JUDr. Lenka Ostró, LL.M.

Advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
lenka.ostro@havelpartners.sk
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Lenka Ostró sa špecializuje najmä na oblasť farmaceutického, zmluvného a pracovného práva, pričom ako správkyňa konkurznej podstaty poskytuje právne poradenstvo aj v oblasti konkurzného práva a súdnych sporov. V oblasti pracovného práva klientom poskytuje právne poradenstvo pokrývajúce ich každodenné potreby vyplývajúce z právneho vzťahu medzi zamestnávateľmi a zamestnancami vrátane právneho poradenstva v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním a pôsobením odborovej organizácie v spoločnosti. V oblasti farmaceutického práva klientom poskytuje právne poradenstvo tak v oblasti regulatoriky, ako aj v oblasti reklamy liekov a zdravotníckych pomôcok.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pracovala v advokátskej kancelárii zameranej na oblasť konkurzného práva, pričom sa venovala predovšetkým sporovej agende.

Členstvo v profesijných združeniach

Slovenská advokátska komora

Jazyky
slovenský, anglický, maďarský
Vzdelanie
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, Košice (2013), titul Mgr.
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, Košice (2015), titul JUDr.
  • Eötvös Loránd University, Budapešť, Maďarsko (2016), titul LL.M
Autorky: Kateřina Slavíková, Lenka Ostró, Martina Rievajová Na farmaceutické spoločnosti sa v prípade šírenia reklamy liekov vzťahujú mnohé, častokrát nejasné povinnosti. Jednou z nich je aj povinnosť sprístupňovať vzorky reklamy liekov dozorným orgánom. Na koho sa vzťahuje táto povinnosť, aké vzorky reklamy hlásiť, ako aj to, aké zmeny v spôsobe hlásenia nastali od 1. 6. 2023 či ďalšie […]
Autori: Václav Audes, Lenka Ostró, Martina Rievajová Novela zákona o liekoch: Rozšírenie možnosti použitia neregistrovaných a off-label liekov v podobe compassionate use či očkovanie v lekárňach. Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 28. 6. 2023 na poslednej predprázdninovej schôdzi novelu zákona o liekoch, ktorou sa zároveň mení aj zákon o podmienkach úhrady liekov z verejného zdravotného poistenia. Novelu musí ešte podpísať […]
Autori: Ondřej Majer, Juraj Dubovský, Lenka Ostró Súčasná ekonomická situácia na trhu prináša mnoho úskalí pre viacero podnikateľov, ktorí často musia siahať na dno svojich finančných zásob, aby nepriaznivé obdobie prečkali. Aké sú riešenia na predídenie úpadku a čo v prípade, ak úpadok už nastal? Kedy a ako pristúpiť k riešeniu hroziaceho úpadku a aké sankcie hrozia za porušenie […]
Autori: Ondřej Majer, Štěpán Štarha, Lenka Ostró Uznesením č. 678 zo dňa 22. októbra 2020 vláda Slovenskej republiky vydala zákaz vychádzania v období od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa a obmedzila tak vstup do obchodných domov a predajní okrem potravín, drogérii a lekárni, pričom predajne mohli ostať […]
Autori: Štěpán Štarha, Ondřej Majer, Lenka Ostró Vláda Slovenskej republiky postupne predstavuje opatrenia na pomoc pri zvládaní súčasnej situácie, a to nielen pre zamestnávateľov. Aktívne opatrenia na trhu práce pre zamestnávateľov, či samostatne zárobkovo činné osoby, predstavilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového […]
Autori: Štěpán Štarha, Ondřej Majer, Lenka Ostró Od vyhlásenia mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia pandémie COVID-19 boli prijaté viaceré opatrenia v oblasti justícii zamerané na zmiernenie dopadov pre podnikateľov aj nepodnikateľov a ochranu ich práv. Práve včera Národná rada SR schválila ďalšiu pomoc vo forme „Dočasnej ochrany podnikateľov“, ktorá má pomôcť podnikateľom preklenúť toto krízové obdobie tak, […]
Autori: Jan Koval, Štěpán Štarha, Lenka Ostró Dňa 4. 4. 2020 nadobudol účinnosť vládny návrh, ktorým sa zmenil Zákonník práce. Súčasne od dnes, 6. 4. 2020 budú môcť zamestnávatelia požiadať o príspevky na podporu udržania pracovných miest. O všetkých aktuálnych zmenách sa dočítate nižšie v našom prehľade. Nariadený a oznámený home office Doteraz mohol zamestnanec  aj mimo pracoviska na, […]
Autori: Štěpán Štarha, Lenka Ostró, Róbert Gašparovič Možno ste už mali možnosť prečítať si naše newslettery, týkajúce sa vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo sumarizujúce dopady pandémie COVID-19 na zamestnávateľa. Jedným z mnohých dôsledkov tejto pandémie je masový presun práceschopného obyvateľstva na tzv. home office - prácu z domova. Akokoľvek táto téma môže byť pre niekoho samozrejmá, […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross