Mgr. Bc. Róbert Gašparovič

Senior advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
robert.gasparovic@havelpartners.sk
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Róbert sa špecializuje na oblasti práva informačných a komunikačných technológií, práva duševného vlastníctva, médií a telekomunikácií, práva ochrany osobných údajov, e-commerce, obchodných záväzkových vzťahov, reklamy, ochrany spotrebiteľa či regulácie hazardných hier.

V oblasti práva informačných technológií sa Róbert primárne zameriava na právne aspekty tvorby a používania diel chránených autorskými právami, právne aspekty implementácie informačných systémov a poskytovania oprávnení k software ako aj právne aspekty poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti. V tejto oblasti je tiež aktívny v prednáškovej činnosti.

V oblasti práva duševného a priemyselného vlastníctva sa zameriava najmä na právo ochranných známok, úžitkové vzory, patenty, dizajny, geografické určenia a doménové mená. Tu sa zameriava najmä na komplexné nastavenie IP stratégie,a tiež na vymáhanie práv priemyselného vlastníctva a autorských práv. Poskytoval taktiež právne poradenstvo slovenským a zahraničným spoločnostiam pri výkone ich práv z duševného vlastníctva.

V rámci práva ochrany osobných údajov sa Róbert špecializuje hlavne na poradenstvo v oblasti nastavenia procesov a súladu s európskou a slovenskou reguláciou, otázky týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov v elektronických komunikáciách (e-privacy), prenosov údajov do krajín mimo územia EÚ a regulácie bezpečnosti osobných údajov. Róbert pravidelne poskytuje právne poradenstvo slovenským, českým a medzinárodným spoločnostiam v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, nastavením alebo prispôsobením príslušných obchodných procesov.

Róbert sa podieľa na poradenstve klientom pôsobiacim v najrôznejších odvetviach zahŕňajúcich internetové platformy a on-line riešenia, bankový a finančný sektor, automobilový či potravinárky priemysel. Taktiež sa zameriava na nové technológie a ich právne aspekty.

V oblasti záväzkového práva sa Róbert zameriava na prípravu a revíziu obchodných zmlúv, zmlúv o právach duševného vlastníctva a licenčných zmlúv ako aj na vypracovanie obchodných podmienok či franšízových zmlúv. Pred spoluprácou s HAVEL & PARTNERS pôsobil Róbert v advokátskej kancelárii Blake, Cassels & Graydon LLP vo Vancouveri a ako právnik v spoločnosti poskytujúcej právne služby najmä švajčiarskym klientom.

Členstvo v profesijných združeniach

 • Ecomlex - Združenie popredných právnikov špecializujúcich sa na oblasti IT práva, e-commerce, ochrany osobných údajov a súkromia (https://www.ecomlex.com/countries/slovakia/)
 • Slovenská advokátska komora
Jazyky
slovenský, český, anglický
Vzdelanie
 • Paneurópska univerzita, Fakulta práva, Bratislava (2013), titul Mgr. Masarykova univerzita, Fakulta sociálnych štúdii, Brno (2014), titul Bc.
 • poradenstvo pri zabezpečení patentovej ochrany a správe patentového portfólia a portfólia úžitkových vzorov
 • komplexné poradenstvo neziskovej organizácii spravujúcej systém zálohovania plastových fliaš a plechoviek;
 • poradenstvo svetovému technologickému gigantovi v oblasti poskytovania služieb informačnej spoločnosti, software, a ďalších služieb v množstve projektov realizovaných v Slovenskej republike;
 • poradenstvo jednému z najvýznamnejších svetových dodávateľov IT služieb v súvislosti s mnohými projektmi v Slovenskej republike;
 • poradenstvo desiatkam spoločností v súvislosti s prípravou na aplikáciu GDPR a pokračujúce poradenstvo ohľadom ochrany osobných údajov;
 • komplexné poradenstvo členovi jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete pri správe portfólia ochranných známok;
 • poradenstvo lokálnym aj zahraničným spoločnostiam pri právnych krokoch v otázkach nekalej súťaže a porušovania práva duševného vlastníctva;
 • poradenstvo globálnemu poskytovateľovi služieb v oblasti prevádzky na pozemných komunikáciách v oblasti záväzkových, autorskoprávnych aspektov zmluvných dokumentov a verejnom obstarávaní na Slovensku;
 • poradenstvo v oblasti IT/IP práva súvisiace s právnymi previerkami (due diligence) významných slovenských a nadnárodných spoločností;
 • právne poradenstvo množstvu klientov pri nastavovaní zmluvných vzťahov s partnermi a lokalizácie dokumentácie na účely dodávok tovarov a poskytovania služieb v Slovenskej republike;
 • poradenstvo mnohým spoločnostiam pri vývoji a spustení niekoľkých e-commerce a internetových projektov;
Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Petra Kováčechová Rovnako ako minulý rok, aj v roku 2024 môžu malé a stredné podniky získať finančnú pomoc Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Grant prináša možnosť ochrániť si svoju značku, dizajny alebo inovácie s finančnou podporou od EUIPO až do výšky 6.720 EUR. Malé a stredné podniky majú možnosť požiadať o grant na […]
Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič Zdroj: Hospodárske Noviny Národná rada Slovenskej republiky plánuje na decembrovej schôdzi rokovať o novom zákone o ochrane spotrebiteľa, ktorý so sebou prináša komplexnú novelu spotrebiteľského práva na Slovensku. V rámci článku Vám prinášame zhrnutie, aké zmeny novela prináša a aké nové povinnosti obchodníkov a práva spotrebiteľov sú v nej zakomponované. […]
Zdroj: FORBES, Milan Čupka Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Anna Majerníčková Môžete komerčne využívať obrázok vytvorený umelou inteligenciou? Je v poriadku nechať zamestnancov vkladať interné údaje do nástrojov generatívnej AI, prípadne nechať strojové učenie zasahovať do výberu nových zamestnancov? Advokátska kancelária Havel & Partners pripravila desatoro pre prácu s AI vo firemnom prostredí. Umelá inteligencia […]
Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Petra Kovačechová Malé a stredné podniky môžu aj v roku 2023 využiť grant Úradu Európskej Únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ktorý im umožní čiastočné preplatenie nákladov spojených s ochranou ich duševného vlastníctva. Ide o skvelú príležitosť, ako si lepšie ochrániť svoju značku, dizajny či inovácie, a pri tom ušetriť nemalé finančné prostriedky. Grant EUIPO, o ktorom […]
Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Martina Rievajová Pri príležitosti 5.  roku s GDPR, v rámci ktorého sa ochrane osobných údajov dostalo zásadne vyššej miere pozornosti aj vďaka rekordným pokutám uloženým nielen v západnej Európe, ale aj u českých susedov, sme pripravili aktuálny prehľad 5 rizikových oblastí podľa správy o stave ochrany osobných údajov na Slovensku. Nahlasovanie bezpečnostných incidentov Za […]
Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Martina Rievajová Vláda SR schválila v piatok, 14. apríla 2023, návrh novej spotrebiteľskej regulácie. Z veľkej časti ide o transpozíciu niekoľkých európskych smerníc, ktoré prinášajú zásadné zmeny pre bežných spotrebiteľov a najmä pre obchodníkov naprieč celým B2C segmentom. Ak ste predajcom či distribútorom elektrospotrebičov, smart zariadení, software, vývojárom aplikácií, prevádzkujete e-shop či akokoľvek […]
Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Adam Kližan Podľa predbežných informácií by 28. mája 2023 mala byť na Slovensku účinná transpozícia niekoľkých európskych smerníc, ktoré prinášajú zásadné zmeny nielen pre spotrebiteľov, ale hlavne pre obchodníkov. Už teraz je zrejmé, že zmeny sa budú priamo dotýkať celého B2C segmentu, od veľkých reťazcov až po menšie maloobchody, a to najmä prevádzkovateľov […]
Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Adam Kližan Inštitúcie Európskej únie schválili novú verziu smernice o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti, označovanej tiež ako NIS2. Prijatím tejto smernice dochádza najmä k významnému rozšíreniu okruhu povinných osôb, na ktoré dopadnú povinnosti z oblasti kybernetickej bezpečnosti. Smernicu NIS2 musia členské štáty implementovať do svojich právnych poriadkov do […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross