Automobilový priemysel

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Za posledných 20 rokov prešiel automobilový priemysel výraznými zmenami. Stredná Európa a najnovšie aj Ázia sa stali centrom nového vývoja pre svetových výrobcov automobilov aj ich dodávateľov na všetkých úrovniach.

Špecializovaný tím

Naša kancelária reagovala na tento dynamický a rýchly rozvoj tohto sektora vytvorením špecializovaného tímu skúsených právnikov so zameraním predovšetkým na:

 • výrobcov automobilov
 • výrobcov náhradných dielov
 • subdodávateľov výrobcov automobilov a náhradných dielov
 • predajcov automobilov a náhradných dielov
 • obchodné podmienky podnikateľov
 • lízingové spoločnosti a súvisiace služby (poistenie, opravy a servis, príslušenstvo, asistenčné služby atď.)

Služby v oblasti automobilového priemyslu

Špecializovaný tím zaoberajúci sa automobilovým priemyslom je pripravený poskytnúť klientom celý rad právnych služieb s maximálnym prínosom pre ich podnikanie. Medzi kľúčové oblasti špecializácie v automobilovom priemysle patria:

 • vzťahy s dodávateľmi
 • právo hospodárskej súťaže
 • poradenstvo v oblasti pracovného práva
 • obchodné transakcie a zmluvné záväzky
 • distribúcia výrobkov, doprava, logistika
 • riešenie sporov
 • verejné obstarávanie
 • reštrukturalizácie, úpadok a problematickí dodávatelia
 • právo duševného vlastníctva vrátane patentov a úžitkových vzorov
 • financovanie projektov, pôžičky a lízing
 • reklamné právo, spotrebiteľské súťaže
 • daňové a colné otázky
 • právo obchodných spoločností
 • školiaca a vzdelávacia činnosť

Pravidelne spolupracujeme s asociáciami združujúcimi spoločnosti pôsobiace v automobilovom priemysle - Zväzom priemyslu a dopravy ČR , Združením automobilového priemyslu, Asociáciou európských výrobcov automobilov, Združením importérov a výrobcov častí automobilov a servisnej techniky.

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross