Mgr. Alena Šíchová

Advokátka
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
alena.sichova@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Alena Šíchová sa špecializuje na verejnú správu, správne právo, správne konanie vrátane správneho súdnictva, stavebné právo, právo životného prostredia a cudzinecké právo.

Zameriava sa na právne poradenstvo pri nakladaní s odpadmi vrátane ich opätovného zhodnotenia, problematiku výstavby líniových stavieb a vyvlastnenia a poradenstvo v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov, najmä v stavebných konaniach a ďalších povoľovacích procesoch vrátane licencií od Energetického regulačného úradu. Zúčastnila sa významnej transakcie týkajúcej sa predaja českej skupiny poprednej nemeckej energetickej spoločnosti. Česká skupina patrí k popredným výrobcom a dodávateľom tepla v ČR.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pôsobila na legislatívnom odbore a v Kancelárii ministra na Ministerstve životného prostredia, a následne v pražskej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátní komora

Jazyky
český, anglický
Vzdelanie
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2011), titul Mgr.
 • poradenstvo poprednej nemeckej energetickej spoločnosti ohľadom predaja všetkých jej aktivít v Českej republike
 • poradenstvo najväčšiemu českému spracovateľovi kovového odpadu komplexne v oblasti ochrany životného prostredia
 • poradenstvo švédskej spoločnosti ohľadom možnosti využitia recyklovaných odpadov na výrobu nábytku
 • poradenstvo českej ťažobnej spoločnosti v oblasti využívania recyklovaných stavebných odpadov
 • poradenstvo americkej spoločnosti ohľadom cudzineckého práva a problematiky zamestnávania cudzincov
 • poradenstvo tureckej leteckej spoločnosti ohľadom vysielania zamestnancov z Turecka do Českej republiky
 • poradenstvo zahraničným farmaceutickým spoločnostiam ohľadom regulácie výskumných štúdií a reklamy na lieky na humánne použitie
 • poradenstvo českému prevádzkovateľovi kasín ohľadom regulácie umiestňovania videolotériových automatov
 • poradenstvo českej spoločnosti pri predaji siete očných kliník, ambulancií a optík, vrátane nehnuteľnostného due diligence
 • poradenstvo radu nadnárodných spoločností ohľadom niekoľkých nehnuteľnostných transakcií, delenia pozemkov a právnych aspektov údržby a prevádzky obchodných priestorov
 • poradenstvo českej spoločnosti pri zakladaní kolektívneho systému v oblasti odpadov
 • poradenstvo niekoľkým malým obciam v Stredočeskom kraji ohľadom memoranda o spolupráci s ťažobnou spoločnosťou
 • poradenstvo rímskokatolíckej arcidiecéze pri správe nehnuteľností a organizovaní charitatívnej zbierky
 • poradenstvo rôznym klientom vo veciach práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva a starých ekologických záťaží
 • poradenstvo rôznym klientom vo veciach cudzineckého práva ohľadom možnosti zamestnávania cudzincov vrátane právneho poradenstva pri vybavovaní príslušných povolení Úradu práce a Ministerstva vnútra
 • poradenstvo rôznym klientom v oblasti hospodárskej súťaže vrátane prípravy dodatkov k všetkým dodávateľským zmluvám významného obchodného reťazca

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross