Ing. Mgr. Tomáš Chmelka

Advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
tomas.chmelka@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Tomáš Chmelka sa špecializuje na právo informačných technológií, právo duševného a priemyselného vlastníctva, zmluvné právo a medzinárodné obchodné právo.

V oblasti práva informačných technológií sa zameriava najmä na právne aspekty životného cyklu informačných systémov, webových aplikácií, mobilných aplikácií a iných počítačových programov. Zaoberá sa aj doménovými menami a doménovými spormi.

V rámci svojej praxe sa Tomáš podieľal na mnohých komplexných cezhraničných projektoch, ktoré zahŕňali transfer technológií, vývoj, výrobu a dodávku rôznych produktov a počítačových programov. Podieľal sa na projektoch súkromných spoločností aj verejných orgánov.

Okrem Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne Tomáš študoval aj systémové inžinierstvo a informatiku na Vysokom učení technickom v Brne. Zahraničné skúsenosti získal na Northumbria University v anglickom Newcastli.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie v roku 2017 pracoval v českej advokátskej kancelárii, kde sa zaoberal najmä súdnymi spormi.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
  • Vysoké učení technické v Brne, Fakulta podnikania (2017), titul Ing.Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2016), titul Mgr.Vysoké učení technické v Brne, Fakulta podnikania (2014), titul Bc.Northumbria University, Newcastle upon Tyne, Veľká Británia (2015), študijný program Erasmus+
  • poradenstvo nadnárodnej IT spoločnosti pri implementácii informačných systémov v českých a slovenských bankových inštitúciách
  • poradenstvo nadnárodnému obchodnému reťazcu pri implementácii viacerých informačných systémov
  • poradenstvo českým spoločnostiam pri vývoji a spustení niekoľkých internetových projektov
  • poradenstvo nadnárodným spoločnostiam v oblasti nekalej súťaže, ochrany obchodného mena a duševného a priemyselného vlastníctva
  • vedenie sporov o názvy domén v prospech nadnárodných spoločností
  • poradenstvo globálnemu výrobcovi strelných zbraní v oblasti transferu technológií a vytvorenia globálneho distribučného modelu
  • poradenstvo českým a nadnárodným spoločnostiam v strojárskom a automobilovom priemysle
  • poradenstvo medzinárodnej lízingovej spoločnosti, ktorá sa zaoberá prevádzkou železničných vozňov
  • právne poradenstvo českej spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou železničných vozňov

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross