Energetika a životné prostredie

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Oblasť práva životného prostredia a energetiky je jednou z najrýchlejšie rastúcich špecializácií našej advokátskej kancelárie. Najvyššiu odbornú úroveň našich služieb v oblasti práva životného prostredia a energetiky ďalej podporujú skúsenosti našich právnikov v príbuzných oblastiach, ako sú právo v oblasti nehnuteľností a stavebníctva, fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností a obchodné právo, bankovníctvo a financie, právo kapitálových trhov, právo hospodárskej súťaže, právo v oblasti reštrukturalizácií a insolvencií, ako aj pracovné právo.

Energetika

Naši právnici majú rozsiahle skúsenosti v oblasti právnej regulácie vzťahov v energetike. Vďaka svojim rozsiahlym skúsenostiam sú schopní poskytnúť klientom komplexné právne poradenstvo, ktoré zohľadňuje špecifiká podnikania v energetike. Ide o poradenstvo najmä v týchto oblastiach:

 • regulácia a konanie  pred Úradom pre reguláciu energetiky a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví;
 • výroba, distribúcia a obchod s elektrickou energiou, plynom a teplom;
 • obnoviteľné zdroje energie:
  • solárne elektrárne
  • veterné elektrárne
  • vodné elektrárne
  • bioplynové stanice
  • zariadenia na spaľovanie biomasy;
 • ťažba, preprava, skladovanie a spracovanie nerastných surovín (uhlie, ropa, plyn);
 • vstup na energetické burzy a obchodovanie s emisnými kvótami

Životné prostredie

Poskytujeme právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva životného prostredia podľa slovenského práva, ako aj práva Európskej únie. Naša prax sa vzťahuje najmä na tieto oblasti práva životného prostredia:

 • zodpovednosť za škody na životnom prostredí vrátane súvisiacich otázok spojených s prenosom zodpovednosti za škody na životnom prostredí na tretie strany a zodpovednosť za staré environmentálne záťaže;
 • postupy povoľovacieho procesu a registrácie;
 • riešenie sporov a správnych deliktov v oblasti práva životného prostredia;
 • nakladanie s odpadom a obalmi;
 • poradenstvo v oblasti vodovodov a kanalizácie;
 • poradenstvo v oblasti ochrany pôdy a vodného hospodárstva;
 • poradenstvo v oblasti ochrany ovzdušia;
 • poradenstvo v oblasti geneticky modifikovaných organizmov (GMO).

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross