Mgr. Roman Marša

Advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
roman.marsa@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Roman Marša sa primárne špecializuje na oblasť bankovníctva, financií a kapitálových trhov.

V oblasti bankovníctva, financií a kapitálových trhov sa zameriava predovšetkým na regulatórne aspekty poskytovania finančných služieb, licenčné konania pred Českou národnou bankou, transakcie na kapitálových trhoch a právne aspekty obchodovania s finančnými nástrojmi.

Ďalej má skúsenosti so súdnym a rozhodcovským konaním, účasťou na právnych previerkach, prípravou obchodných zmlúv a právnych analýz.

Spoluprácu s našou advokátskou kanceláriou začal už počas svojho štúdia v roku 2019. Následne pracoval na pozícii advokátskeho koncipienta, na ktorú plynule nadviazal v pozícii advokáta.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátska komora

Jazyky
český, anglický
Vzdelanie
  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2019), titul Mgr.
  • verejná ponuka akcií českých spoločností na trhu START
  • licencia investičného sprostredkovateľa
  • príprava zmluvnej dokumentácie pre crowdfundingové platformy
  • právne poradenstvo českej spoločnosti v súvislosti so založením samosprávneho investičného fondu
  • právne poradenstvo českej banke so súhlasom Českej národnej banky s fúziou
  • účasť na akvizícii banky na území Českej republiky
  • účasť na právnej previerke českej banky

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross