Medzinárodné arbitráže a ochrana investícií

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Klientom poskytujeme komplexné právne služby v oblasti medzinárodných arbitráží a ochrany zahraničných investícií a sústreďujeme odborníkov poskytujúcich poradenstvo ohľadom všetkých aspektov práva, ktoré v rámci obchodnej či investičnej arbitráže môžu vzniknúť. Tím špecializovaný na medzinárodné rozhodcovské konanie tvorí desať právnikov vrátane troch partnerov, a ide tak o jeden z najväčších špecializovaných tímov tohto druhu v Českej republike a na Slovensku.

Špecializovaný tím poskytuje poradenstvo klientom z radov súkromných i štátnych alebo iných verejných orgánov v súvislosti s medzinárodnými spormi vzniknutými v akejkoľvek oblasti hospodárskej činnosti ako je napr. stavebníctvo, doprava a strojárstvo, realitná developerská činnosť, ropný priemysel a energetika, telekomunikácie či poisťovníctvo. Okrem zastupovania v rozhodcovských konaniach právnici kancelárie pomáhajú svojim klientom vo všetkých ostatných fázach procesu riešenia arbitrážnych sporov vrátane zabezpečenia ochrany cezhraničných investícií pri ich vzniku, prípravy štruktúrovaných rozhodcovských doložiek, predprocesného poradenstva, konaní o žalobách na zrušenie rozhodcovských rozhodnutí, mimosúdnych urovnaní a uznaní a výkone rozhodcovských nálezov.

Kancelária pravidelne zastupuje klientov v medzinárodných arbitrážach pred stálymi rozhodcovskými súdmi aj v ad hoc rozhodcovských konaniach vedených podľa stanovených pravidiel medzinárodného rozhodcovského konania typu rozhodcovských pravidiel ICC, LCIA, SCC, UNCITRAL, VIAC alebo Švajčiarskych pravidiel pre medzinárodné rozhodcovské konanie. Pri zastupovaní klientov kancelária využíva spoľahlivú sieť spolupracujúcich advokátskych kancelárií v zahraničí, ktorá právnikom kancelárie umožňuje viesť rozhodcovské konanie v akejkoľvek krajine, právnom poriadku a jazyku. Vďaka významnému postaveniu v regióne sme často vyhľadávaní ako právny poradca renomovaných medzinárodných právnických firiem v rozhodcovských konaniach s českým či slovenským prvkom. Senior právnici kancelárie sú tiež činní ako rozhodcovia v konaniach vedených podľa uznávaných pravidiel medzinárodnej arbitráže, ako sú napr. rozhodcovské pravidlá ICC ako aj hlavné pravidlá pre vedenie rozhodcovských konaní v Českej republike a na Slovensku.

Pri zastupovaní v sporoch právnici spolupracujú s našimi ďalšími špecializovanými tímami, ktorých členovia sú uvádzaní ako poprední odborníci prakticky všetkými prestížnymi medzinárodnými publikáciami vrátane PLC Cross-border, European Legal 500 alebo Chambers Global. Táto prax umožňuje kancelárii viesť s požadovanou mierou odbornosti arbitráže v akejkoľvek oblasti práva, a zároveň vďaka tejto skúsenosti právnici kancelárie pôsobia v iných konaniach ako rozhodcovia či stranami ustanovení právni znalci.

Naši právnici sú zapojení do činnosti profesijných organizácií a stálych rozhodcovských súdov, ako sú napr. Národný výbor ICC Česká republika, Rozhodcovský súd pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky či Burzový rozhodcovský súd pri Burze cenných papierov Praha. V snahe šíriť povedomie o medzinárodnom rozhodcovskom konaní a zdieľať svoje skúsenosti s nastupujúcou generáciou právnikov advokáti kancelárie pravidelne publikujú a prednášajú, zúčastňujú sa konferencií, seminárov a workshopov a podporujú tých, ktorí sa chcú v praxi či inak tomuto odboru venovať.

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross