Mgr. Dušan Sedláček

Partner
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
dusan.sedlacek@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Dušan Sedláček sa špecializuje na oblasť súdnych sporov a rozhodcovského konania, insolvenčného konania a reštrukturalizácie spoločností a tiež na akvizície a predaje spoločností.

V oblasti súdnych sporov a rozhodcovského konania zastupuje českých i zahraničných klientov, a to ako v postavení žalobcov, tak žalovaných. Okrem toho pôsobí ako rozhodca a rovnako ako expert v rámci expertného konania podľa pravidiel ICC.

V oblasti insolvenčného konania a reštrukturalizácie spoločností sa v posledných rokoch zúčastnil celého množstva významných prípadov od zastupovania veriteľov v insolvenčnom konaní až po poradenstvo spoločnostiam vo finančných ťažkostiach.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pôsobil osem rokov v popredných medzinárodných advokátskych kanceláriách.

Odporúčania z medzinárodných publikácií

Medzinárodná publikácia Chambers & Partners ho odporúča ako popredného odborníka v oblasti sporovej agendy a tiež v oblasti insolvenčného konania. Pre oblasť sporovej agendy je tiež odporúčaný právnou publikáciou Legal500.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
český, anglický
Vzdelanie
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (1997), titul Mgr.
  • zastupovanie poprednej českej banky ako konkurzného navrhovateľa a najväčšieho veriteľa pri úpadku realitného developera
  • zastupovanie významného výrobcu v oblasti ľahkého priemyslu pri jeho reštrukturalizácii a súdom povolenej reorganizácii vrátane vypracovania reorganizačného plánu
  • poradenstvo medzinárodnej banke pri riešení úpadku významného spracovateľa v oblasti drevospracujúceho priemyslu
  • zastupovanie medzinárodnej banky pri riešení jej pohľadávok voči tuzemskej lotériovej spoločnosti
  • poradenstvo významnej stavebnej spoločnosti pri obrane pred šikanóznymi insolvenčnými návrhmi
  • zastupovanie verejnoprávnej korporácie (obce) v sporoch týkajúcich sa privatizácie bytového fondu
  • zastupovanie najväčšieho športového zväzu v sporoch vyplývajúcich zo športového práva
  • zastupovanie zahraničného investora z oblasti textilného priemyslu v medzinárodnom rozhodcovskom konaní v spore o zníženie kúpnej ceny za predaj majetkovej účasti v českej obchodnej spoločnosti

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross