Daňové právo

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

NAŠE SLUŽBY V OBLASTI DAŇOVÉHO PRÁVA

Daňový tím HAVEL & PARTNERS tvorí pätnásť špecialistov a konzultantov s rozsiahlymi a dlhoročnými skúsenosťami z firiem tzv. veľkej štvorky (EY, PwC a Deloitte), ktorí sú pripravení poskytnúť klientom podporu vo všetkých oblastiach lokálnych a do značnej miery aj medzinárodných daní. Tím, ktorého členovia pôsobia primárne v Prahe a v obmedzenom rozsahu aj v Bratislave, je schopný zabezpečiť špičkový daňový servis medzinárodným korporáciám, lokálnym podnikateľským zoskupeniam aj privátnym klientom a ich rodinám.

Zabezpečujeme veľmi úzke prepojenie právnych a daňových služieb s cieľom poskytnúť klientom kompletnú službu na jednom mieste: Tesná inkorporácia daňového tímu do štruktúry advokátskej praxe a prítomnosť advokátov zameraných na daňové právo prinášajú unikátny stupeň previazanosti daňovej a právnej agendy, a tým maximálnu synergiu služieb v oboch oblastiach. Disponujeme jedinečnou kombináciou právnej odbornosti a znalosťou tuzemskej i medzinárodnej daňovej problematiky.

Sme najviac odporúčanou kanceláriou v kategórii Daňové právo v oficiálnej českej a slovenskej súťaži Právnická firma roka.

DAŇOVÉ SLUŽBY PRE PRIVÁTNU KLIENTELU

 • poradenstvo majiteľom a manažérom spoločností, športovcom, umelcom a významným osobnostiam verejného života
 • daňové štruktúrovanie držby, správy a ochrany privátneho majetku
 • príprava daňových priznaní fyzických osôb vrátane súvisiacej komunikácie s finančnými úradmi
 • celoročné poradenstvo obmedzujúce stres posledných dní pred podaním daňového priznania
 • kompletné zastupovanie fyzickej osoby na základe generálneho plnomocenstva vrátane zabezpečenia komunikácie s finančným úradom

DAŇOVÉ SLUŽBY PRE KORPORÁTNU KLIENTELU

 • pravidelné služby zabezpečujúce kompletný daňový servis a poradenstvo pre veľké korporácie
 • príprava priznania k DPPO vrátane súvisiacej dokumentácie pre budúce daňové kontroly
 • revízia a štruktúrovanie zmlúv s dodávateľmi a odberateľmi (vrátane koordinácie právneho a daňového tímu bez súčinnosti klienta)
 • daňové štruktúrovanie transakcií a investícií
 • podpora vo všetkých oblastiach daní, ktoré súvisia s podnikaním v Českej republike a na Slovensku, najmä v oblastiach daní z príjmov právnických osôb, DPH a zdaňovania zamestnancov
 • riešenie problematiky prevodných (transferových) cien vrátane vypracovania alebo aktualizácie príslušnej dokumentácie
 • asistencia korporáciám s investičným stimulom vo forme zľavy na dani v rámci prípravy priznania k DPPO, následných kontrol zo strany MFČR a MPO a komunikácia s úradmi
 • asistencia korporáciám uplatňujúcim odpočítateľnú položku na výskum a vývoj (posúdenie možnosti uplatnenia odpočtu a súladu pripravenej dokumentácie s legislatívnymi požiadavkami, príprava dokumentácie ako takej)
 • aktívna komunikácia s audítormi a s manažmentom korporácií v centrálach, pomoc pri riešení problémov, ktoré majú cezhraničný prvok v rámci celej skupiny

OSTATNÉ SLUŽBY

 • zastupovanie pred správcom dane v rámci daňových kontrol, prípadne iných konaní
 • DPH compliance pre zahraničných platcov dane registrovanej v ČR alebo SR
 • Komplexná daňová due dilligence

Autori: Štěpán Štarha, Kristína Očenášová Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Zákona o dani z príjmov[1] („Novela“), ktorou sa s účinnosťou od 1. 8. 2023 ruší pre fyzické osoby osobitný základ dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti (tzv. CFC[2] pravidlá pre fyzické osoby). Na základe CFC pravidiel sa po splnení určitých kritérií pre fyzické osoby, slovenských daňových rezidentov, stanovoval […]
Autori: Štěpán Štarha, Kristína Očenášová Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Zákona o dani z príjmov[1] („Novela“), ktorou sa s účinnosťou od 1. 1. 2024 zavádzajú zásadné zmeny v zdaňovaní virtuálnych mien (tzv. kryptomeny) a niektorých cenných papierov. Najvýznamnejšia zmena pre investorov v oblasti kryptomien je nová znížená 7 % sadzba dane z príjmov fyzických osôb pri predaji kryptomeny, ak k […]
Autori: Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová Národná rada Slovenskej republiky schválila nový Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev[1], ktorým sa mení a dopĺňa aj Zákon o dani z príjmov[2] s účinnosťou od 1. 1. 2024 („Novela“). Pozitívnou zmenou zavedenou Novelou je oslobodenie od dane z príjmov fyzických osôb pri nepeňažných plneniach poskytnutých po 31. 12. 2023 zamestnancom vo […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross