JUDr. Jiří Buryan, Ph.D.

Counsel
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
jiri.buryan@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Jiří Buryan sa špecializuje na akvizície a predaj spoločností (M&A) a právo verejného sektora.

Vo verejnom sektore je odborníkom najmä na stavebné právo a rozvoj, energetika, životné prostredie a odpadové právo, verejná pomoc a dotácie, správne súdnictvo a verejnoprávne spory.

Podieľal sa na viacerých transakciách v oblasti fúzií a akvizícií na oboch stranách predávajúcich aj kupujúcich v rôznych odvetviach, najmä v energetike, telekomunikáciách, developerstve a strojárstve. Je špecialista na transakcie, ktoré majú širší verejnoprávny rozmer, či už z dôvodu dotácií poskytnutých cieľovým spoločnostiam, vlastníctva zo strany verejný sektor, riziká spojené s nehnuteľnosťami alebo zložitejšie regulačné prostredie.

Pred nástupom do našej kancelárie pracoval v popredných medzinárodných a českých advokátskych kanceláriách. Pred začatím svojej advokátskej praxe pracoval v rokoch 2003 až 2005 ako právnik na oddelení verejnej pomoci Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže, kde sa okrem iného zaoberal posudzovaním privatizácie a reštrukturalizácie.

Externe vyučuje predmet stavebné právo v rámci programu MBA na Vysokej škole ekonomickej v Prahe so zameraním na nehnuteľnosti, development a oceňovanie. Prednáša na odborných konferenciách a publikuje najmä o otázkach z oblasti developerského a stavebného práva. Počas štúdia na Právnickej fakulte Univerzity v Cambridge sa špecializoval na právo EÚ. Stále je členom Asociácie absolventov Univerzity v Cambridge v Českej republike.

Členstvo v profesijných združeniach

 • Česká advokátska komora

Publikácie

 • Buryan, J.: Časté zmeny v judikatúre majú vplyv na právna neistota. Právny poradca, 11/2015.
 • Buryan, J.: Staňková, K.: Novela zákona o posudzovaní zmena posudzovania vplyvov na životné prostredie: nevyhnutné zlo? Právní rádce 5/2015.
 • Buryan, J.: Neplatnosť zmluvy pre rozpor so zákonom verejnej pomoci. Právny poradca 1/2014.
 • Buryan, J.: Korbel, F.: Investor v súdnom konaní spor - osoba s nižším postavením. Stavebný svet. 1/2017.
 • Buryan, J.: Hlavička J.: Kladivo na ekoteroristov alebo ako sa brániť proti vydieračským združeniam. Stavebný svet, 1/2018.
 • Buryan, J.: Nahliadnutie do spisu. Právny poradca 12/2004.
 • Buryan, J.: Služby všeobecného hospodárskeho záujmu. Právní rádce 6/2005.
 • Buryan, J.: Zmluvná pokuta ako čiastočné hodnotenie zmluva ako čiastkové kritérium vo verejnom obstarávaní. Právne fórum 11-12/2011.
 • Buryan, J.: Udržanie obchodného podielu. Právní rádce 6/2008.
 • Buryan, J.: K pojmu podnik v zmysle práva ES a práva právo hospodárskej súťaže. Právne rozhledy 20/2005.
 • Buryan, J.: Microsoft rozsudok: zamietnutie udeliť licenciu na práva duševného vlastníctva ako zneužitie dominantného postavenia pozícia. Jurisprudencia 7-8/2007.
Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2013), titul Ph.D.
 • University of Cambridge, Právnická fakulta (2011), titul LL.M.
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2004), titul JUDr.
 • Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno (2003) titul Mgr.
 • Lunds Universitet, Švédsko, Právnická fakulta (2003), semestrální kurz
 • spory v oblasti stavebného práva a práva životného prostredia týkajúce sa developerských projektov
 • zastupovanie klientov v desiatkach správnych súdnych konaní pred správnymi súdmi a Najvyšším správnym súdom
 • poradenstvo v oblasti stavebného práva pri veľkých infraštruktúrnych projektoch (prestavba železničného uzla v Brne, výstavba nového letiska, výstavba električkovej trate alebo ciest)
 • vypracovanie časti vecného zámeru v rámci pripravovanej rekodifikácie stavebného práva
 • verejná podpora v oblasti vykurovania, energetiky, poštových služieb, vedy a výskumu atď
 • výstavbu zdrojov elektrární, ich predaj a financovanie nových investícií
 • výstavba a predaj fotovoltaických elektrární, ich financovanie a riziká spojené s podporou obnoviteľných zdrojov energie
 • regulácia energetiky v oblasti výroby a distribúcie energie a rozvoja
 • získanie povolenia na nakladanie s odpadom
 • akvizícia spoločností v telekomunikačnom sektore popredným telekomunikačným operátorom
 • rizikový predaj niekoľkých spoločností z portfólia významnej českej strojárskej skupiny
 • predaj spoločností v oblasti leteckého a kozmického inžinierstva, telekomunikácií a IT
 • získanie pozemkov na budúcu komerčnú výstavbu a administratívne spory súvisiace s potrebnou zmenou územného plánu
 • získanie práv na niekoľko značiek nápojov
 • poradenstvo v otázkach hospodárskej súťaže viacerým spoločnostiam v odvetviach dopravy, alkoholických nápojov, stavebníctva a poštových služieb
 • poradenstvo verejným a sektorovým obstarávateľom v odvetviach dopravy, energetiky, vodného hospodárstva a kanalizácie v oblasti verejného obstarávania, a to aj v súvislosti s niekoľkými plánovanými projektmi PPP; pomoc pri príprave príručky o udržateľnom verejnom obstarávaní

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross