HAVEL & PARTNERS v súťaži Právnická firma roka opäť získala hlavnú cenu  pre Medzinárodnú kanceláriu a zvíťazila v kategóriách Hospodárska súťaž a Zdravotnícke právo

27. 04. 2023

Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS získala v rámci 11. ročníka súťaže Právnická firma roka SR za rok 2023 opäť hlavnú cenu v kategórii medzinárodná advokátska kancelária a zvíťazila v kategóriách Hospodárska súťaž a Zdravotnícke právo. V ďalších 11 kategóriách sa umiestnila medzi najlepšie hodnotenými kanceláriami. Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehlo 26. apríla na slávnostnom galavečere organizovanom vydavateľstvom EPRAVO Group, s. r. o., v spolupráci s týždenníkom TREND v hoteli Radisson Blu Carlton Hotel.

Kancelária tak potvrdila opätovne svoje výnimočné postavenie na slovenskom a českom právnom trhu, ktoré je unikátne i v rámci Európy, a naďalej zostáva najúspešnejšou a najkomplexnejšou advokátskou kanceláriou v oboch krajinách. „Je to vynikajúci  výsledok v rámci tejto súťaže na Slovensku – obhájenie hlavnej ceny a víťazstva v oblasti hospodárskej súťaže vrátane víťazstva v oblasti zdravotníckeho práva a 11 pozícií v odborných kategóriách medzi najlepšie hodnotenými kanceláriami potvrdzuje našu všestrannosť a špičkovú kvalitu všetkých našich špecializovaných tímov “, hovorí k úspechu riadiaci partner kancelárie Jaroslav Havel. „Klientom ponúkame komplexnú službu, ktorá obsahuje nielen vynikajúcu znalosť práva naprieč všetkými oblasťami práva i podnikania, ale vieme ju tiež prepojiť s daňovým poradenstvom, technologickými riešeniami, inovatívnym prístupom, PR a taktiež s výnimočným obchodným prehľadom a business inteligenciou, ktorá dokáže posunúť klienta v jeho podnikaní ďalej“, dodáva.

„Naša kancelária je spoľahlivým právnym a daňovým partnerom nielen na Slovensku a v Českej republike, ale naše úspechy a schopnosti ďaleko presahujú hranice týchto dvoch krajín. Opätovné získanie Hlavnej ceny v kategórii Medzinárodná advokátska kancelária preto potvrdzuje, že vďaka unikátnej znalosti právneho a podnikateľského prostredia a komplexným službám sme schopní realizovať a riadiť cezhraničné transakcie a projekty kdekoľvek po celom svete“, komentuje víťazstvo partner kancelárie Ondřej Majer. „Vďaka špičkovým odborníkom, nadštan­dardnej jazykovej vybavenosti, výnimočné­mu know-how a širokej sieti medzinárodných kontaktov, ktorú budujeme už viac ako dve desiatky rokov, v súčasnosti ponúkame kom­plexnú podporu firmám a podnikateľom v 12 svetových jazykoch. Asistovali sme našim klientom vo viac ako  110 krajinách a až 70 % našich prípadov obsahuje medzinárodný prvok,“ vysvetľuje partner kancelárie Štěpán Štarha.

Kancelária obhájila víťazstvo i v oblasti  práva hospodárskej súťaže. „Veľká vďaka patrí našim klientom. Ich dôveru si veľmi vážime. Veríme, že kvalitu služieb v oblasti súťažného práva potvrdzuje práve neustále rastúca a spokojná klientela,“ hovorí partnerka Lenka Štiková Gachová.  Partner Robert Neruda dodáva,  „Minulý rok sme  významne posilnili našu lokálnu prítomnosť na Slovensku a s tímom piatich skúsených kolegov, tak dokážeme obslúžiť aj tie najväčšie projekty a najnáročnejších klientov. Víťazstvo je tak zásluhou všetkých kolegov, právnikov a ekonómov našej kancelárie, ktorí sa podieľali na poskytovaní poradenstva v oblasti hospodárskej súťaže na Slovensku.“ V  rokoch 2022 a 2021 si kancelária na Slovensku v rebríčku TOP 10 najväčších právnických kancelárií, ktorý zostavuje denník Denník SME a The Slovak Spectator, taktiež odniesla víťazstvo v oblasti práva hospodárskej súťaže a stala sa tak najúspešnejšou kanceláriou pre túto oblasť na Slovensku.

Kategória Zdravotnícke právo je novinkou v rebríčku na Slovensku od roku 2022, avšak naša kancelária sa na farmaceutický a zdravotnícky sektor (Life Sciences) a jeho právnu reguláciu zameriava už od roku 2009. „Odborníci kancelárie disponujú unikátnym know-how, praktickými skúsenos­ťami a detailným prehľadom o tr­hových štandardoch. Tím úzko spo­lupracuje aj s ostatnými špeciali­zovanými skupinami kancelárie, čo umožňuje efektívnejšie a rých­lejšie poskytovanie špičkových právnych slu­žieb vo všetkých ďalších oblastiach práva, vždy so zohľadnením špe­cifík sektora farmácie a zdravot­níctva“, vysvetľuje partner kancelárie Václav Audes. „Kvalitu služieb dokladá aj ocenenie v rámci prestížnej súťaže Právnická firma roku v ČR, kedy tím kancelárie v roku 2021 zvíťazil v kategórii Zdravotnícke právo“, dodáva.

Právnická firma roka je prestížna odborová súťaž hodnotiaca právny servis firiem pôsobiacich na území Českej a Slovenskej republiky, ktorú organizuje vydavateľstvo EPRAVO Group, s.r.o. Prvýkrát bola vyhlásená v Českej republike v roku 2008, od roku 2013 prebieha tiež na Slovensku v spolupráci s týždenníkom TREND. Viac informácií o súťaži sa dozviete tu.

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross