HAVEL & PARTNERS ako prvá advokátska kancelária zo CEE regiónu otvára zastúpenie vo Frankfurte nad Mohanom

Jaroslav Havel, Philip Smitka
02. 05. 2024

HAVEL & PARTNERS, ktorá je s počtom 350 právnikov a daňových poradcov, 500 spolupracovníkmi a 6 kanceláriami v Česku a na Slovensku najväčšou právnickou firmou v strednej Európe, ako prvá kancelária zo CEE regiónu otvára 1. mája 2024 prvé priame zastúpenie v nemeckom Frankfurtu nad Mohanem. Riadením kancelárie v Nemecku je poverený partner Philip Smitka, ktorý má 24-ročné skúsenosti ako advokát na nemeckom aj českom právnom trhu.

„Od určitej veľkosti našej firmy, kedy sa tržby skupiny HAVEL & PARTNERS pohybujú okolo 60 miliónov eur, už sme viditeľným hráčom v rámci celej Európy. Teraz chceme byť bližšie zahraničným klientom a medzinárodným kanceláriám, ktoré nám odporúčajú klientov, ale aj zahraničným private ekvity a venture kapitálovým fondom, investičným a privátnym bankám, family officom či ďalším stakeholderom a obchodným partnerom. Preto sme pristúpili k zásadnému kroku a rozšírili sme naše priame zastúpenie o kanceláriu vo Frankfurte, ktorý je bránou pre biznis po celom svete,“ komentuje rozšírenie kancelárie jej riadiaci partner Jaroslav Havel.

Nemeckú kanceláriu vo Frankfurte a jej trojčlenný tím vedie partner Philip Smitka, ktorý má rozsiahlu 24-ročnú prax v oblasti práva na nemeckom a českom právnom trhu. Ako advokát a neskôr partner pôsobil celkom 18 rokov v jednej z najväčších nemeckých advokátskych kancelárií Noerr, z toho 7 rokov ako partner v jej kancelárii v Prahe. Špecializuje sa na oblasť korporátneho práva, fúzií a akvizícií (vrátane nehnuteľnostných transakcií), zmluvných vzťahov a medzinárodného obchodu a súdnych sporov i obchodnej a investičnej arbitráže. Zameriava sa tiež na poradenstvo klientom v sektore automotive a informačných technológií.

Viedol tiež interné vyšetrovanie a poskytoval poradenstvo v otázkach súvisiacich s dodržiavaním predpisov v kontexte bezpečnosti výrobkov a obchodnej praxe. Právo študoval na univerzite v Tübingene, na univerzite Deusto v Bilbau či na univerzite v Kolíne nad Rýnom. Pred príchodom do HAVEL & PARTNERS pôsobil viac ako 5 rokov ako partner v americkej medzinárodnej advokátskej kancelárii Squire Patton Boggs v Stuttgarte.

Okrem Philipa Smitku vo frankfurtskej kancelárii pôsobí aj ďalší seniorný právnik HAVEL & PARTNERS s rozsiahlymi skúsenosťami – je ním vedúci advokát Josef Bouchal, ktorý sa špecializuje najmä na oblasť fúzií a akvizícií, private ekvity, venture kapitál, financovanie a alternatívne fondy.

Úzka spolupráca so zahraničnými partnermi

Kancelária HAVEL & PARTNERS vo Frankfurte sa zameriava na podporu zahraničných klientov smerujúcich do regiónu strednej a východnej Európy a zároveň klientov z Česka a Slovenska, ktorí chcú expandovať ďalej do zahraničia. Tím vo Frankfurte bude poskytovať poradenstvo ohľadom českých a slovenských právnych aspektov korporátnych a finančných transakcií s medzinárodným prvkom a ďalej strategické poradenstvvo pre nemecký trh a trhy regiónu strednej Európy.

Jaroslav Havel dopĺňa: „S tunajšími advokátskymi kanceláriami si nebudeme konkurovať, chceme naopak prehĺbiť kooperáciu s miestnymi partnermi a kanceláriami v Nemecku. Mnoho tunajších subjektov, miestnych i medzinárodných, má záujem so strednou a východnou Európou dlhodobo spolupracovať. Ďalej máme rastúci počet českých a slovenských klientov, ktorí by chceli v Nemecku či inde na západe aktívne podnikať. Otvorením našej nemeckej kancelárie teda ešte zlepšíme našu existujúcu infraštruktúru pre našich klientov a obchodných partnerov a umožníme im lepšiu spoluprácu.“ Tú budú okrem Jaroslava Havla a Philipa Smitky zabezpečovať aj ďalší partneri kancelárie Robert Nešpůrek, Jan Koval, Martin Peckl, Marek Lošan a spoluprácu s klientmi na Slovensku bude mať na starosti partner Štěpán Štarha.

Silný tím pre nemecky hovoriacich klientov

HAVEL & PARTNERS má k dispozícii 25-členný tím, vrátane 7 partnerov, špecializovaný na nemecky hovoriacich klientov, ktorý patrí k najväčším v Českej republike a na Slovensku. Kancelária má cca 500 klientov z nemecky hovoriacich krajín. K jej klientom sa radia najväčšie a najvýznamnejšie spoločnosti z nemecky hovoriacich krajín, a to zo všetkých sektorov podnikania. Členovia tímu majú dlhoročné pracovné a študijné skúsenosti z Nemecka či Rakúska, prípadne pôsobili v popredných nemeckých alebo rakúskych právnických kanceláriách v Nemecku, Českej republike a na Slovensku.

Kancelária vo Frankfurte bude tiež príležitosťou pre právnikov a právničky kancelárie, ašpirujúcich na pozíciu partnera či partnerky, absolvovať profesionálnu stáž v Nemecku, ktorá im umožní zbierať skúsenosti v prostredí medzinárodného obchodu, práva a podnikania.

Medzinárodný dosah

Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS, ktorá aktuálne okrem kancelárie vo Frankfurte priamo pôsobí v Prahe, Brne, Bratislave, Plzni, Olomouci a Ostrave, ponúka klientom najkomplexnejšiu medzinárodnú podporu dostupnú pre české a slovenské advokátske kancelárie a najvyšší medzinárodný štandard kvality poskytovaných služieb, flexibilný, kreatívny a obchodne orientovaný prístup k riešeniu právnych záležitostí klientov.

HAVEL & PARTNERS poskytuje právne a daňové poradenstvo v 12 jazykoch, klientom asistovala vo viac ako 110 krajinách sveta. Až 70 % prípadov obsahuje medzinárodný prvok. Kancelária úzko spolupracuje s poprednými medzinárodnými právnickými firmami v Európe, Ázii, Severnej Amerike, Afrike i Austrálii a jej klienti majú vďaka tomu prístup k medzinárodným aj lokálnym znalostiam a odbornosti prostredníctvom viac ako 90 tisíc právnikov v približne 160 krajinách sveta.

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross