Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M.

Partner
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
robert.nespurek@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Robert Nešpůrek je jedným zo zakladajúcich partnerov našej advokátskej kancelárie a v súčasnej dobe v jej rámci riadi pracovnú skupinu Commercial, IP & TMT.

Po celú dobu svojej praxe v advokácii sa okrem iného venoval zmluvnému právu, právu informačných technológií, duševného vlastníctva a tiež ochrane osobných údajov. V oblasti informačných technológií poskytuje klientom poradenstvo ohľadom právnej úpravy softvéru, projektov dodávok a implementácií IT riešení, IT outsourcingu i riešenia sporov vyplývajúcich zo zložitých IT projektov. V rámci duševného vlastníctva sa okrem ochranných známok, priemyselných vzorov, ochrany know-how, autorských práv a nekalej súťaže zaoberá napr. problematikou vstupu na trh, medzinárodnej stratégie pri ochrane IP práv a využitím IP práv v komerčných vzťahoch. Poradenstvom v oblasti ochrany osobných údajov sa zaoberá dlhodobo. Viedol rad projektov implementácie GDPR a v rámci kancelárie je zodpovedný za poskytovanie služby outsourcingu činností zodpovednej osoby.

Medzi významné súčasti jeho právnej praxe patrila vždy tiež oblasť transakcií, najmä transakcií  s významným prvkom transferu technológií alebo IP práv vrátane poradenstva pri nákupe či predaji technologických spoločností, startupov alebo technológií pre strategických investorov, investičné fondy i predávajúcich majiteľov. Takisto sa zaoberá  poradenstvom klientom pri uzatváraní zložitých zmluvných vzťahov a mimosúdnom riešení sporov z týchto vzťahov. a Zastupoval tiež rad klientov v arbitrážnych sporoch tak v ČR i v zahraničí.

Pred založením našej advokátskej kancelárie pôsobil Robert Nešpůrek v českej a tiež londýnskej kancelárii globálnej právnickej firmy. Titul LL.M. získal po absolvovaní postgraduálneho štúdia v oblasti európskeho obchodného práva na Radboud University Nijmegen v Holandsku.

Ocenenie

Podľa nezávislej medzinárodnej publikácie Who's Who Legal je Robert Nešpůrek radený medzi popredných uznávaných odborníkov v oblasti Information Technology, Telecoms & Media, Data Privacy and Protection a ďalej Trademarks & Franchise. Prestížna publikácia The Legal 500 ho radí medzi lídrov pre oblasť duševného vlastníctva a TMT, kde je v sieni slávy, a ako popredný odborník pre oblasť TMT je uznávaný aj publikáciou Chambers & Partners. Podľa publikácie World Trademark Review je odporúčaným odborníkom v oblasti ochranných známok.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
 • Univerzita Radboud Nijmegen, Holandsko (1998), titul LL.M. v odbore európskeho obchodného práva
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (1997), titul Mgr.

PRÍKLADY PRÁVNEHO PORADENSTVA

 • poradenstvo významnému mobilnému operátorovi v súvislosti s akvizíciou podniku poskytujúceho telekomunikačné služby v oblasti pevných liniek
 • predaj skupiny podnikov v odbore automobilového priemyslu
 • akvizícia stavebnej sporiteľne jej významným konkurentom
 • akvizícia významného výrobcu munície zo strany zahraničného investora
 • predaj významného výrobcu spotrebného tovaru v odbore stavebníctva zo strany private equity fondu
 • poradenstvo globálnemu strategickému investorovi pri akvizícii a predaji niekoľkých spoločností v oblasti potravinárstva
 • akvizícia podielov v niekoľkých spoločnostiach podnikajúcich v odbore telekomunikácií a internetu zo strany private equity fondu
 • poradenstvo jednému z najvýznamnejších svetových dodávateľov IT služieb v súvislosti s radom projektov v Českej republike
 • poradenstvo medzinárodnému dodávateľovi IT riešení v súvislosti s radom projektov medzinárodného outsourcingu IT
 • poradenstvo zahraničným mediálnym spoločnostiam v súvislosti s produkciou filmov v Českej republike
 • poradenstvo jednému z popredných výrobcov potravinárskeho a spotrebného tovaru v súvislosti s kartelovým konaním v Českej republike
 • poradenstvo významnému reťazcu v oblasti spotrebného tovaru v súvislosti so vstupom na trh vrátane zabezpečenia súvisiacich IP práv pre územie Českej republiky
 • poradenstvo biotechnologickej spoločnosti v súvislosti s medzinárodnou patentovou ochranou
 • poradenstvo niekoľkým desiatkam spoločností v súvislosti s prípravou na aplikáciu GDPR a pokračujúce poradenstvo ohľadom ochrany osobných údajov
 • zastupovanie radu globálnych korporácií v súvislosti so spormi zo zmluvných vzťahov a v niekoľkých medzinárodných arbitrážach
HAVEL & PARTNERS, ktorá je s počtom 350 právnikov a daňových poradcov, 500 spolupracovníkmi a 6 kanceláriami v Česku a na Slovensku najväčšou právnickou firmou v strednej Európe, ako prvá kancelária zo CEE regiónu otvára 1. mája 2024 prvé priame zastúpenie v nemeckom Frankfurtu nad Mohanem. Riadením kancelárie v Nemecku je poverený partner Philip Smitka, […]
Autor: Robert Nešpůrek, Richard Otevřel Minulý rok v lete sme vás informovali, že pri výmene osobných údajov s mimoeurópskym zahraničím je potrebné počítať s novými štandardnými zmluvnými doložkami („ŠZD“), ktoré v júni 2021 prijala Európska komisia; prechodné obdobie jeden a pol roka sa zdalo ako dostatočné aj pre komplexné zmluvné vzťahy, ktoré môžu zahŕňať globálne desiatky spoločností. […]
Zdroj: CzechCrunch Když se mluví o propojení technologického produktu od inovativního startupu se zavedeným hráčem v konzervativním odvětví, pravděpodobně vás nenapadne, že půjde o právo. Právě takový projekt ale v Česku vznikl. Největší tuzemská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS spojila síly s nástrojem Mytitle a společně představili Certoo – digitálního notáře, který zjednodušeně řečeno umožňuje […]
NAJVÄČŠIA COMPLIANCE NOVINKA OD DÔB GDPR Autori: Rober Nešpůrek, Štěpán Štarha Zdroj: Hospodárske Noviny Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, takzvaných whistleblowerov, začal riadne fungovať od začiatku septembra. V tej súvislosti sa očakáva aj zvýšená kontrola a dôraz na dodržiavane zákonných povinností zamestnávateľov zo strany Úradu. Podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti by pritom mali mať […]
Autori: Robert Nešpůrek, Štěpán Štarha, Richard Otevřel, Robert Gašparovič Ak podnikáte v akomkoľvek odbore, ktorého súčasťou je výmena dát (vrátane osobných údajov) so zahraničím, a to predovšetkým tým mimoeurópskym - a dnes už snáď ani nezáleží, či sa pohybujete v digitálnom prostredí a spracúvanie dát je vaším každodenným chlebíčkom, zabezpečujete strojárenskú výrobu a globálny manažment […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross