IT a technológie

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Technologickému právu sa v našej kancelárii venuje 9 partnerov a celkom cca 45 skúsených právnikov. Máme najväčší tím zameraný na technologické právo na českom a slovenskom trhu a nielen vďaka tomu sme schopní riešiť aj tie najkomplexnejšie projekty s presahmi do všetkých právnych a daňových odvetví. Pracujeme pre najväčších technologických gigantov a medzinárodných investorov, finančné inštitúcie, orgány verejnej správy, a zároveň aj pre lokálne IT spoločnosti, startupy a začínajúcich podnikateľov. Sme nadšencami technológií, ktorí na potreby klientov nazerajú vždy komplexne a v súvislostiach.

IT PRÁVO

Bez informačných technológií si dnes už ťažko dokážeme predstaviť svoj bežný deň; vnímame ich ako neoddeliteľnú súčasť našich životov. Čo sa však často podceňuje je právna stránka a ex post riešenia nebývajú šťastné. Tomu je dobré a účelné predchádzať.

Náš tím má rozsiahle know-how vo všetkých životných cykloch IT projektov, dodávame riešenia a poskytujeme poradenstvo v súkromnom aj verejnom sektore, a to tak z pohľadu objednávateľov a zhotoviteľov, ako aj z pohľadu používateľov. Poskytujeme komplexné právne služby od samotného nápadu cez vývoj, komercializáciu, ochranu nápadov okrem autorského práva aj patentmi a úžitkovými vzormi, implementáciu a prevádzku IT riešení až po ukončenie spolupráce, riešenie situácie vendor locku či IT sporov (vrátane vedenia doménových sporov po celom svete). Poskytujeme tiež komplexnú podporu obstarávateľom aj jednotlivým účastníkom v rámci všetkých fáz verejného obstarávania vrátane zastupovania pred úradmi na ochranu hospodárskej súťaže a správnymi súdmi.

Vzhľadom na komplexnosť a rôznorodosť IT riešení sa zaoberáme širokým spektrom právnych odvetví – okrem obligátnych odvetví práva duševného vlastníctva, kyberbezpečnosti, ochrany osobných údajov alebo spotrebiteľského práva sa stále častejšie zaoberáme regulovanými odvetviami zdravotníctva, bankovníctva a financií.

TRANSAKČNÉ PORADENSTVO

S technológiami úzko súvisia transakcie. Náš technologický tím často poskytuje komplexné transakčné a právno-daňové poradenstvo zahraničným a lokálnym investorom, startupom aj samotným zakladateľom projektov v desiatkach technologicky orientovaných transakciách ročne.

Máme bohaté skúsenosti s vyjednávaním miliardových medzinárodných transakcií aj menších lokálnych transakcií pre českých klientov a vieme unikátne kombinovať poradenstvo v technologickom práve s transakčným poradenstvom (korporátnym, daňovým, účtovným aj finančným). Súčasne máme vynikajúce väzby na tých najvýznamnejších investorov z radov jednotlivcov i veľkých investičných fondov. Naši klienti tak majú najkomplexnejšiu medzinárodnú podporu dostupnú v českých a slovenských advokátskych kanceláriách v právnej i daňovej rovine.

ODBORY BUDÚCNOSTI

Vo svojej praxi sa aktívne venujeme aj novým technologickým fenoménom ako je blockchain, kryptomeny, NFT, umelá inteligencia alebo riešenia v oblasti FinTech, a to ako z pohľadu regulácie, tak ich vývoja a komercializácie. Podporujeme technologické partnerstvá u našich klientov a sami sa snažíme nezostávať pozadu: náš tím spoločne so startupom Mytitle spustil inovatívnu službu „digitálneho notára“ s názvom Certoo, ktorý je založený na technológii blockchainu, a technológie hojne využívame pri klientskych službách v oblasti osobných údajov či uceleného komplexu služieb v oblasti whistleblowingu.

ELEKTRONIZÁCIA

Plne si uvedomujeme potrebu elektronizácie verejnej správy i každodenného života spoločností a jednotlivcov. Našim klientom radíme, ako efektívne prejsť na moderné digitálne fungovanie organizácie a jej procesov, ako správne elektronicky podpisovať dokumenty či identifikovať osoby alebo ako komplexne vykonávať digitálnu archiváciu.

Aktívne sa podieľame na príprave legislatívy zavádzajúcej elektronizáciu do českého právneho poriadku a pre našich klientov máme vždy tie najaktuálnejšie informácie. Zapojili sme sa napríklad zásadným spôsobom do prípravy zákona o práve na digitálne služby či prípravy tzv. BankID zákona zavádzajúceho bankovú identitu do českého právneho poriadku.

Dlhodobo sa venujeme najmä týmto oblastiam:

  • príprava a revízia rôznorodých IT zmlúv – vývojové, implementačné, servisné, licenčné, cloudové zmluvy, zmluvy s vývojármi a pod.
  • individuálne právne posúdenie konkrétneho už existujúceho alebo zamýšľaného IT riešenia a návrh jeho správneho právneho a daňového nastavenia
  • vypracovanie obchodných podmienok a podmienok používania rôznych aplikácií, zásad spracúvania osobných údajov, cookies policy či ďalších potrebných dokumentov
  • vedenie lokálnych aj medzinárodných doménových sporov
  • komplexné transakčné poradenstvo – due diligence, vyjednávanie, financovanie, štruktúrovanie a  realizácia IT transakcií všetkého druhu
  • komplexná a individuálna podpora pri vypracovaní všetkých častí súťažnej a zmluvnej dokumentácie v rámci IT verejného obstarávania vrátane reflektovania limitov verejného obstarávania a rozhodovacej praxe kontrolných úradov
  • plná právna podpora účastníkom verejného obstarávania vo všetkých fázach verejného obstarávania
  • zastupovanie klientov pred Úradom na ochranu hospodárskej súťaže a súdmi
  • posúdenie vplyvu regulácie na blockchain, kryptomeny, NFT alebo FinTech riešenia, vybavenie všetkých potrebných verejnoprávnych licencií
  • poradenstvo s prechodom na moderné digitálne fungovanie organizácií a individuálne posúdenie jednotlivých nástrojov uľahčujúcich digitalizáciu

O svoje poznatky sa ďalej delíme v odbornej literatúre, na špecializovaných workshopoch či odborných diskusných paneloch a taktiež na našom blogu.

Autor: Štěpán Štarha Zdroj: Forbes Slovensko Do štyroch rokov bude každý piaty nákup vykonaný online. Zvýši sa preto dopyt po e-commerce, ale aj s tým spojené právne riziká. Ak nechcete prísť o pätinu trhu, je potrebné prispôsobiť svoj biznis novým trendom, a ak to chcete urobiť správne, odporúčame poradiť sa so skúseným právnikom.    Online trhoviská Podľa štatistík z roku 2022 nakupuje online až 75 percent Európanov, ktorí majú […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross