Športové právo

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Klientom poskytujeme komplexné právne služby v oblasti športového práva, a to prostredníctvom špecializovaného tímu štyroch právnikov vrátane dvoch partnerov kancelárie. Jedinečnosť tohto tímu v rámci českého a slovenského právneho prostredia spočíva predovšetkým v kombinácii rôznych právnych expertíz, procesných skúseností a znalostí športovej aj daňovej problematiky.

Členovia tímu sú schopní poskytnúť nielen špecializované poradenstvo ohľadom fungovania, pôsobnosti a štruktúry športových asociácií alebo klubov, ale aj komplexné poradenstvo pre športovcov (poradenstvo počas prerokovávania podmienok pri uzatváraní zmlúv aj pri efektívnom daňovom plánovaní a štruktúrovaní celosvetových príjmov).

Právne služby v oblasti športového práva tiež zahŕňajú oblasti sporovej agendy, kde naši advokáti zastupujú športové asociácie i športovcov pri rokovaniach o sporoch ohľadom rozhodnutí orgánov športových asociácií, orgánov štátnej správy či súdov.

Poradenstvo zahŕňa aj problematiku organizácie významných športových podujatí a riešenia následných sporov súvisiacich s týmito vrcholnými športovými podujatiami.

V oblasti športového práva veľmi intenzívne spolupracujeme s poprednými agentúrami, ktoré sa venujú športovému manažmentu a marketingu, a zaoberáme sa aj právnymi a daňovými otázkami sponzoringu. Kancelária tiež zastupuje celý rad klientov, medzi ktorými sú výrobcovia alebo distribútori športového oblečenia, výživy či vybavenia všetkého druhu.

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross