Zbrojársky priemysel

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Zbrojársky priemysel je jedným z odvetví, ktoré silne podlieha ekonomickým a politickým vplyvom. Rovnako je jedným zo sektorov, ktoré zažívajú značný rozmach a v súčasnej dobe, plnej stále sa meniacich trhových, ekonomických i politických podmienok, je zásadným faktorom odborné zabezpečenie projektov.

Naša kancelária so špecializovaným tímom právnikov, disponujúcich znalosťami v odbore na tuzemskej i medzinárodnej úrovni, poskytuje svojim klientom komplexné právne poradenstvo týkajúce sa zbrojárskeho priemyslu a s ním súvisiacich aktivít v Českej i Slovenskej republike.

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross