Mgr. Roman Dubeň

Advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
roman.duben@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Roman Dubeň sa špecializuje na oblasť technologického a IT práva, všeobecného zmluvného práva a na herné právo.

Počas svojej doterajšej praxe sa podieľal na poskytovaní právnych služieb súvisiacich najmä s dodávkou, implementáciou a servisom informačných systémov pre verejnú aj súkromnú sféru. Takisto sa špecializuje na súvisiacu regulatórnu problematiku, najmä v oblasti kyberbezpečnosti a cloud computingu a ďalšie právne aspekty, ako je použitie open source alebo štandardného softvéru.

V oblasti všeobecného zmluvného práva sa venuje najmä príprave komplexných zmlúv, ich vyjednávaniu a analýze kľúčových zmluvných práv a povinností.

V oblasti herného práva sa zameriava na komplexnú právnu podporu tuzemským i zahraničným prevádzkovateľom hazardných hier a ich zastupovaniu v správnych aj súdnych konaniach.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie v roku 2018 ako čerstvý koncipient pracoval ako študent v advokátskych kanceláriách poskytujúcich generálnu prax.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátska komora

Jazyky
český, anglický, slovenský
Vzdelanie
 • Karlova univerzita, Právnická fakulta, Praha (2017), titul Mgr. (summa cum laude)
 • Universiteit Leiden, Law School, Holandsko, (2016 – 2017), program Erasmus
 • príprava vzorových zmlúv na implementáciu a servis IT systémov, dodávku a maintenance súvisiaceho hardvéru pre ústredné orgány štátnej správy, štátne fondy a štátne právnické osoby
 • poradenstvo ústrednému orgánu štátnej správy v súvislosti so zavedením nového IT systému na výber správnych poplatkov formou on-premise
 • poradenstvo ústrednému orgánu štátnej správy v súvislosti so zavedením nového ekonomického systému a personálneho a mzdového systému formou cloud computingu
 • poradenstvo ústrednému orgánu štátnej správy v súvislosti so zazmluvnením nového poskytovateľa servisu core IT systému
 • poradenstvo samospráve pri implementácii a servise core a vedľajších IT systémov na výkon štátnej správy a samosprávy
 • poradenstvo centrálnemu verejnému obstarávateľovi pri zabezpečení zahraničných a tuzemských elektronických informačných zdrojov pre univerzity a vedecké organizácie
 • poradenstvo poskytovateľom bankových a poisťovacích služieb v súvislosti so zavedením nových core IT systémov, rokovaniami so zahraničnými dodávateľmi a lokálnymi implementátormi
 • poradenstvo medzinárodnej spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou, distribúciou a predajom pohonných hmôt a petrochemických produktov pri implementácii a servise rôznych IT produktov
 • komplexné poradenstvo poprednému medzinárodnému poskytovateľovi online služieb
 • poradenstvo pri vstupe zahraničného prevádzkovateľa hazardných hier do Českej republiky vrátane zastupovania pri získaní základného povolenia na prevádzkovanie hazardných hier
 • zastupovanie zahraničných klientov pred Ministerstvom financií v konaniach o neoprávnenom prevádzkovaní online hazardných hier
 • zastupovanie prevádzkovateľov pred Ministerstvom financií a Colnou správou v konaniach o porušení zákona o hazardných hrách, resp. podmienok prevádzkovania hazardných hier stanovených v základnom povolení, a v nadväzujúcich súdnych konaniach

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross