Mgr. Lenka Štiková Gachová

Partnerka
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
lenka.gachova@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Lenka Štiková Gachová sa špecializuje na právo hospodárskej súťaže, právo verejnej podpory a právo významnej trhovej sily.

Poskytuje poradenstvo v oblasti kartelov, zneužívania dominantného postavenia, posudzovania fúzií a akvizícií v oblasti práva hospodárskej súťaže a verejnej pomoci. Zastupuje klientov v konaniach o povolení fúzie a poskytuje súvisiace poradenstvo. Zastupuje spoločnosti obvinené z protisúťažného konania a poskytuje poradenstvo v súvislosti s plánovanými projektmi klientov z hľadiska práva hospodárskej súťaže. Často tiež radí spoločnostiam v otázkach dodržiavania predpisov.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracovala osem rokov na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže na rôznych právnych pozíciách, naposledy ako riaditeľka odboru výroby a služieb sekcie hospodárskej súťaže, kde sa venovala zneužívaniu dominantného postavenia a vertikálnym dohodám.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora
Slovenská advokátska komora, od 6. marca 2020 zriadená ako Euroattorney na Slovensku

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2002), titul Mgr.
 • zastupovanie troch popredných bankových spoločností v konaní o povolení fúzie pred Európskou komisiou
 • zastupovanie distribútora audiovizuálnej techniky v správnom konaní pred Úradom pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa vo veci možného uzavretia zakázanej dohody o manipulácii s cenami v oblasti prípravy a realizácie projektov
 • zastupovanie kolektívneho správcu vo viacerých vyšetrovaniach a následných správnych konaniach pred ÚOHS týkajúcich sa možného zneužitia dominantného postavenia
 • komplexné právne poradenstvo Českej republike v súvislosti s vyšetrovaním Európskej komisie v súvislosti s možnou verejnou pomocou v sektore zdravotníctva
 • audit práva hospodárskej súťaže u popredného zahraničného výrobcu potravín
 • priebežné právne poradenstvo pre poprednú českú spoločnosť poskytujúcu finančné služby, najmä v oblasti dodržiavania predpisov a zneužívania správania spoločností
 • priebežné právne poradenstvo pre poprednú európsku petrochemickú skupinu, najmä v oblasti zneužívania práva a fúzií
 • zastupovanie poskytovateľa poštových služieb v správnom konaní pred Úradom pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa vo veci možného zneužitia dominantného postavenia
 • zastupovanie poskytovateľa poštových služieb v predbežnom vyšetrovaní a správnom konaní vedenom Protimonopolným úradom SR vo veci možného zneužitia dominantného postavenia
 • poradenstvo vrátane zastupovania obcí pred Úradom pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa v súvislosti s údajným narušením hospodárskej súťaže zo strany orgánu verejnej moci
 • poradenstvo vrátane zastupovania významnej nadnárodnej skupiny pôsobiacej v oblasti predaja potravín a tovaru dennej potreby pred Úradom pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa v súvislosti s údajným zneužitím významnej trhovej sily
 • komplexné právne poradenstvo Českej republike v súvislosti s jej žiadosťou o vyňatie vybraných energetických činností z povinnosti verejného obstarávania
 • priebežné poradenstvo pre medzinárodného výrobcu tabakových výrobkov, najmä v oblasti dodržiavania predpisov
HAVEL & PARTNERS je najväčšou českou právnickou kanceláriou a celkovo štvrtou najväčšou právnickou kanceláriou na slovenskom trhu. Po tretíkrát si odniesla prvenstvo ako najväčšia kancelária v oblasti práva duševného vlastníctva a hospodárskej súťaže. V rebríčku TOP 10 najväčších právnických kancelárií, ktorý podľa kombinovaných merateľných kritérií zostavuje denník SME a The Slovak Spectator, je HAVEL & PARTNERS […]
Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS získala v rámci 11. ročníka súťaže Právnická firma roka SR za rok 2023 opäť hlavnú cenu v kategórii medzinárodná advokátska kancelária a zvíťazila v kategóriách Hospodárska súťaž a Zdravotnícke právo. V ďalších 11 kategóriách sa umiestnila medzi najlepšie hodnotenými kanceláriami. Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehlo 26. apríla na slávnostnom galavečere organizovanom vydavateľstvom EPRAVO […]
Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS personálne posilnila svoju kanceláriu v Bratislave. Od 1. 1. 2022 preberá časť zodpovednosti s ostatnými partnermi za jej ďalší rozvoj novovymenovaná partnerka Lenka Štiková Gachová. Lenka je špičkovou odborníčkou na právo hospodárskej súťaže vrátane štátnej pomoci a regulácie podľa zákona o neprimeraných obchodných podmienkach. Stala sa tak 31. partnerom HAVEL & PARTNERS. […]
Autori: Robert Neruda, Lenka Gachová, Tomáš Varšo Protimonopolný úrad Slovenskej republiky („PMÚ“) predložil do medzirezortného pripomienkového konania („MPK“) návrh úplne nového zákona o ochrane hospodárskej súťaže („Návrh“). O pláne predložiť nový zákon namiesto prostej novely toho súčasného ste si mohli prečítať už na našom blogu,[1] kde sme popisovali, prečo sa PMÚ touto cestou vyberá.  V tomto vydaní Competition […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross