Zábava, film a médiá

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Tomuto odboru sa v našej kancelárii venuje úzko špecializovaný tím skúsených právnikov. Pre miestne i zahraničné spoločnosti riešime všetko, od prípravy zmluvnej dokumentácie po vytvorenie a distribúciu obsahu či systémov až po činnosť jednotlivcov a ochranu práv duševného vlastníctva. Sústredíme sa na online technológie, streamovacie platformy a súvisiace oblasti, ako sú TMT, digitalizácia, e-commerce, fúzie a akvizície či FinTech. Máme dlhoročné skúsenosti zo správnych konaní s kontrolnými orgánmi a so zastupovaním klientov v súdnych sporoch.

FILM A TELEVÍZIA

Filmová a televízna tvorba sú významnou súčasťou zábavného priemyslu. Vďaka našim bohatým skúsenostiam v tejto oblasti sme schopní pokryť všetku agendu potrebnú na zabezpečenie úspešnej produkcie a následnej distribúcie filmovej i televíznej tvorby, či už ide o vyjednávanie zmlúv s kľúčovými osobami (scenáristami, hercami, kameramanmi, majstrami zvuku, strihačmi, postprodukčným tímom a ďalšími členmi štábu), nastavenie právnych podmienok produkcie či koprodukcie a vysporiadanie využitých práv duševného vlastníctva, typicky hudobné a zvukové zložky filmu. V prípadoch zahraničných produkcií alebo koprodukcií dokážeme pokryť aj súvisiace kľúčové otázky, ako sú filmové stimuly, podpora kinematografických fondov, či problematika českých obmedzení pri praktickom nakladaní s predmetmi duševného vlastníctva. Máme tiež rozsiahle skúsenosti s oblasťou kolektívnej správy autorských práv.

MÉDIÁ A MEDIÁLNE SLUŽBY

Mediálny svet sa nad rámec tradičných médií posúva stále viac do online prostredia. Na pár kliknutí myšou je možné behom niekoľkých sekúnd sprístupniť akýkoľvek obsah celému svetu. Ľudia, ktorí sa pohybujú v mediálnej oblasti tak musia stále častejšie riešiť rad špecifických právnych otázok, najmä konflikty osobnostných práv so slobodou slova, typicky v rámci spravodajskej činnosti; ochranu autorských diel a iných predmetov duševného vlastníctva alebo zodpovednosť za cudzí obsah, napríklad používateľov mediálnych služieb. Časť našej práce tak tvoria aj spory na ochranu osobnosti a dobrej povesti, kedy pravidelne zastupujeme celebrity, verejne známe osoby alebo poškodených jednotlivcov, najmä podnikateľov. V kontexte stále prísnejšej regulácie jednotlivých aspektov mediálnych činností, medzi ktoré sa radia napríklad služby elektronických komunikácií (vrátane OTT a IPTV), rozhlasového a televízneho vysielania či AVMS, nie je orientácia v tomto odbore jednoduchá. Zaoberáme sa celým spektrom mediálneho trhu a poznáme praktické riešenia všetkých súvisiacich problémov.

VIDEOHRY A EŠPORT

Videoherný priemysel predstavuje jeden z najdynamickejšie rastúcich odborov s tržbami rádovo v miliardách eur. Poskytujeme komplexné poradenstvo herným štúdiám, vývojárom, investorom, distribútorom, mediálnym domom, influencerom, športovým platformám a tímom, poskytovateľom obsahu aj samotným hráčom. Okrem špecifickej problematiky videohier a športov riešime typické otázky gamingového práva, ako sú ochrana autorských a ďalších práv duševného vlastníctva, zodpovednosť za herný obsah a súvisiaca regulatorika, e-commerce, sponzoring a mediálne služby, najmä streaming a Video-On-Demand. Medzi našimi špecialistami sú aj aktívni hráči, rozumieme teda nielen právnym, ale aj praktickým aspektom tohto odboru. Dokážeme adekvátne pokryť aj presahy gamingu do súvisiacich oblastí, typicky reguláciu reklamy, nekalú súťaž, ochranu osobných údajov, ochranu spotrebiteľa atď.

REGULÁCIA HAZARDNÝCH HIER

Hazardné hry sú populárnou súčasťou zábavného priemyslu s prísnou regulatorikou a dôkladnou kontrolou zabezpečovanou príslušnými správnymi orgánmi. Narastajúci trend presunu hazardných hier do kyberpriestoru prináša nové výzvy. Našim klientom pomáhame dosiahnuť súlad s právnou reguláciou a v prípade potreby ich zastupujeme v príslušných správnych či súdnych konaniach. Česká aj slovenská právna úprava stanovuje za porušenie príslušnej regulácie vysoké pokuty a dozorné úrady sa nezdráhajú pokutovať aj subjekty s čisto virtuálnou prítomnosťou a blokovať ich webové adresy či bankové účty aj za najmenšie prehrešky. Právne posúdenie rizík vyplývajúcich z českej i slovenskej regulácie sa preto stáva nevyhnutnosťou.

Dlhodobo sa venujeme najmä:

 • vývoju a ochrane softvéru a ďalších predmetov duševného vlastníctva vrátane súvisiacich aspektov, napr. použitie umelej inteligencie, technológie motion capture, virtuálna realita, metaverse či licencovanie herných enginov
 • príprave právnych dokumentov potrebných na vývoj, distribúciu i prevádzkovanie hier ako napr. zmluvy s vývojármi, umelcami, odberateľsko-dodávateľské vzťahy, ako aj na tvorbu a komercializáciu (digitálneho) obsahu, napr. zmluvy s novinármi, umelcami, štábom i producentmi, postprodukcia, odberateľsko-dodávateľské vzťahy
 • právnym revíziám sponzoringových zmlúv a pravidiel spotrebiteľských alebo iných marketingových súťaží na zabezpečenie propagácie obsahu v súlade s aplikovateľnou právnou úpravou
 • ochrane osobnostných, autorských a iných práv duševného vlastníctva vrátane súvisiacich zmluvných i verejnoprávnych aspektov, najmä regulácie rozhlasového a televízneho vysielania, online platforiem, reklamy, spotrebiteľského práva 
 • zastupovanie klientov v trestných, správnych i civilných konaniach
 • ochrane infraštruktúry ICT (dátové úložiská) vrátane CDN a kybernetickej bezpečnosti
 • regulácii internetového podnikania a e-commerce vrátane nastavovania marketplace, streamingových platforiem, EULA, podmienok používania, zásad spracúvania osobných údajov, cookies nástrojov a pod.
 • poradenstvo v oblasti platobných služieb vrátane elektronických platieb a digitálnych mien (platobné brány, blockchain, NFT, in-game transakcie) i súvisiacemu daňovému poradenstvu ako napr. transfer pricing, dane z príjmu, DPH vrátane reverse charge a dane z hazardných hier
 • transakčnému poradenstvu, typicky právne previerky, štruktúrovanie transakcií a vypracovanie súvisiacej dokumentácie
 • zabezpečovanie súladu mediálnych, filmových, televíznych i herných produktov s reguláciou dopadajúcou na zodpovednosť za obsah, prístup k obsahu či ratingy a jej konštantný monitoring
 • zastupovanie klientov pri získavaní štátnej pomoci ako aj potrebných verejnoprávnych povolení, napr. licencie a registrácia v RRTV, filmové stimuly SFK, spolupráca s ČTÚ, regulácia internetového vysielania a hazardu

O svoje poznatky sa ďalej delíme v odbornej literatúre, na špecializovaných workshopoch či odborných diskusných paneloch a taktiež na našom blogu.

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross