Poisťovníctvo

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Náš tím siedmich skúsených právnikov špecializujúcich sa na oblasť poistného práva a poisťovníctva má významné skúsenosti s právnym poradenstvom klientom z oblasti poisťovníctva, či už poisťovniam alebo poisťovacím a zaisťovacím sprostredkovateľom, a je jedným z preferovaných právnych poradcov pre Českú asociáciu poisťovní (združenie poisťovní pôsobiacich na českom trhu ) a Českú kanceláriu poisťovateľov (profesijná organizácia poisťovní, ktoré majú oprávnenie poskytovať na území ČR poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla)

Našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva týkajúcich sa ich činnosti. Služby advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS zamerané na špecifické oblasti poisťovníctva potom okrem iného zahŕňajú:

  • podporu klientov pri zavádzaní nových produktov, prípravu alebo revíziu zmluvnej a súvisiacej dokumentácie novo-zavádzaných i existujúcich produktov
  • zastupovanie v súdnych i mimosúdnych sporoch o plnenie z poistných zmlúv
  • posúdenie sporných právnych otázok pri likvidácii poistných udalostí
  • prípravu alebo revíziu zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa distribúcie poistenia
  • regulatórne aspekty činnosti poisťovní a zaisťovní, poisťovacích a zaisťovacích sprostredkovateľov vrátane prípravy interných predpisov atď.
  • elektronickú komunikáciu s klientmi a uzatváranie zmlúv prostredníctvom elektronických prostriedkov
  • poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a povinnosti mlčanlivosti
  • podporu klientov pri príprave dokumentácie predkladanej dozornému orgánu a komunikácii s ním, zastupovanie v konaniach pred dozorným orgánom
  • podporu klientov pri odhaľovaní poistných podvodov (v spolupráci s advokátskou kanceláriou v Českej republike SEIFERT A PARTNERI)

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross