Mgr. Martin Šimek, LL.M.

Vedúci advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
martin.simek@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Martin Šimek sa špecializuje na zastupovanie klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach, konkurzoch a reštrukturalizáciách a na vyjednávanie obchodných zmlúv.

V oblasti riešenia sporov sa zameriava na zastupovanie spoločností a podnikateľov (na strane žalobcu aj pri obhajobe žalovaného) v zložitých sporoch v súdnych a rozhodcovských konaniach vedených v Českej republike a v zahraničí, vrátane konaní so zahraničným prvkom. V súvislosti s riešením obchodných sporov poskytuje aj právne poradenstvo v oblasti alternatívnych a zmierovacích riešení.

V oblasti reštrukturalizácie a konkurzu sa zameriava na komplexné poradenstvo v otázkach súvisiacich s konkurzom, zastupovanie klientov v konkurznom konaní a v incidenčných sporoch.

V oblasti obchodných zmluvných vzťahov má rozsiahle skúsenosti s vyjednávaním a vypracovávaním obchodných zmlúv v sektore dopravy, strojárstva a stavebníctva.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracoval viac ako šesť rokov vo významných českých advokátskych kanceláriách. Krátko pracoval aj v poprednej medzinárodnej advokátskej kancelárii v Rotterdame. Jeho prax sa okrem iného zameriavala na fúzie a akvizície, právne audity a právne due diligence vyšetrovania, v ktorých zastupoval klientov na strane predávajúcich aj kupujúcich.

Členstvo v profesijných združeniach

 • Česká advokátska komora
Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
 • Erasmus University Rotterdam, Právnická fakulta, Rotterdam, Holandsko (2014), LL.M.
 • Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Plzeň (2010), Mgr.
 • University of Newcastle, Newcastle, Austrália (2009)
 • poradenstvo zahraničným spoločnostiam v sporoch o náhradu škody a súvisiacich konkurzných konaniach presahujúcich pol miliardy Kč
 • poradenstvo významnej českej spoločnosti v súvislosti so žalobou týkajúcou sa zneužitia ochrannej známky a nekalej súťaže zo strany konkurencie
 • poradenstvo významnej medzinárodnej spoločnosti v arbitrážnom konaní týkajúcom sa revízie cien plynu v hodnote presahujúcej niekoľko miliárd eur
 • zastupovanie významnej holandskej obchodnej spoločnosti v súdnych sporoch vyplývajúcich z medzinárodnej prepravy tovaru
 • poradenstvo v reštitučných sporoch v hodnote viac ako 100 miliónov Kč
 • poradenstvo významnej českej spoločnosti v spore s menšinovými akcionármi o neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia o odkúpení akcií menšinových akcionárov
 • poradenstvo pri príprave zmlúv na dodávku tovaru s objemom plnenia nad 1 miliardu Kč
 • poradenstvo nadnárodnej spoločnosti v pracovnoprávnom spore so zamestnancami vrátane vypracovania stanovísk, interných predpisov a rokovaní so zamestnancami
 • poradenstvo poprednému svetovému poskytovateľovi finančných služieb pri financovaní a akvizícii portfólia pohľadávok českých zákazníkov
 • poradenstvo finančnej inštitúcii pri nadobudnutí portfólia lízingových pohľadávok
 • poradenstvo banke v súvislosti s predajom portfólia problémových úverov
 • právne poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií, due diligence a zabezpečenia financovania podnikov
Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS poskytovala právne poradenstvo spoločnosti JSK Investments s.r.o. a jej spoločníkom Simone a Jaromírovi Kijonkovým pri predaji stopercentného podielu v spoločnosti Packeta s.r.o. Packeta je materská spoločnosť významnej tuzemskej technologicko-logistickej spoločnosti Zásilkovna, ktorá pôsobí nielen na českom trhu, ale aj v ďalších krajinách EÚ. Ide o jednu z najväčších a najvýznamnejších […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross