Energetické právo

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Oblasť energetiky a energetického práva je jednou z najrýchlejšie rastúcich špecializácií našej advokátskej kancelárie. Poskytujeme komplexné právne poradenstvo zohľadňujúce všetky špecifiká podnikania v energetických odvetviach, vrátane legislatívnych prác. Využívame znalosti a skúsenosti z transakčnej oblasti energetického sektora, verejného sektora vrátane verejného obstarávania a štátnej pomoci, hospodárskej súťaže, legislatívnej činnosti z oblasti energetiky a projektového financovania či navrhovania a vyjednávania zmluvnej dokumentácie.

Služby v oblasti energetiky

S našou unikátnou expertízou dokážeme pokryť všetky oblasti práva v energetike a poskytnúť tak svojim klientom špičkové komplexné a obchodne orientované právne poradenstvo zahŕňajúce napríklad:

  • akvizície tak konvenčných, ako aj obnoviteľných energetických zdrojov, energetických spoločností či infraštruktúry vrátane hĺbkovej právnej previerky projektov a zabezpečenia akvizičného financovania;
  • výstavba a development energetických zdrojov a distribučných sietí vrátane „ready to build“ projektov;
  • komunitná energetika a energetická sebestačnosť tak pre súkromné subjekty, ako aj pre mestá a obce; nastavenie celého projektu od výberu vhodného business modelu, zabezpečenie vhodných dotačných titulov a financovania, kompletný proces samotnej výstavby a developmentu energetického zdroja vrátane povoľovacích konaní, celkové nastavenie a príprava zákazky v oblasti poskytovania tzv. energetických služieb, získanie potrebných energetických licencií až po zabezpečenie a prípravu komplexnej zmluvnej dokumentácie s dodávateľmi, odberateľmi a prevádzkovateľmi distribučných sústav;
  • regulačné poradenstvo vrátane zastupovania pred Úradom pre reguláciu sietových odvetví;
  • legislatívne poradenstvo v oblasti energetiky;
  • príprava, revízia a nastavenie komplexnej zmluvnej dokumentácie pre všetkých účastníkov energetických trhov od distribútorov a dodávateľov až po zákazníkov;
  • riešenie komplexných energetických sporov v správnych, súdnych aj rozhodcovských konaniach, a to aj v súvislosti s výstavbou energetickej infraštruktúry;
  • príprava a organizácia výberových, obstarávacích a koncesných konaní;
  • komplexné poradenstvo ohľadom dotácií a štátnej pomoci;
  • oblasť ESG.

Právnická firma roka 2020 v kategórii Energetika a energetické projekty.
Kancelária sa umiestňuje medzi najviac odporúčanými alebo odporúčanými
advokátskymi kanceláriami.

Pfr Sr Sk Oborove

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross