ESG

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Stále dôležitejšou súčasťou investícií a obchodných stratégií sa stávajú dopady na životné prostredie, spoločenská zodpovednosť a otázky spojené s riadením firiem, v skratke ESG.

Pre inovatívne spoločnosti, ktoré chcú uspieť v novej, uhlíkovo neutrálnej ekonomike, je nemenej dôležité i dôkladné pochopenie súvisiacich príležitostí a výziev. Prechod na udržateľné modely fungovania a podnikania je už teraz významnou výhodou v biznise a do budúcnosti bude aj nutnosťou.

Náš špecializovaný tím je kedykoľvek pripravený poskytnúť vám komplexné aj čiastkové poradenstvo podľa vašich potrieb a podporiť váš biznis.

Pomôžeme vám porozumieť požiadavkám na udržateľnosť, ktoré sú relevantné pre vaše podnikanie. Vykonáme audit zhody ESG a pripravíme pre vás program ESG na mieru – od riadenia dodávateľských reťazcov, budovania dôvery investorov cez ochranu zdravia zamestnancov až po zodpovedné a udržateľné verejné obstarávanie. Ponúkame individualizované poradenstvo vo všetkých právnych, daňových a ďalších odborných otázkach súvisiacich s ESG.

Dopady na životné prostredie

 • Predpisy a povolenia v oblasti životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti
 • Využívanie prírodných zdrojov
 • Ekologická zodpovednosť
 • Nakladanie s odpadmi a nebezpečnými materiálmi
 • Predpisy a stavebné projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (vietor, slnko, biomasa, biopalivá, vodná energia, čistý vodík atď.)
 • Spory a súdne konania týkajúce sa životného prostredia
 • Obchodovanie s emisiami
 • Právna úprava v oblasti chemikálií vrátane registrácie, hodnotenia a povoľovania chemických látok (REACH), biocidov a detergentov

Financovanie

 • Zelené dlhopisy
 • Zelené úvery
 • Zelené fondy a správa investícií
 • Poistenie korporátnej zodpovednosti a zodpovednosti za výrobky, klimatického rizika, kybernetického rizika a ďalších rizík súvisiacich s ESG
 • Externé spolufinancovanie projektov v oblasti udržateľnosti formou dotácií či zvýhodnených úverov

Riadenie spoločností a compliance

 • Riadenie spoločnosti a vzťahy medzi vlastníkmi
 • Predpisy na boj proti korupcii a podvodom
 • Komplexné riešenie whistleblowingu
 • Interné vyšetrovanie, riadenie rizík a spory
 • Predpisy proti praniu špinavých peňazí
 • Dodržiavanie obchodných podmienok a sankcie
 • Smernice, monitorovanie a školenie

Obchodné a regulačné záležitosti

 • Predpisy týkajúce sa výrobkov a ich bezpečnosti (požiadavky na uvádzanie na trh a značenie, certifikácia atď.)
 • Ochrana duševného vlastníctva pre udržateľné tovary a služby

Pracovnoprávna problematika

 • Práva zamestnancov a kolektívne pracovné vzťahy
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Zásady pre odmeňovanie a stimuly
 • Zásady oznamovania protispoločenskej činnosti, zásady proti obťažovaniu a diskriminácii
 • Predpisy týkajúce sa rozmanitosti a inklúzie

Ostatné

 • Prispôsobenie interných predpisov a kódexov spoločnosti národnej právnej úprave
 • Súdne spory a hĺbkové previerky týkajúce sa všetkých vyššie uvedených oblastí
 • Komunikácia s príslušnými regulačnými úradmi a verejnými inštitúciami
 • Verejné obstarávanie
 • Sponzorské a iné obchodné vzťahy medzi spoločnosťami a neziskovými a občianskymi organizáciami
HAVEL & PARTNERS je jedinou advokátskou kanceláriou na Slovensku a v Českej republike, ktorá bola zaradená do prestížneho sprievodcu The Legal 500 EMEA Green Guide. Ten zverejňuje zoznam najlepších advokátskych kancelárií zameraných na služby v oblasti udržateľnosti a ekologickej transformácie v regióne EMEA. "Poradenstvo v oblasti ESG a udržateľnosti je rýchlo rastúcim segmentom našich služieb […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross