JUDr. Zuzana Hájková, LL.M.

Senior advokátka
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
zuzana.hajkova@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Zuzana Hájková sa špecializuje na reguláciu poistenia a poistné právo so zameraním na nemecky hovoriacich klientov.

Má skúsenosti s poskytovaním komplexného právneho poradenstva popredným poisťovniam a sprostredkovateľom poistenia v súvislosti s ich činnosťou v Českej republike. Zameriava sa na distribúciu poistenia a regulačné aspekty vnútroštátneho a cezhraničného poskytovania služieb. Klientom tiež poskytuje poradenstvo pri príprave poistnej dokumentácie a pri likvidácii poistných udalostí.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracovala takmer šesť rokov v českej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie DLA Piper, kde poskytovala poradenstvo najmä medzinárodne aktívnym klientom v oblasti správy a riadenia spoločností, obchodných zmlúv a občianskoprávnych sporov.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, nemčina, angličtina, slovenčina
Vzdelanie
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2009), titul Mgr.Technická univerzita, Právnická fakulta, Drážďany (2012), titul LL.M.Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2013), titul JUDr.
  • poradenstvo poisťovni patriacej do jednej z najväčších poisťovacích skupín v Európe v každodenných záležitostiach správy a riadenia spoločnosti vrátane poradenstva v súvisiacich regulačných otázkach
  • poradenstvo významnej európskej finančnej skupine pri jej expanzii do Českej republiky vrátane komplexného poradenstva pri zriaďovaní distribučnej siete pre poistné produkty, riešenie širokého spektra otázok súvisiacich s cezhraničným poskytovaním služieb a vypracovanie implementačnej zmluvnej dokumentácie
  • poradenstvo rakúskej poisťovni v súvislosti s rozšírením jej činnosti do Českej republiky vrátane riešenia širokého spektra otázok súvisiacich s cezhraničnou povahou poskytovaných služieb a vypracovania dokumentácie pre sprostredkovateľov poistenia
  • poradenstvo významnej medzinárodnej spoločnosti v oblasti poisťovníctva a riadenia rizík pri príprave zmluvnej dokumentácie pre sprostredkovateľov poistenia
  • právne poradenstvo poprednému českému sprostredkovateľovi poistenia v súvislosti s interným auditom jeho vnútorných predpisov
  • právne poradenstvo banke patriacej do poprednej medzinárodnej finančnej skupiny v súvislosti s plánovaným ukončením ponuky finančných produktov
  • poradenstvo poprednej banke pôsobiacej v Českej republike pri predaji časti jej závodu, ktorá pozostávala z činností súvisiacich s prijímaním platobných kariet, nebankovému subjektu
  • poradenstvo nadnárodnej rakúskej finančnej skupine pri predaji životnej a neživotnej poisťovne a nadviazaní dlhodobej strategickej spolupráce s kupujúcim v oblasti sprostredkovania poistných a bankových produktov

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross