Retail a e-commerce

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Náš tím špecializujúci sa na retail a e-commerce tvorí zhruba 20 právnikov. Pracujeme pre lokálne i medzinárodné maloobchodné spoločnosti s kamennými aj online predajňami, ktoré často sprostredkovávajú predaj ako pre Českú republiku tak aj pre Slovensko. Podieľali sme sa na viac ako stovke e-commerce riešení, z ktorých mnohé zasahovali do právne komplikovaných a regulovaných oblastí a vyžadovali si komplexný prístup či úplne inovatívne právne riešenie.

RETAIL

Oblasť maloobchodu zahŕňa z pohľadu práva nielen posudzovanie nekalých obchodných praktík a diskriminácie spotrebiteľa; reklamačné konanie; ponuku a predaj tovaru mimo priestorov obvyklých na podnikanie; zasielanie komerčných oznamov a reklamy; spotrebiteľské a marketingové súťaže; benefity a ďalšie vernostné programy, ale zasahuje tiež do regulácie významnej trhovej sily, stanovovania cien a odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Významné sú tiež informačné povinnosti podnikateľov voči ich zákazníkom vrátane rozsiahlej a veľmi zložitej problematiky označovania výrobkov, ich obalov či etikiet a nastavenia správnej cenovej politiky (najmä zľavové akcie a odporúčané ceny). Súčasťou riešenia v oblasti retailu môže byť pre podnikateľov aj boj proti falšovaniu alebo konflikty práv priemyselného vlastníctva.

E-COMMERCE

S maloobchodom úzko súvisí internetový predaj. Ten si nemožno predstaviť bez perfektne fungujúcich procesov a platformy. Tá musí byť postavená na zmluvnej dokumentácii pre tvorbu IT riešenia vrátane jeho dizajnu; riadnych obchodných podmienkach pre poskytovanie on-line služieb a reklamačnom poriadku; správnej politike spracúvania osobných údajov; vhodných platobných riešeniach; chránených obchodných značkách a registrovaných označeniach. Tiež je potrebné myslieť na možnosť mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Mnoho e-commerce projektov zápasí s významnou sektorovou právnou reguláciou, ktorej posúdenie vyžaduje expertné posúdenie naprieč právnymi špecializáciami.

Je potrebné správne a funkčne nastaviť všetky procesy internetového predaja, tak aby vyhovovali platnej legislatíve a pomohli eliminovať riziko častých kontrol a prípadných pokút.

Venujeme sa dlhodobo najmä týmto oblastiam:

 • príprava obchodných podmienok, reklamačných poriadkov, formulárov na odstúpenie od zmluvy či iných dokumentov v rámci B2C aj B2B vzťahov
 • individuálne posudzovanie všetkých typov reklamných oznámení vo všetkých možných podobách a formách, aby boli v súlade so zákonom
 • právna revízia spotrebiteľských a iných marketingových súťaží
 • regulácia internetového podnikania a e-commerce vrátane marketplace a ďalších menej tradičných foriem on-line predaja
 • revízia existujúcich zmluvných vzťahov so spotrebiteľmi a ich náprava v súlade s aktuálnou legislatívou a trhovými štandardmi
 • posudzovanie všetkých marketingových alebo predajných aktivít klientov alebo ich konkurentov smerujúcich k spotrebiteľovi s cieľom eliminovať nekalé obchodné praktiky či nekalosúťažné konanie
 • právne nastavenie správnej cenotvorby a zľavových akcií vrátane daňového posúdenia
 • označovanie rôznych typov výrobkov (labelling), tak aby riadne obsahovali všetky legislatívou požadované informácie (vrátane potravín)
 • monitoring zhodných či podobných ochranných známok, ktoré sa snaží zaregistrovať tretia strana
 • monitoring a praktické vymáhanie pri predaji falzifikátov
 • zastupovanie v konaniach pred kontrolnými orgánmi dohliadajúcimi na nastavenie obchodných procesov či ochranu spotrebiteľa, zastupovanie pred súdmi či v mimosúdnych konaniach

Všetkým týmto témam sa venujeme v rámci odborných publikácií, prednášok a tiež na našom blogu: https://www.havelpartners.blog/dusevni-vlastnictvi/

Zdroj: Trend Autori: Rozhovor Štěpán Štarha Notári majú v kompetencii iba jeden úkon na registráciu firmy. Nový funkčný elektronický a proklientský obchodný register potrebujú podnikatelia už roky ako soľ. Pred niekoľkými mesiacmi sa v súvislosti s ním na základe rozhodnutia bývalej vlády udiali zmeny, ale boli len kozmetické a k žiadnej reforme tam v skutočnosti […]
Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Martina Rievajová Po vyše dvoch rokoch legislatívneho procesu a hrozbe, že Slovensko bude za omeškanie s transpozíciou spotrebiteľskej regulácie EÚ sankcionované, Národná rada SR minulý týždeň prijala novú právnu úpravu ochrany spotrebiteľa. Odkedy má nová právna úprava platiť? Podľa schváleného návrhu legislatívy by mala nadobudnúť účinnosť už 1. júla 2024. Finálny dátum […]
Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Adam Kližan Podľa predbežných informácií by 28. mája 2023 mala byť na Slovensku účinná transpozícia niekoľkých európskych smerníc, ktoré prinášajú zásadné zmeny nielen pre spotrebiteľov, ale hlavne pre obchodníkov. Už teraz je zrejmé, že zmeny sa budú priamo dotýkať celého B2C segmentu, od veľkých reťazcov až po menšie maloobchody, a to najmä prevádzkovateľov […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross