Mgr. Petr Opluštil

Partner
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
petr.oplustil@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Petr Opluštil sa špecializuje na právo nehnuteľností a stavebné právo, právo životného prostredia a verejnoprávnu reguláciu, najmä na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a verejnej podpory.

Získal skúsenosti s poskytovaním právnych služieb v záležitostiach súvisiacich s revitalizáciou priemyselných nehnuteľností s osobitným dôrazom na environmentálne aspekty vrátane povoľovacích procesov, prenosu zodpovednosti za environmentálne škody a súvisiacich otázok verejnej podpory. Pravidelne sa podieľa na poskytovaní právnych služieb v oblasti stavebného práva vrátane vypracovania zmluvnej dokumentácie v súlade s medzinárodnými normami a problematiky verejného obstarávania.

Petr Opluštil je držiteľom prestížneho ocenenia Talent roka v súťaži Právnik roka 2007, ktorú organizuje EPRAVO.CZ, a.s. a Česká advokátska komora. V súťaži zvíťazil so svojou prácou, v ktorej analyzoval zodpovednosť znečisťovateľov za environmentálne škody v procese revitalizácie priemyselných nehnuteľností.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracoval na Úrade vlády Českej republiky ako právnik v sekcii podpredsedu vlády pre ekonomiku.

Odporúčania medzinárodných publikácií

Prestížna cezhraničná publikácia PLC "Environment Handbook 2010" označila Petra Opluštila za odporúčaného odborníka na právo životného prostredia v Českej republike.

Členstvo v profesijných združeniach

 • Česká advokátska komora
Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2004), Mgr.
 • University of Limerick, Írsko (2003/2004)
 • poradenstvo verejnému obstarávateľovi pilotného vládneho PPP projektu výstavby, prevádzky a financovania ubytovacieho zariadenia a parkoviska
 • poradenstvo verejnému obstarávateľovi pri príprave a realizácii verejnej súťaže a zmluvy na výstavbu a prevádzku výstavného pavilónu na medzinárodnej výstave
 • poradenstvo niekoľkým zahraničným investorom pri zakladaní obchodných aktivít v Českej republike vrátane poradenstva pri výstavbe priemyselného areálu a investičných stimulov
 • poradenstvo zahraničnému investorovi v otázkach nehnuteľností, životného prostredia a verejnej podpory v procese akvizície leteckého dopravcu
 • poradenstvo ústrednému orgánu štátnej správy v oblasti právnej analýzy a následnej metodiky uplatňovania zásady "znečisťovateľ platí" v zmysle usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v kontexte podpory regenerácie hnedých priemyselných plôch
 • poradenstvo súkromnému a verejnému sektoru pri revitalizácii niekoľkých hnedých priemyselných areálov
 • poskytovanie poradenstva verejnému obstarávateľovi v súvislosti s koncesnými konaniami na prevádzku vodovodov a kanalizácií
 • poradenstvo investorom, finančným inštitúciám a dodávateľom pri príprave a realizácii stavebných a dodávateľských projektov
Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS tradične so začiatkom druhého polroka oznamuje interné povýšenie. Najnovšie sa od 1. júla spoločníkom kancelárie stáva Ondřej Florián, partner zodpovedný za vedenie skupiny pre oblasť korporátneho práva a tímu služieb pre privátnych klientov. Na pozíciu partnerky a partnerov kancelárie sa posúvajú Kateřina Slavíková, Jaroslav Baier, Ondrej Čurilla, Petr Opluštil a […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross