JUDr. Robert Neruda, Ph.D.

Partner
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
robert.neruda@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Robert Neruda je vedúcim tímu súťažných právnikov a ekonómov. Špecializuje sa na poradenstvo v oblasti kartelov, zneužitia dominantného postavenia a súťažnoprávneho posudzovanie fúzií a akvizícií, významnej trhovej sily, štátnej pomoci a verejného obstarávania. Zastupuje klientov v konaniach o povolení koncentrácií a poskytuje s tým súvisiace poradenstvo, zastupuje spoločnosti obvinené z protisúťažného konania a poskytuje právne poradenstvo v súvislosti s plánovanými projektmi klientov z pohľadu súťažného práva. Špecializuje sa tiež na oblasť náhrady škody spôsobenej protisúťažným konaním. Robert je tiež aktívny v oblasti compliance a interných investigácií, poskytuje poradenstvo napr. spoločnostiam pôsobiacim v energetike, telekomunikáciách, automobilovom priemysle či FMCG. Je spoluzodpovedný za vedenie brnianskej pobočky kancelárie.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pracoval celkom osem rokov na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže. Na súťažnom úrade pracoval už v rokoch 2000 až 2003, najprv na medzinárodnom odbore, neskôr bol riaditeľom analytického odboru a zástupcom vrchného riaditeľa. V rokoch 2004 a 2005 bol asistentom sudcu Najvyššieho správneho súdu. Po návrate na súťažný úrad v roku 2005 pôsobil tiež ako predseda rozkladovej komisie predsedu pre oblasť hospodárskej súťaže a člen rozkladovej komisie pre oblasť verejného obstarávania. Od roku 2007 stál na čele Sekcie hospodárske súťaže, od roku 2008 bol podpredsedom a v roku 2009 bol ako prvý podpredseda poverený riadením Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže.

Robert Neruda vykonáva právne poradenstvo aktívne v Českej republike aj na Slovensku, kde pôsobí ako usadený euroadvokát. Je spoluautorom uznávaných komentárov k súťažnému zákonu (2004 a 2006) či zákonu o verejnom obstarávaní (2005 a 2007) a autorom niekoľkých desiatok odborných článkov. Prednáša na Masarykovej univerzite v Brne a často tiež na medzinárodných odborných konferenciách.

Odporúčanie medzinárodných publikácií
Ako odborník na súťažné právo je odporúčaný medzinárodnými publikáciami Chambers, The International Who's Who of Competition Lawyers & Economists či ILO Client Choice . Pod jeho vedením dosiahla kancelária víťazstvo v ďalších prestížnych právnických rebríčkoch v oblasti súťažného práva, najmä v Právnickej firme roku ČR (víťaz kategórie súťažné právo v rokoch 2013, 2015–2017, 2020) a Právnická firma roka SR (víťaz kategórie súťažné právo v rokoch 2022 a 2023), Chambers (2015–2023) alebo Global Competition Review (2016–2023). V roku 2017 bol jedným zo šiestich ocenených v súťaži Inovatívny právnik roka, Global Competition Review ho dlhodobo označuje za Thought Leader a ako jediný český (a slovenský) právnik vo svojej špecializácii bol zaradený do najelitnejšej skupiny najlepších právnikov sveta v zozname WWL Thought Leaders: Global Elite 2024, ktorý vydáva prestížna ratingová organizácia Who's Who Legal.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátska komora
Slovenská advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2008), PhD.
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2001), JUDr.
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2000), Mgr.
 • poradenstvo významným telekomunikačným operátorom v súvislosti s údajnými reštriktívnymi praktikami v oblasti dominantného postavenia, štátnej pomoci, kontroly fúzií alebo verejnej pomoci
 • poradenstvo významným výrobcom a dovozcom automobilov v súvislosti s údajnými reštriktívnymi praktikami a súvisiacim zastupovaním pred orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže
 • poradenstvo pre veľký maloobchodný reťazec v oblasti fúzií, významnej trhovej sily, dodržiavania predpisov a reštriktívnych praktík
 • poradenstvo významnej energetickej spoločnosti v oblasti dominantného postavenia, zastupovanie pred orgánmi hospodárskej súťaže a v súvislosti s medzinárodnou arbitrážou
 • poradenstvo významnej stavebnej spoločnosti v súvislosti s konaním pred orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže týkajúcim sa údajných reštriktívnych praktík
 • poradenstvo veľkej internetovej spoločnosti v súvislosti s jednostranným správaním spoločnosti a úspešnou sťažnosťou na zneužitie dominantného postavenia zo strany konkurenta
 • poradenstvo významnej petrochemickej spoločnosti v oblasti kontroly fúzií, dominantného postavenia a obmedzujúcich praktík
 • poradenstvo veľkej potravinárskej spoločnosti v oblasti dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže a interných vyšetrovaní
 • poradenstvo významnému telekomunikačnému operátorovi v konaní pred Európskou komisiou týkajúcom sa zdieľania siete
 • úspešné zastupovanie slovenského železničného dopravcu v konaní pred Európskou komisiou vo veci údajného porušenia predpisov počas neohláseného miestneho prešetrovania
 • poradenstvo významnému telekomunikačnému operátorovi v konaní pred Európskou komisiou týkajúcom sa zdieľania sietí
 • úspešné zastupovanie slovenského železničného prepravcu v konaní pred Európskou komisiou pre údajné porušenie povinností počas neohlásenej inšpekcie
Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS získala v roku 2024 v rámci 12. ročníka súťaže Právnická firma roka na Slovensku tretíkrát po sebe hlavnú cenu v kategórii Medzinárodná advokátska kancelária a tretíkrát si odniesla prvenstvo aj v kategórii Hospodárska súťaž. V ďalších 14 kategóriách bola ďalej kancelária zaradená medzi veľmi odporúčané a odporúčané kancelárie. […]
Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS poskytovala právne poradenstvo spoločnosti JSK Investments s.r.o. a jej spoločníkom Simone a Jaromírovi Kijonkovým pri predaji stopercentného podielu v spoločnosti Packeta s.r.o. Packeta je materská spoločnosť významnej tuzemskej technologicko-logistickej spoločnosti Zásilkovna, ktorá pôsobí nielen na českom trhu, ale aj v ďalších krajinách EÚ. Ide o jednu z najväčších a najvýznamnejších […]
HAVEL & PARTNERS je najväčšou českou právnickou kanceláriou a celkovo štvrtou najväčšou právnickou kanceláriou na slovenskom trhu. Po tretíkrát si odniesla prvenstvo ako najväčšia kancelária v oblasti práva duševného vlastníctva a hospodárskej súťaže. V rebríčku TOP 10 najväčších právnických kancelárií, ktorý podľa kombinovaných merateľných kritérií zostavuje denník SME a The Slovak Spectator, je HAVEL & PARTNERS […]
Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS získala v rámci 11. ročníka súťaže Právnická firma roka SR za rok 2023 opäť hlavnú cenu v kategórii medzinárodná advokátska kancelária a zvíťazila v kategóriách Hospodárska súťaž a Zdravotnícke právo. V ďalších 11 kategóriách sa umiestnila medzi najlepšie hodnotenými kanceláriami. Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehlo 26. apríla na slávnostnom galavečere organizovanom vydavateľstvom EPRAVO […]
  Platforma Distribution Law Center (DLC) vydáva od decembra 2021 každý týždeň newslettre, ktoré sumarizujú hlavné zmeny únijnej regulácie dodávateľsko-odberateľských vzťahov, ktoré so sebou prináša novelizácia nariadenia o blokových výnimkách („VBER“) a sprievodných Usmernení o vertikálnych obmedzeniach („Usmernenia“). Nová právna úprava už od 1. júna 2022 začala platiť, a preto nastal čas na rekapituláciu. Posledné vydanie […]
O čo ide? Cenové porovnávače sú internetové stránky, ktoré fungujú ako katalógy, v ktorých si spotrebitelia môžu vyhľadať rôzny tovar, zistiť si o ňom informácie, a najmä nájsť najlacnejší e-shop. Tieto nástroje prinášajú výhody nielen spotrebiteľom. Maloobchodní predajcovia sa prostredníctvom nich môžu zviditeľniť, a zabezpečiť si tak lepší predaj. Cenové porovnávače (na rozdiel od internetových trhovísk, viď […]
O ČO IDE? Pojmom „on-line trhovisko“ sa označujú webové stránky, cez ktoré viac nezávislých predajcov ponúka širokú škálu tovaru k priamemu predaju zákazníkom. Príkladom takéhoto on-line trhoviska môže byť napr. Amazon alebo eBay. Tieto platformy, ktoré slúžia na prepojenie zákazníkov a internetových predajcov, nadobudli v posledných rokoch na význame. Napriek tomu, že on-line trhoviská prinášajú maloobchodníkom […]
O ČO IDE? Digitalizácia a technologické inovácie v poslednom desaťročí hýbu svetom. Internetový predaj a on-line marketing sú čím ďalej tým dôležitejšie na oslovenie zákazníkov. Nie je preto prekvapením, že právna regulácia on-line predaja bude v novom nariadení o blokových výnimkách („VBER“) oveľa rozsiahlejšia než v súčasnosti platnom nariadení z roku 2010. AKO JE TO V SÚČASNOSTI? Pojmy „aktívny […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross