českej republiky

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross