Privátni klienti

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Za jednu z kľúčových oblastí služieb považujeme komplexné poradenstvo poskytované vymedzenému okruhu najdôležitejších klientov – jednotlivcov, a preto sme na poskytovanie právnych a daňových služieb najvyššej kvality pre túto veľmi špecifickú klientsku skupinu vytvorili špecializovaný tím najskúsenejších právnikov z kľúčových právnych oblastí pod vedením partnerov Jaroslava Havla, Davida Neveselého, Vladka Krámeka a Mareka Lošana.

Špecializovaný tím pre privátnych klientov

Členovia tohto tímu majú vždy dostatočnú časovú kapacitu sa spolupráci venovať s maximálnym úsilím. Za prioritu v rámci našich služieb považujú okrem absolútnej diskrétnosti aj zrozumiteľnosť a jednoznačnosť našich odporúčaní a samozrejme i rýchlosť dodania spracovaných výstupov.

Znalosti, dlhoročné skúsenosti a vysoká úroveň špecializácie a odbornosti našich právnikov umožňujú poskytovať uvedenej skupine klientov nielen komplexné právne poradenstvo vo všetkých hlavných právnych oblastiach, ale aj zabezpečiť špecializované a nadštandardné poradenské a organizačné služby v oblasti správy osobného a rodinného majetku, investícií, rodinného práva, dedičského práva a zastupovania v sporoch, arbitrážach alebo iných typoch konaní (vrátane trestných a správnych konaní – priestupky, dopravné nehody atď.). V súvislosti s optimalizáciou osobných príjmov tejto skupine klientov poskytujeme v spolupráci s našimi partnermi aj komplexné právno-daňové poradenstvo vrátane právno-daňového štruktúrovania transakcií realizovaných klientmi, a to vrátane prípadných  súvisiacich medzinárodných dopadov. Zároveň prostredníctvom vlastného špecializovaného tímu odborníkov a spolupracujúcich partnerov ponúkame komplexné poradenstvo v oblasti family office štruktúr, vrátane prípravy medzigeneračného transferu kapitálu.

Medzi typické služby pre klientov z oblasti Private Clients Practice patrí najmä:

  • právne a súvisiace daňové poradenstvo pri správe majetku (vrátane poradenstva v oblasti štruktúrovania a riadenia medzinárodných štruktúr, nadácií, trustov atď.);
  • komplexné poradenstvo v oblasti súkromných investícií (účasť na spoločnostiach, investičné a dlhové cenné papiere, domáce a zahraničné nehnuteľnosti, dopravné prostriedky, umelecké diela atď.);
  • štruktúrovanie predaja a investícií so zameraním na daňovú optimálnu stratégiu exitu;
  • oblasť zodpovednosti za škodu (dopravné nehody, škody na majetku, ujma na zdraví spôsobená výkonom športovej činnosti, výkonom lekárskeho povolania atď.);
  • oblasť správneho práva (zastupovanie a podpora v správnych konaniach, najmä v priestupkových konaniach  – dopravné priestupky, rušenie nočného pokoja, priestupky v oblasti daní atď.);
  • oblasť rodinného práva (príprava predmanželských zmlúv, zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zastupovanie v rozvodovom konaní atď.);
  • oblasť medzigeneračného prevodu kapitálu vrátane oblasti dedičského práva (zastupovanie v dedičských konaniach, problematika závetov a pod.);
  • oblasť trestného práva vrátane daňového trestného práva;
  • oblasť riešenia sporov (zastupovanie v akýchkoľvek  konaniach pred súdmi alebo arbitrážnymi inštitúciami).
Zdroj: Hospodárske Noviny Autori: David Neveselý, Patrícia Jamrišková Roky budovania vlastnej firmy postupne prinášajú želané úspechy, majetok sa začína vytvárať aj hromadiť. Vedľa radosti tak začína byť aj starosťou. Vynárajú sa otázky ohľadne jeho rozumného zhodnocovania, ochrany, ako aj odovzdania ďalším generáciám. Spolu s nimi prichádzajú obavy o jeho stratu či „pokazenie“ detí prílišnou štedrosťou. […]
Zdroj: Forbes Autori: David Neveselý, Štěpán Štarha Podnikatelia často nemajú vyriešenú otázku, čo sa stane s ich majetkom alebo firmou, keď vznikne nečakaný problém, alebo ako nastaviť držbu a ochranu majetku. Právno-daňová ochrana majetku Otázka ochrany majetku, efektívnej správy i držby, ako aj nastavenia pre odovzdanie či predaj sa na Slovensku dostala do popredia len […]
O finančných a majetkových záležitostiach celej domácnosti rozhoduje samostatne pätina žien a dvakrát viac mužov. 35 % ľudí rozhoduje o týchto otázkach v rodine spoločne. Ženy majú častejšie pri rozhodovaní o investíciách a majetku zmiešané pocity. Pätina ich uviedla, že sú dokonca neisté a cítia obavy. Na druhej strane štvrtina žien rozhoduje o majetku s […]
Zdroj: Hospodárske Noviny Autor: Štěpán Štarha Otvorená diskusia a akceptácia riešenia. Proces nástupníctva a vytvorenia rodinnej štruktúry by mal byť otvorene diskutovaný v najbližšej rodine, lebo len riešenie, ktoré prijme celá rodina pretrvá. Efektívne riadenie procesu nástupníctva. Rodinná firma by si mala v spolupráci s členmi rodiny pripraviť plán odovzdania a nástupníctva, ale najmä ho dôsledne dodržiavať a tak efektívne riadiť celý […]
Zdroj: Hospodárske Noviny Autori: David Neveselý, Patrícia Jamrišková Starosťou slovenských podnikateľov je aj vyriešenie otázky, „čo sa stane s našim majetkom alebo rodinnou firmou, keď tu nebudeme alebo nebudeme schopní sa o ňu starať?“. Ďalším dôležitým faktorom je aj problematika vhodnosti a efektívnosti nastavenia držby a ochrany majetku v kontexte modernej doby a súčasných hrozieb. Právno-daňová ochrana majetku Otázka ochrany […]
Autori: Patrícia Jamrišková, Štěpán Štarha, David Neveselý Do Národnej rady SR bol doručený poslanecký návrh novely zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách, o ktorom by sa malo rokovať v 1. čítaní v najbližších dňoch. Pôvodne malo tento návrh predložiť Ministerstvo spravodlivosti SR, avšak z rozhodnutia dočasne povereného premiéra sa tak nestalo. Našťastie si návrh zobrali za svoj niektorí poslanci, […]
Autori: David Neveselý, Štěpán Štarha, Patrícia Jamrišková V rámci predstavenej novely zákona o nadáciách 1 , ktorú pre Ministerstvo spravodlivosti konzultovala a podieľala sa na nej aj naša advokátska kancelária, prichádza snaha o zavedenie tzv. súkromnej (rodinnej) nadácie do slovenského práva. Malo by ísť o moderný inštitút pre správu, medzigeneračné odovzdanie a ochranu súkromného majetku, […]
Zdroj: Trend Otázka medzigeneračného prevodu majetku trápi z roka na rok čoraz viac slovenských firiem. Niet sa čomu čudovať. Mnohí podnikatelia, ktorí začínali v 90. rokoch, už prekročili šesťdesiatku a majú dospelé deti, často tridsiatnikov. „Dostali sa tak do životného obdobia, v ktorom začínajú premýšľať o kontinuite svojho podnikania,“ potvrdzuje Jakub Hollmann, predseda správnej rady […]
Zdroj: TREND rozhovor, Štěpán Štarha, Patrícia Jamrišková Majitelia rodinných firiem by v žiadnom prípade nemali uprednostniť jedného potomka bez toho, aby ostatným poskytli kompenzácie, hovoria advokáti. Slovenské zákony z oblasti dedičského a rodinného práva, ako aj práva obchodných spoločností sú zastarané a rigidné. Partner advokátskej kancelárie Havel & Partners Štěpán Štarha a advokátka Patrícia Jamrišková pre TREND […]
Zdroj: Startitup.sk Najväčšia advokátska kancelária na Slovensku, HAVEL & PARTNERS, je vo svojej rýdzej podstate startupom. Dnes síce zamestnávajú stovky špičkových právnikov, pred rokmi to však začalo malou kanceláriou, škatuľami od počítačov miesto stolov a silnou víziou. Jedným zo spoluzakladateľov bol aj Jaroslav Havel, ktorý vo vedení kancelárií figuruje dodnes a za roky sa stal jedným zo symbolov […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross