Bankovníctvo a financie

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Bankové, finančné a kapitálové trhy sú jednou z našich hlavných oblastí praxe. Medzi našich klientov patria popredné české, slovenské a zahraničné banky, poisťovne, ako aj ďalšie finančné inštitúcie, korporácie a významní inštitucionálni a súkromní investori. Väčšina našich právnikov prišla do našej kancelárie so skúsenosťami z renomovaných medzinárodných právnických firiem alebo z vyšších pozícií v regulačných úradoch, ako je Česká národná banka.

BANKOVNÍCTVO A FINANCIE

Služby našej advokátskej kancelárie zahŕňajú poradenstvo v oblasti bankovníctva a iných finančných aktivít a produktov vrátane:

 • všetkých významných druhov úverov vrátane syndikovaných úverov;
 • akvizičného, projektového, exportného a realitného financovania;
 • zabezpečovacích nástrojov a záruk;
 • štandardnej dokumentácie pre finančné produkty;
 • regulačných a prevádzkových otázok týkajúcich sa činností domácich a zahraničných bánk a ďalších poskytovateľov finančných služieb;
 • právnych analýz úverových portfólií;
 • problémových aktív vrátane vymáhania pohľadávok a predaja celých portfólií ťažko vymáhateľných pohľadávok;
 • problematiky venture capital a private equity;
 • úpadkov poskytovateľov finančných služieb.

Poistenie

Našim klientom, poisťovniam a sprostredkovateľom poistenia poskytujeme komplexné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva súvisiacich s ich činnosťou.  

Naše služby zahŕňajú poradenstvo týkajúce sa:

 • regulačných a prevádzkových otázok týkajúcich sa činností domácich a zahraničných poisťovní a sprostredkovateľov poistenia vrátane EÚ passportingu;
 • prípravy zmluvnej dokumentácie vrátane prípravy a úpravy všeobecných poistných podmienok a doplnkových poistných podmienok;
 • posúdenia sporných právnych otázok pri likvidácií poistných udalostí;
 • zastupovania v súdnych i mimosúdnych sporoch o plnení z poistných zmlúv;
 • prípravy zmluvnej dokumentácie medzi poisťovňami a sprostredkovateľmi poistenia;
 • zakladania pobočiek zahraničných poisťovní a sprostredkovateľov poistenia.

KAPITÁLOVÉ TRHY

V oblasti kapitálových trhov poskytujeme právne služby domácim a zahraničným bankám, spoločnostiam obchodujúcim s cennými papiermi, fondom kolektívneho investovania, iným finančným inštitúciám, ako aj ich korporátnym a privátnym klientom.  

Máme skúsenosti najmä v nasledujúcich otázkach:

 • zabezpečovanie európskeho passportu alebo licencie, prevádzkovania činnosti, marketingu a distribúcie pre banky, obchodníkov s cennými papiermi a fondy kolektívneho investovania;
 • verejnej ponuky a private placementu cenných papierov;
 • prijímania cenných papierov na obchodovanie na verejných trhoch;
 • vytvárania marketingových a distribučných štruktúr na poskytovanie investičných a iných finančných služieb;
 • derivátov a iných štruktúrovaných finančných produktov;
 • regulácie poskytovania investičných a iných finančných služieb vrátane zastupovania pred regulačnými orgánmi a komunikácie s nimi.

Naša kancelária je stálym partnerom Asociácie pre kapitálový trh (AKAT).

Zdroj: Trend Autor: Rozhovor s Kristína Saktorová, autor Ronald Ižip Advokátska kancelária Havel & Partners právne zastrešovala vstup slovenskej spoločnosti Gevorkyan na pražskú burzu. Advokátka kancelárie Kristína Saktorová v rozhovore pre TREND hovorí, ako celý proces ponuky akcií na burze (IPO) prebieha a na čo musia emitenti pri vstupe na burzu myslieť. Každý investor rieši […]
Autori: Štěpán Štarha, Kristína Očenášová Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Zákona o dani z príjmov[1] („Novela“), ktorou sa s účinnosťou od 1. 1. 2024 zavádzajú zásadné zmeny v zdaňovaní virtuálnych mien (tzv. kryptomeny) a niektorých cenných papierov. Najvýznamnejšia zmena pre investorov v oblasti kryptomien je nová znížená 7 % sadzba dane z príjmov fyzických osôb pri predaji kryptomeny, ak k […]
Zdroj: Hospodárske Noviny Autori: Jan Topinka, Ondřej Majer Ponuka akcií na burze (IPO) je cesta, ako získať kapitál na ďalší rozvoj biznisu. Firma na burze je automaticky dôveryhodnejšia a má prestíž v očiach verejnosti, investorov, zákazníkov aj dodávateľov – to platí na miestnom trhu a najmä v zahraničí.   "IPO je zaujímavý spôsob financovania, ktorý môže […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross