JUDr., Bc. Martin Stančík

Vedúci advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
martin.stancik@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Martin Stančík sa špecializuje na oblasť bankovníctva, financií a kapitálových trhov.

V oblasti bankovníctva, financií a kapitálových trhov sa zameriava predovšetkým na regulatórne aspekty poskytovania finančných služieb, vrátane licenčných konaní pred Českou národnou bankou, oblasť FinTech a právnu reguláciu kryptomien.

Martin má ďalej skúsenosti s dlhovým financovaním, účasťou na právnych previerkach (due diligence) a prípravou a revíziou obchodných zmlúv.  

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie na pozíciu advokáta v roku 2018 pracoval v pražskej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Squire Patton Boggs, kde získal skúsenosti v oblasti dlhového financovania, insolvencií a záväzkového práva. V minulosti pôsobil aj v pražskej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie CMS Cameron McKenna.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátska komora

Jazyky
český, anglický
Vzdelanie
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2016), titul JUDr.
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2015), titul Mgr.
 • Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Brno (2014), titul Bc.
 • právne poradenstvo českým spoločnostiam a pobočkám zahraničných spoločností v súvislosti s udelením oprávnenia na činnosť nebankového poskytovateľa spotrebiteľských úverov
 • právne poradenstvo zahraničnej banke v súvislosti s úpravou poskytovania bankových služieb v Českej republike
 • právne poradenstvo zahraničnej poisťovni v súvislosti s úpravou poskytovania poistenia v Českej republike
 • právne poradenstvo českej banke pri zabezpečení exportného financovania lietadiel a leteckého vybavenia na Maurícius
 • právne poradenstvo českej banke pri zabezpečení financovania výstavby a prevádzky obchodných centier v Ruskej federácii
 • právne poradenstvo českej banke v insolvenčnom konaní v súvislosti s výstavbou elektrárne v Turecku
 • právne poradenstvo na strane kupujúceho pri akvizícii výrobného komplexu na území Českej republiky
 • právne poradenstvo na strane predávajúceho pri predaji nákupného centra na území Českej republiky
 • účasť na právnej previerke českej výrobnej spoločnosti
 • právne poradenstvo českým spoločnostiam a pobočkám zahraničných spoločností v Českej republike v pracovnoprávnej oblasti vrátane sporov so zamestnancami
Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS tradične so začiatkom druhého polroka oznamuje interné povýšenie. Najnovšie sa od 1. júla spoločníkom kancelárie stáva Ondřej Florián, partner zodpovedný za vedenie skupiny pre oblasť korporátneho práva a tímu služieb pre privátnych klientov. Na pozíciu partnerky a partnerov kancelárie sa posúvajú Kateřina Slavíková, Jaroslav Baier, Ondrej Čurilla, Petr Opluštil a […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross