Privátni klienti

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Za jednu z kľúčových oblastí služieb považujeme komplexné poradenstvo poskytované vymedzenému okruhu najdôležitejších klientov – jednotlivcov, a preto sme na poskytovanie právnych a daňových služieb najvyššej kvality pre túto veľmi špecifickú klientsku skupinu vytvorili špecializovaný tím najskúsenejších právnikov z kľúčových právnych oblastí pod vedením partnerov Jaroslava Havla, Davida Neveselého, Vladka Krámeka a Mareka Lošana.

Špecializovaný tím pre privátnych klientov

Členovia tohto tímu majú vždy dostatočnú časovú kapacitu sa spolupráci venovať s maximálnym úsilím. Za prioritu v rámci našich služieb považujú okrem absolútnej diskrétnosti aj zrozumiteľnosť a jednoznačnosť našich odporúčaní a samozrejme i rýchlosť dodania spracovaných výstupov.

Znalosti, dlhoročné skúsenosti a vysoká úroveň špecializácie a odbornosti našich právnikov umožňujú poskytovať uvedenej skupine klientov nielen komplexné právne poradenstvo vo všetkých hlavných právnych oblastiach, ale aj zabezpečiť špecializované a nadštandardné poradenské a organizačné služby v oblasti správy osobného a rodinného majetku, investícií, rodinného práva, dedičského práva a zastupovania v sporoch, arbitrážach alebo iných typoch konaní (vrátane trestných a správnych konaní – priestupky, dopravné nehody atď.). V súvislosti s optimalizáciou osobných príjmov tejto skupine klientov poskytujeme v spolupráci s našimi partnermi aj komplexné právno-daňové poradenstvo vrátane právno-daňového štruktúrovania transakcií realizovaných klientmi, a to vrátane prípadných  súvisiacich medzinárodných dopadov. Zároveň prostredníctvom vlastného špecializovaného tímu odborníkov a spolupracujúcich partnerov ponúkame komplexné poradenstvo v oblasti family office štruktúr, vrátane prípravy medzigeneračného transferu kapitálu.

Medzi typické služby pre klientov z oblasti Private Clients Practice patrí najmä:

  • právne a súvisiace daňové poradenstvo pri správe majetku (vrátane poradenstva v oblasti štruktúrovania a riadenia medzinárodných štruktúr, nadácií, trustov a atď.);
  • komplexné poradenstvo v oblasti súkromných investícií (účasť na spoločnostiach, investičné a dlhové cenné papiere, domáce a zahraničné nehnuteľnosti, dopravné prostriedky, umelecké diela atď.);
  • štruktúrovanie predaja a investícií so zameraním na daňovú optimálnu stratégiu exitu;
  • oblasť zodpovednosti za škodu (dopravné nehody, škody na majetku, ujma na zdraví spôsobená výkonom športovej činnosti, výkonom lekárskeho povolania atď.);
  • oblasť správneho práva (zastupovanie a podpora v správnych konaniach, najmä v priestupkových konaniach  – dopravné priestupky, rušenie nočného pokoja, priestupky v oblasti daní atď.);
  • oblasť rodinného práva (príprava predmanželských zmlúv, zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zastupovanie v rozvodovom konaní atď.);
  • oblasť medzigeneračného prevodu kapitálu vrátane oblasti dedičského práva (zastupovanie v dedičských konaniach, problematika závetov a pod.);
  • oblasť trestného práva vrátane daňového trestného práva;
  • oblasť riešenia sporov (zastupovanie v akýchkoľvek  konaniach pred súdmi alebo arbitrážnymi inštitúciami).
Zdroj: Trend Autori: Rozhovor Štepán Štarha, Patrícia Jamrišková Úspešný majitelia firiem a podnikatelia dnes riešia, ako ochrániť majetok, ktorý sa im podarilo vybudovať, a ako ho ďalej zachovať pre rodinu a svojich nástupcov. Cieľom je eliminovať riziká, ktoré by mohli mať vplyv nielen na rodinnú firmu, ale i rodinné bohatstvo. Stále častejšie preto využívajú štruktúry pre ochranu a správu majetku, […]
Zdroj: Hospodárske Noviny Autori: Jaroslav Havel, Michal Kľučár (rozhovor) O službách ONE FAMILY OFFICE hovorí Jaroslav Havel, hlavný partner a investor a Michal Kľučár ako Associated Partner v ONE FAMILY OFFICE. Čo je multi family office? Jaroslav Havel: Náš koncept poskytuje komplexnú správu a ochranu majetku pre skupinu rodín alebo jednotlivcov. Zahŕňa špecializované služby ako […]
Zdroj: Trend Autori: Jaroslav Havel, Michal Kľučár Najznámejšie PE fondy systematicky dosahujú výnosnosť rádovo o 6 až 10 percentných bodov vyššiu ako akciový trh, čiže v priemere okolo 20 percent p.a., pričom volatilita výnosov za posledné dekády je polovičná. O private equity sa v poslednej dobe hovorí stále viac. Jedným z dôvodov je aj to, […]
Zdroj: Trend Prime Priniesť novú dimenziu do sveta správy a ochrany majetku pre bonitné rodiny a jednotlivcov – to je cieľ, s ktorým vstúpil na trh inovatívny ONE FAMILY OFFICE. Počtom senior profesionálov ide o najväčší a najmodernejší multi-family office v strednej Európe, ktorý vznikol v spolupráci s advokátskou kanceláriou Havel & Partners. Zabezpečuje komplexné […]
Michal Kľučár posilňuje na pozícii Associated Partnera slovenský tím ONE FAMILY OFFICE. Pod vedením partnerov Jaroslava Havla, Davida Neveselého a Petra Bálinta je Michal Kľučár spolu s associated partnerom Štěpánom Štarhom priamo zodpovedný za vedenie ONE FAMILY OFFICE na Slovensku. Na slovenský trh priniesol začiatkom roka 2024 inovatívny multi family office nový rozmer v oblasti […]
Na trh prichádza ONE FAMILY OFFICE, inovatívny multi family office poskytujúci nový rozmer v oblasti profesionálnej správy a ochrany majetku. Pre bonitné rodiny a jednotlivcov zaisťuje komplexné poradenské služby s medzinárodným presahom a maximálnym klientskym komfortom. ONE FAMILY OFFICE vznikol v spolupráci s najväčšou česko-slovenskou advokátskou kanceláriou HAVEL & PARTNERS. Združený majetok zakladateľov, partnerov a […]
Autori: Jaroslav Havel, David Neveselý Zdroj: FORBES Česká republika Keď si zlomíte nohu, chcete určite, aby sa o vás postaral ten najlepší chirurg či ortopéd. Podobne by to malo byť aj pri rodinnom majetku. Jeho profesionalizovaná správa sa dostáva do popredia aj vďaka tomu, že rodinných nástupcov podnikateľov, ktorí dokázali vybudovať v posledných 30 rokoch […]
V 16. ročníku súťaže Právnická firma roka v Českej republike opäť získala najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS cenu pre najlepšiu domácu kanceláriu a stala sa zároveň aj klientsky najobľúbenejšou kanceláriou. Obe tieto ocenenia si odnáša HAVEL & PARTNERS už štvrtý rok po sebe. Špecializované tímy kancelárie ďalej zvíťazili aj v odborných kategóriách Správa majetku, […]
Zdroj: Forbes Slovensko Autori: Jaroslav Havel, David Neveselý Ako zaistiť zabezpečenie majetku tak, aby neklesala jeho hodnota a výnosy ďalej podporovali členov rodiny? Čoraz viac využívanejšou cestou sa stáva niektorá z foriem family office, hovorí Jaroslav Havel, riadiaci partner advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS, ktorá zabezpečuje pre bonitnú klientelu profesionálnu správu majetku prostredníctvom novinky multi […]
Zdroj: Trend Autori: rozhovor s Štěpán Štarha, David Neveselý, autor Peter Scherhaufer Holding doplnený o nadačný fond je reakciou na trend, ktorým je presun majetku od vlastníkov, ktorí ho budovali, k správcom, ktorí ho majú zhodnocovať. Posledné roky rezonuje nielen v podnikateľskej verejnosti a v rodinných firmách téma ochrany majetku pred jeho drobením, jeho efektívna […]
Zdroj: Hospodárske Noviny Autori: David Neveselý, Patrícia Jamrišková Roky budovania vlastnej firmy postupne prinášajú želané úspechy, majetok sa začína vytvárať aj hromadiť. Vedľa radosti tak začína byť aj starosťou. Vynárajú sa otázky ohľadne jeho rozumného zhodnocovania, ochrany, ako aj odovzdania ďalším generáciám. Spolu s nimi prichádzajú obavy o jeho stratu či „pokazenie“ detí prílišnou štedrosťou. […]
Zdroj: Forbes Autori: David Neveselý, Štěpán Štarha Podnikatelia často nemajú vyriešenú otázku, čo sa stane s ich majetkom alebo firmou, keď vznikne nečakaný problém, alebo ako nastaviť držbu a ochranu majetku. Právno-daňová ochrana majetku Otázka ochrany majetku, efektívnej správy i držby, ako aj nastavenia pre odovzdanie či predaj sa na Slovensku dostala do popredia len […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross