Reštrukturalizácie a insolvencie

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Náš špecializovaný tím odborníkov v oblasti reštrukturalizácií a insolvencií je jedným z najväčších v Českej republike a na Slovensku. Dokážeme  ho prispôsobiť potrebám jednotlivých prípadov a v závislosti od okolností prípadu využiť skúsenosti iných odborníkov z našej kancelárie a tým zaručiť špičkovú úroveň právnych služieb v mimosúdnych i súdnych riešeniach úpadkovej či predinsolvenčnej situácie.

  • Naše priame zastúpenie v Českej republike a na Slovensku, ako aj sieť dlhodobo spolupracujúcich zahraničných advokátskych kancelárií nám umožňujú riešiť zložité prípady s presahom do zahraničia.
  • Máme bohaté  skúsenosti získané vďaka spolupráci s najširšou korporátnou  aj  súkromnou klientelou v Českej republike a na Slovensku, ktoré sú podporované dlhodobou stabilitou celého tímu.
  • Detailná  znalosť justičného prostredia nám umožňuje vždy prispôsobiť procesné postupy špecifickým okolnostiam prípadu.
  • V oficiálnej českej súťaži Právnická firma roka sa náš tím trvale umiestňuje v kategórii „Reštrukturalizácie a insolvencie“ medzi najviac odporúčanými firmami.
  • Naši právnici sa pravidelne venujú  publikačnej a lektorskej  činnosti v oblasti insolvenčného práva a zapájajú sa taktiež do diskusií o zmenách v legislatíve, okrem iného na úrovni Českej advokátskej komory, Turnaround Management Association ČR, INSOL Europe a Centra pre reštrukturalizáciu a insolvenciu Harryho Pollaka pri  Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Zastupovanie v insolvenčných konaniach a súvisiacich prípadoch

V oblasti insolvencií  zastupujeme finančné inštitúcie alebo iných aktérov vo všetkých významných insolvenčných  konaniach v poslednej dobe. Pre našich klientov okrem iného prihlasujeme  pohľadávky do insolvenčných konaní, zastupujeme ich vo veriteľských orgánoch, prerokúvame a zostavujeme reštrukturalizačné plány, zabezpečujeme efektívny dohľad nad činnosťou insolvenčného správcu alebo realizujeme správu a speňaženie zabezpečeného majetku.

Klientov súčasne zastupujeme vo veciach súvisiacich s insolvenčným konaním, ako je zastupovanie v konaniach o odporovacích žalobách alebo o vylúčení aktív z majetkovej podstaty alebo pri obrane proti neoprávneným insolvenčným návrhom. Pravidelne tiež poskytujeme poradenstvo týkajúce sa povinnosti členov predstavenstva konať s náležitou starostlivosťou a podať včasný insolvenčný návrh a s tým zodpovedajúcej problematiky náhrady prípadnej škody.   

Reštrukturalizácia finančnej zadlženosti a subjektov v ťažkostiach

V oblasti neformálnej reštrukturalizácie máme významné skúsenosti s poskytovaním právnych služieb ako na strane veriteľov, tak na strane dlžníkov. V tejto oblasti pripravujeme v spolupráci s odbornými konzultantmi plány na neformálnu reštrukturalizáciu finančnej angažovanosti a chránime našich klientov pred právnymi rizikami súvisiacimi s odvrátením potenciálneho úpadku.

Autori: Ondřej Majer, Juraj Dubovský, Lenka Ostró Súčasná ekonomická situácia na trhu prináša mnoho úskalí pre viacero podnikateľov, ktorí často musia siahať na dno svojich finančných zásob, aby nepriaznivé obdobie prečkali. Aké sú riešenia na predídenie úpadku a čo v prípade, ak úpadok už nastal? Kedy a ako pristúpiť k riešeniu hroziaceho úpadku a aké sankcie hrozia za porušenie […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross