FinTech

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Právo informačných a komunikačných technológií vo finančných službách

Dynamický rozvoj informačných technológií má tiež intenzívny vplyv na oblasť finančných služieb. Inovácie a nové riešenia prinášajú konkurenčné výhody a rast využívania moderných technológií vo finančných službách (Financial Technologies) predstavuje dôležitý trend a budúcnosť finančných služieb.

Naša kancelária bola prvou na miestnom trhu, ktorá reagovala na tieto zmeny už v roku 2015 zriadením špecializovanej poradenskej skupiny s jedinečným sektorovým zameraním na oblasť FinTech. Na práci tejto poradenskej skupiny sa zúčastňujú naši právni experti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti bankového a finančného práva, práva informačných technológií, regulácie ochrany osobných údajov a bankového tajomstva, práva obchodných spoločností, daňového práva ako aj odborníci v oblasti občianskoprávnych povinností so zameraním na elektronické uzatváranie zmlúv.

Zostavili sme tím skúsených právnikov, ktorí poskytujú právne riešenia pre našich klientov, najmä v nasledujúcich oblastiach:

 • regulácia finančných služieb v nadväznosti na využitie moderných technológií
 • ochrana bankového tajomstva a osobných údajov klienta
 • úplne bezpapierové poskytovanie finančných služieb
 • aplikácia biometrických technológií a riešení elektronickej identifikácie
 • elektronické platby a digitálne meny
 • outsourcing vo finančných službách
 • práva spotrebiteľov v súvislosti s používaním moderných technológií
 • vývoj a implementácia softvéru (vrátane cloudových riešení)
 • ochrana infraštruktúry ICT (uchovávanie údajov) vrátane kybernetickej bezpečnosti
 • ochrana softvéru a iných práv duševného vlastníctva
 • fúzie a akvizície vo finančných službách s prvkami moderných technológií

Právnici našej kancelárie sa orientujú nielen v oblasti českého a slovenského práva, ale majú aj rozsiahle skúsenosti s uplatňovaním európskeho práva a zbierajú poznatky z vývoja v dôležitých zahraničných jurisdikciách, vrátane rozhodnutí zahraničných súdov, postupov a trendov v oblasti FinTech. Naša spolupráca s poprednými zahraničnými a globálnymi právnickými firmami nám umožňuje čerpať zo skúseností z vyspelých svetových trhov.

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross