Elektronizácia právnych úkonov a procesov

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Oblasť elektronizácie (resp. digitalizácie) je jednou z dlhodobých špecializácií našej kancelárie, ktorá neustále naberá na význame a predstavuje významný trend a budúcnosť súkromného i verejného sektora.

Dynamický rozvoj informačných technológií za súčasného vývoja príslušnej právnej úpravy umožnil postupnú elektronizáciu kľúčových aspektov činností v rámci jednotlivých sektorov aj organizácií a prechod na „paperless“ riešenie. Elektronizácia ide ruka v ruke so zvyšovaním efektivity, a teda aj šetrením času i nákladov. Elektronizáciou možno dosiahnuť napr. urýchlenie podpisu zmlúv aj nadväzujúcich krokov či uľahčenie prístupu k službám a procesom najmä odbúraním nárokov na fyzickú prítomnosť strán. Zvyšuje aj dôkaznú a právnu spoľahlivosť zmluvnej dokumentácie.

SLUŽBY V OBLASTI ELEKTRONIZÁCIE PRÁVNÝCH ÚKONOV

Naša kancelária reagovala na tieto zmeny založením špecializovanej poradenskej skupiny s unikátnym sektorovým zameraním na oblasť elektronizácie a elektronických právnych úkonov. Na práci tejto poradenskej skupiny sa podieľajú naši právni odborníci s mnohoročnými skúsenosťami v oblastiach práva informačných technológií, regulácie ochrany osobných údajov, občianskoprávnych záväzkových vzťahov so zameraním na elektronickú kontraktáciu či eGovernment.

Zostavili sme tím skúsených právnikov, ktorí pre našich klientov poskytujú právne riešenie najmä v týchto oblastiach:

Zostavili sme tím skúsených právnikov, ktorí pre našich klientov poskytujú právne riešenia najmä v týchto oblastiach:

 • elektronické dokumenty
 • elektronické právne úkony
 • služby vytvárajúce dôveru v elektronické transakcie (podpisy, pečate, pečiatky)
 • elektronická identifikácia
 • „bezpapierové“ uzatváranie zmlúv, ich uchovávanie, otázky dôveryhodnosti, preukázateľnosti a vymáhateľnosti
 • celková právna podpora spoločností pri ich prerode na moderné digitálne procesy a úkony
 • doručovanie a zdieľanie elektronických dokumentov
 • sektorová regulácia v nadväznosti na využitie moderných technológií pri elektronizácii
 • pracovnoprávne súvislosti pri využití moderných technológií a elektronizácii
 • ochrana osobných údajov nielen pri zavádzaní biometrických technológií
 • práva spotrebiteľa v súvislosti s elektronizáciou právnych úkonov a procesov
 • vývoj „elektronizačního“ softvéru a jeho implementácia (vrátane cloudových riešení)
 • ochrana infraštruktúry ICT (dátové úložiská) vrátane kybernetickej bezpečnosti
 • ochrana a používanie softvéru a ďalších práv duševného vlastníctva

Právnici našej kancelárie sa do hĺbky orientujú nielen v oblasti českého a slovenského práva, ale majú rozsiahle skúsenosti aj s aplikáciou európskeho práva a zhromažďujú poznatky z vývoja vo významných zahraničných jurisdikciách, vrátane zahraničných súdnych rozhodnutí, praxe a trendov v oblasti elektronizácie a elektronických právnych úkonov.

Naša spolupráca s poprednými zahraničnými a globálnymi právnickými firmami nám umožňuje čerpať skúsenosti z vyspelých svetových trhov. Sme členmi ICT Únie, angažujeme sa v projektoch eGovernmentu riadených Ministerstvom vnútra ČR a aktívne sa podieľame na legislatíve a činnosti pracovných skupín v oblasti eGovernmentu. Podieľali sme sa aj na tvorbe návrhu tzv. Digitálnej ústavy ČR – návrhu zákona o práve na digitálne služby.

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross