Mgr. Juraj Dubovský

Counsel
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
juraj.dubovsky@havelpartners.sk
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Juraj Dubovský sa špecializuje na zastupovanie klientov v zložitých sporoch a v súdnych a rozhodcovských konaniach v Českej republike, na Slovensku a v zahraničí, vrátane cezhraničných sporov.

Zameriava sa na zastupovanie klientov v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva, ochrany pred nekalou súťažou, ochrany osobnosti, ako aj v zložitých technických sporoch. Poskytuje tiež právne poradenstvo v oblasti ach, ako je mimosúdne riešenie sporov, platobná neschopnosť, reštrukturalizácia a správne súdnictvo, a v rade ďalších právnych oblastí, a to v ČR aj na Slovensku.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie v roku 2014 pracoval niekoľko rokov v popredných medzinárodných advokátskych kanceláriách v Prahe. Pracoval aj v medzinárodnej právnickej firme vo Washingtone a tiež v oblasti ochrany ľudských práv.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora
Slovenská advokátska komora

Jazyky
český, anglický, slovenský
Vzdelanie
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2007), titul Mgr.
 • Queen’s University Belfast, študijný pobyt, Belfast
 • Georgetown University, študijný pobyt, Washington, D.C.
 • poradenstvo v rade komplexných medzinárodných sporov v oblasti energetiky (obnoviteľné zdroje, dodávky plynu, zahraničné akvizície)
 • poradenstvo v rade komplexných sporov v oblasti telekomunikácií a médií (spory o vysielacie práva v rámci spoločného trhu v EÚ, náhrada škody spôsobenej zneužitím dominantného postavenia, spory v oblasti M&A/squeeze-out)
 • poradenstvo poprednej medzinárodnej IT spoločnosti (ochrana osobnosti a ochrana osobných údajov)
 • poradenstvo poprednej retailovej potravinárskej spoločnosti v komplexných obchodných sporoch
 • poradenstvo medzinárodnej banke pri riešení pohľadávok voči tuzemskej lotériovej spoločnosti
 • poradenstvo významnej českej spoločnosti (zneužitie ochranných známok a nekalá súťaž zo strany konkurencie)
 • poradenstvo v rade sporov o náhradu škody nadväzujúcich na akvizíciu podniku jednej z najväčších českých bánk
 • poradenstvo v oblasti IP/IT (vrátane poradenstva popredným IT a telekomunikačným spoločnostiam vo veci prípravy strategických distribučných a licenčných zmlúv a v oblasti regulácie a hospodárskej súťaže) a pri zabezpečení patentovej ochrany a správe patentového portfólia
Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS tradične so začiatkom druhého polroka oznamuje interné povýšenie. Najnovšie sa od 1. júla spoločníkom kancelárie stáva Ondřej Florián, partner zodpovedný za vedenie skupiny pre oblasť korporátneho práva a tímu služieb pre privátnych klientov. Na pozíciu partnerky a partnerov kancelárie sa posúvajú Kateřina Slavíková, Jaroslav Baier, Ondrej Čurilla, Petr Opluštil a […]
Zdroj: epravo.sk Autori: Juraj Dubovský, Jana Čipková Uplatňovanie spotrebiteľských nárokov môže po 25. júni 2023 zmeniť svoju dynamiku. V tento deň totiž členským štátom EÚ uplynie transpozičná lehota na uvedenie tzv. hromadných žalôb do praxe. Slovenský zákonodarca svoj návrh už predstavil, a zdá sa, že lehotu splní (návrh čaká prerokovanie v druhom čítaní). Ako by […]
Autori: Ondřej Majer, Juraj Dubovský, Lenka Ostró Súčasná ekonomická situácia na trhu prináša mnoho úskalí pre viacero podnikateľov, ktorí často musia siahať na dno svojich finančných zásob, aby nepriaznivé obdobie prečkali. Aké sú riešenia na predídenie úpadku a čo v prípade, ak úpadok už nastal? Kedy a ako pristúpiť k riešeniu hroziaceho úpadku a aké sankcie hrozia za porušenie […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross