Mgr. Denisa Fuchsová

Advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
denisa.fuchsova@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Denisa Fuchsová sa špecializuje na farmaceutické a zdravotnícke právo, zmluvné právo a verejnoprávnu reguláciu. Poskytuje právnu podporu klientom v oblasti farmaceutických výrobkov, zdravotníckych pomôcok, kozmetiky a poskytovania zdravotníckych služieb vrátane otázok súvisiacich s klinickými skúškami a testovaním, uvádzaním výrobkov na trh, dodržiavaním regulačných požiadaviek, reguláciou cien a úhrad, inšpekciami a správnymi konaniami a obchodnými vzťahmi.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie v roku 2019 pracovala v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv a na Úrade vlády. Svoje právnické vzdelanie si doplnila ročným štúdiom manažmentu na Lund University vo Švédsku, akreditovaným celosvetovou asociáciou AMBA (The Association of MBAs).

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2013), titul Mgr.
 • Lunds Universitet, Ekonomihögskolan, Švédsko (2019), Master of Science
 • komplexné poradenstvo pre popredných nadnárodných výrobcov a distribútorov liekov a zdravotníckych pomôcok
 • príprava a vyjednávanie obchodných a iných zmlúv - výroba, distribúcia, logistika, služby, granty, NDA, bonusy, nákup údajov
 • zastupovanie výrobcu pred Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv v konaní o stiahnutí výrobku z trhu a v konaní o hraničnom výrobku
 • poradenstvo v konaní o zmene maximálnej ceny, výšky a podmienok úhrady lieku
 • poradenstvo v oblasti vigilancie zdravotníckych pomôcok
 • poradenstvo v oblasti regulačných požiadaviek na reklamu liekov a zdravotníckych pomôcok
 • regulačné poradenstvo pre výrobcov rádiofarmák
 • zastupovanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v správnom konaní o uložení pokuty
 • poradenstvo pri prevode činností poskytovateľa zdravotníckych služieb
 • poradenstvo poskytovateľovi zdravotníckych služieb v otázkach telemedicíny
 • dohody o rozdelení rizika so zdravotnými poisťovňami
 • regulačné poradenstvo týkajúce sa tvrdení o kozmetických výrobkoch

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross