Pracovné a cudzinecké právo

Pracovni Cizinecke Pravo

Kľúčové kontakty

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Naša advokátska kancelária si je plne vedomá neustále rastúceho významu oblastí pracovného práva a riadenia ľudských zdrojov. Vzhľadom k dlhodobej spolupráci s českými, slovenskými a medzinárodnými spoločnosťami chápeme komplexnosť problémov, s ktorými sa môžu firmy v tejto oblasti stretávať. Ponúkame praktické riešenia vychádzajúce z našich rozsiahlych právnych znalostí a skúseností.

Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia

Klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, a to najmä vo forme prípravy pracovnoprávnych dokumentov, odborných stanovísk, zastupovania pred súdmi a správnymi orgánmi alebo čiastkových konzultácií pri riešení naliehavých situácií.

Máme bohaté skúsenosti s poskytovaním poradenstva v celom spektre každodenných záležitostí na pracovisku. Vieme, ako fungujú HR tímy a manažment našich klientov a aké dôležité je, aby spoločnosti zostali na vrchole neustále sa meniacej a rozvíjajúcej sa oblasti ľudských zdrojov. Z tohto dôvodu náš špecializovaný tím okrem tradičných služieb poskytuje aj špecifické služby v oblasti pracovného práva a riadenia ľudských zdrojov vrátane nasledujúcich služieb:

 • príprava manažérskych, pracovných a iných zmlúv;
 • príprava podmienok zamestnávania a iných vnútorných predpisov;
 • odmeňovanie zamestnancov;
 • zabezpečovanie a uplatňovanie princípu rovnakých príležitostí;
 • diskriminácia;
 • prepúšťanie zamestnancov vrátane vyjednávania a predchádzania súdnym sporom;
 • pracovnoprávne spory so zamestnancami/manažérmi;
 • agentúrne zamestnávanie;
 • kolektívne zmluvy, rokovania a komunikácia s odbormi;
 • reštrukturalizácia spoločností;
 • HR audity;
 • compliance programy;
 • whistleblowing;
 • interné vyšetrovanie protiprávneho konania zamestnancov;
 • služobný zákon;
 • odborná príprava/workshopy na mieru.

Cudzinecké právo

Naša kancelária tiež poskytuje komplexnú právnu podporu zamestnávateľom a zamestnancom (vrátane ich rodinných príslušníkov) v oblasti cudzineckého práva. Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam s cezhraničnými projektmi je náš špecializovaný tím schopný efektívne vytvoriť najvhodnejšiu štruktúru relokačného plánu vrátane posúdenia aspektov sociálneho zabezpečenia, daní alebo výberu práva, ktorým sa má zmluvný vzťah prechodne riadiť. Okrem toho zabezpečujeme všetky prípravy žiadostí a podkladov vrátane úradne overených prekladov, a to najmä pre tieto oblasti:

Pre občanov EÚ/EHP a ich rodinných príslušníkov

 • plnenie informačnej povinnosti pri začatí a ukončení pracovného pomeru
 • dočasný a trvalý pobyt
 • štátne občianstvo
 • vysielanie na výkon práce v Českej republike a na Slovensku
 • koordinácia vysielania zamestnancov z Českej republiky a Slovenska do zahraničia (v spolupráci so zahraničnými advokátskymi kanceláriami)
 • posúdenie daňových aspektov
 • obstaranie A1

Pre štátnych príslušníkov tretích krajín

 • karta zamestnanca (duálneho aj neduálneho charakteru)
 • uznávanie vzdelania v ČR
 • schengenské vízum na pobyt do 90 dní (za účelom zamestnania, podnikania atď.)
 • dlhodobé vízum na pobyty nad 90 dní
 • vysielanie na výkon práce na území Českej republiky a Slovenska
 • karta zamestnanca prevedeného vnútri podniku
 • vízum na účely sezónneho zamestnania
 • dlhodobý pobyt vrátane povolenia na dlhodobý pobyt za účelom investovania
 • trvalý pobyt vrátane plnenia informačnej povinnosti pri začatí a ukončení pracovného pomeru
 • štátne občianstvo
 • zastupovanie  v správnom súdnictve (vyhostenie a pod.)
 • modrá karta
 • posúdenie daňových aspektov
Autori: Štěpán Štarha, Milan Černaj, Khrystyna Koleshchuk Od 1. 11. 2022 má nadobudnúť účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá môže poskytnúť väčšiu mieru flexibility podnikateľom a zamestnávateľom pri určovaní a zmene pracovných podmienok zamestnancov. Keďže novelou sa transponujú až 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady, jej praktický dopad a význam pre zamestnávateľov sa mierne stráca v […]
Autori: Ondřej Majer, Štěpán Štarha, Lenka Ostró Uznesením č. 678 zo dňa 22. októbra 2020 vláda Slovenskej republiky vydala zákaz vychádzania v období od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa a obmedzila tak vstup do obchodných domov a predajní okrem potravín, drogérii a lekárni, pričom predajne mohli ostať […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross