Bankovníctvo a ostatné finančné služby

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Bankovníctvo, financie a kapitálové trhy sú jednou z našich hlavných oblastí praxe. Medzi našich klientov patria popredné slovenské, české a zahraničné banky, poisťovne, ale aj ďalšie finančné inštitúcie, korporácie a významní inštitucionálni aj súkromní investori. Väčšina našich právnikov prišla do našej kancelárie so skúsenosťami z renomovaných medzinárodných právnických firiem či z vedúcich pozícií v regulačných úradoch, ako je Česká národná banka.

BANKOVNÍCTVO A FINANCIE

Služby našej advokátskej kancelárie zahŕňajú poradenstvo v súvislosti s bankovými a inými finančnými činnosťami a produktmi vrátane:

 • všetkých významných druhov úverov vrátane syndikovaných úverov;
 • akvizičného, projektového, exportného a realitného financovania;
 • zabezpečovacích inštrumentov a záruk;
 • štandardnej dokumentácie pre finančné produkty;
 • regulatórnych aj prevádzkových otázok týkajúcich sa činnosti domácich i zahraničných bánk a ďalších poskytovateľov finančných služieb;
 • právnych analýz úverových portfólií;
 • problémových aktív vrátane vymáhania pohľadávok a predajov kompletných portfólií ťažko vymáhateľných pohľadávok;
 • problematiky venture capital a private equity;
 • úpadkov poskytovateľov finančných služieb.

POISŤOVNÍCTVO

Našim klientom, poisťovniam a poisťovacím sprostredkovateľom poskytujeme komplexné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva týkajúcich sa ich činnosti. Naše služby zahŕňajú poradenstvo ohľadom:

 • regulatórnych aj prevádzkových otázok týkajúcich sa činnosti domácich i zahraničných poisťovní a poisťovacích sprostredkovateľov vrátane EÚ passportingu;
 • prípravy zmluvnej dokumentácie vrátane prípravy a úprav všeobecných poistných podmienok a doplnkových poistných podmienok;
 • posúdenie sporných právnych otázok pri likvidácii poistných udalostí;
 • zastupovania v súdnych aj mimosúdnych sporoch o plnenie z poistných zmlúv;
 • prípravy zmluvnej dokumentácie medzi poisťovňami a poisťovacími sprostredkovateľmi;
 • zakladania pobočiek zahraničných poisťovní a poisťovacích sprostredkovateľov.

KAPITÁLOVÉ TRHY

V oblasti kapitálových trhov poskytujeme právne služby domácim aj zahraničným bankám, firmám obchodujúcim s cennými papiermi, fondom kolektívneho investovania, ďalším finančným inštitúciám, ako aj ich korporátnym a privátnym klientom. Skúsenosti máme najmä v otázkach:

 • zabezpečovania európskeho passportu či licencie, prevádzkovania činnosti, marketingu a distribúcie pre banky, obchodníkov s cennými papiermi a fondy kolektívneho investovania;
 • verejného ponúkania a private placementu cenných papierov;
 • prijímania cenných papierov na obchodovanie na verejných trhoch;
 • vytvárania marketingových a distribučných štruktúr pre poskytovanie investičných a iných finančných služieb;
 • derivátov a iných štruktúrovaných finančných produktov;
 • regulácie poskytovania investičných a iných finančných služieb vrátane zastupovania pred regulačnými orgánmi a komunikácie s nimi.

Naša kancelária je stálym partnerom Asociácie pre kapitálový trh (AKAT).

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross