Josef Hlavička

Partner
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
josef.hlavicka@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Josef Hlavička sa špecializuje na nehnuteľnostné a stavebné právo, PPP projekty, obchodné právo, právo obchodných spoločností, investície na zelenej lúke, priemyselné nehnuteľnosti, fúzie, akvizície, oblasť verejného obstarávania, štátnej pomoci a právo životného prostredia.

Zameriava sa na právne poradenstvo pri výstavbe rozsiahlych nehnuteľnostných celkov, napr. nákupných a zábavných centier, tovární, diaľnic a letiskových terminálov, a to vrátane použitia medzinárodných štandardov FIDIC. Zúčastnil sa niektorých najvýznamnejších transakcií realizovaných za účasti našej advokátskej kancelárie, ako je výstavba prvého outletového nákupného centra v Českej republike, výstavba nového terminálu na letisku Praha Ruzyně, pilotný BOT projekt výstavby diaľnice a najväčšia greenfield investícia v Českej republike roku 2004 a 2005 .

Publikoval množstvo článkov ako v českých, tak aj v medzinárodných právnych časopisoch zaoberajúcich sa problematikou práva obchodných spoločností a práva nehnuteľností.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pôsobil v pražskej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Burns Schwartz, a následne v jej nástupníckej českej advokátskej kancelárii.

Odporúčania medzinárodných publikácií
Josef Hlavička je odporúčaným odborníkom pre oblasť Construction podľa medzinárodnej publikácie PLC.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátska komora

Jazyky
český, anglický
Vzdelanie
 • Západočeská univerzita, Právnická fakulta, Plzeň (1999), Mgr
 • poradenstvo významnému britskému private equity investorovi ohľadom akvizície dvoch projektov obchodných centier v Prahe a Karlových Varoch
 • poradenstvo britskej spoločnosti zaoberajúcej sa výstavbou a správou nehnuteľností ohľadom akvizície portfólia šiestich supermarketov v Českej republike
 • poradenstvo holandskému developerovi pri predaji nehnuteľnostných projektov, vrátane realizácie špeciálnych due diligence
 • poradenstvo britskej spoločnosti, zaoberajúcej sa výstavbou a prevádzkou nákupných centier, pri príprave nájomných zmlúv a vyjednávaní s približne 90 nájomcami nebytových priestorov
 • poradenstvo britskej spoločnosti zaoberajúcej sa výstavbou a prevádzkou nákupných centier ohľadom kúpy pozemkov v Českej republike, výstavby prvého outlet nákupného centra v Českej republike, prípravy nájomných zmlúv a vyjednávania s približne 90 nájomcami nebytových priestorov
 • poradenstvo kórejskému výrobcovi automobilových súčastí ohľadom výstavby výrobného závodu v priemyselnej zóne v Ostrave v hodnote prevyšujúcej 80 mil. eur (najväčší greenfield projekt roku 2005)
 • poradenstvo taiwanskému výrobcovi počítačov v súvislosti s výstavbou montážneho závodu a servisného centra v priemyselnej zóne v Ostrave v hodnote vyššej ako 20 mil. eur (investor roka 2004 a najväčšia greenfield investícia realizovaná v roku 2004 v Českej republike)
 • poradenstvo pre množstvo významných investorov greenfield investícií v Českej republike
 • poradenstvo austrálskej finančnej inštitúcii v súvislosti s pripravovanou akvizíciou významnej českej developerskej spoločnosti zaoberajúcej sa rozvojom logistických parkov a nákupných centier
 • poradenstvo pri príprave štandardnej dokumentácie na prenájom maloobchodných priestorov na letisku Praha Ruzyně a rokovaniach o prenájme týchto priestorov jednotlivým nájomcom
 • poradenstvo množstvu nadnárodných firiem ohľadom niekoľkých nájomných transakcií, právnych aspektov údržby a prevádzky kancelárskych priestorov a právneho rámca na presun do nových kancelárskych priestorov
 • poradenstvo holandskému developerovi ohľadom realizácie niekoľkých developerských projektov (rezidenčného, rekreačného a priemyselného), ako aj developerských projektov obchodných centier v Čechách a na Morave
 • poradenstvo ohľadom výstavby Terminálu Sever II (vrátane vyhotovenia zmlúv s projektovým manažérom výstavby a zmlúv o dielo podľa štandardov FIDIC) a súvisiace právne služby; projekt v hodnote presahujúcej 330 mil. eur
 • poradenstvo nadnárodnej stavebnej spoločnosti ohľadom plánovanej stavby päťhviezdičkového hotela, vrátane vyhotovenia zmluvy o výstavbe podľa štandardov FIDIC
 • poradenstvo poprednej európskej stavebnej spoločnosti pri právnych sporoch z výstavby v súvislosti s vykonávaním stavebných prác v najväčšej jadrovej elektrárni v Českej republike a ohľadom výstavby veľkého nákupného centra v Plzni
 • poradenstvo Ministerstvu dopravy Českej republiky ohľadom projektu PPP týkajúceho sa výstavby diaľnice D47, vrátane oblasti výstavby pozemných komunikácií a všeobecne nehnuteľností a ďalej ohľadom realizovateľnosti projektov výstavby cestných a diaľničných komunikácií vhodných ako pilotné projekty typu PPP
 • poradenstvo obstarávateľovi pilotného vládneho PPP projektu v Prahe ohľadom financovania, výstavby a prevádzky ubytovne hotelového typu v hodnote prevyšujúcej 25 mil. eur
 • poradenstvo obstarávateľovi pilotného vládneho PPP projektu pri výbere koncesionára v rámci realizácie projektu výstavby väznice typu s dozorom formou PPP v hodnote 35–50 mil. eur
 • poradenstvo rôznym klientom vo veciach práva životného prostredia v oblasti brownfields, dodržiavania predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a vo veciach ekologického zaťaženia odpadov
 • poradenstvo poprednému zahraničnému investorovi s celosvetovou pôsobnosťou pri realizácii greenfield projektu v severných Čechách v oblasti opráv a repasovania turbín
Autori: Tomáš Kalenský, Josef Hlavička, Jana Čipková Zdroj: epravo.sk Variácie (v pôvodnej EN verzii Variation, v slovenskom preklade Zmena) podľa zmluvných podmienok FIDIC, ktoré v súčasnosti patria medzi najvyužívanejšie zmluvné štandardy v odbore stavebníctva, možno označiť za špecifický zmluvný inštitút sui generis, ktorý umožňuje zmluvným stranám flexibilne reagovať na okolnosti a skutočnosti, ktoré pri uzatváraní […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross