Súdne spory a arbitráže

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Náš právny tím pre zastupovanie v súdnych sporoch a arbitrážach patrí medzi najlepšie hodnotené právne tímy pôsobiace na Slovensku aj v Českej republike. Pravidelne sa zaraďuje medzi odporúčané tímy v súťaži Právnická firma roka na Slovensku a medzi vysoko odporúčané tímy (top tier) v súťaži Právnická firma roka v Českej republike.

Medzi našich klientov patria najvýznamnejšie domáce a zahraničné korporácie, úspešní súkromní podnikatelia aj verejné orgány.

Klienti sa na nás obracajú v situáciách, keď potrebujú riešiť právne a technicky komplikované spory, ktoré so sebou nesú veľké finančné alebo reputačné riziká.   

Základom našej pomoci pri riešení sporov je špičková právna práca. Klientom však dokážeme pomôcť aj v oblastiach súvisiacich s vedením sporov, ako napr. v mediálnej oblasti a oblasti PR, pri financovaní vedenia sporov alebo v oblasti ekonomických a technických analýz.

ZASTUPOVANIE PRED SÚDMI PRI RIEŠENÍ OBCHODNÝCH SPOROV

Klientov zastupujeme vo všetkých oblastiach práva, a to primárne pri riešení komplikovaných obchodných sporov. Máme bohaté skúsenosti s riešením sporov v podstate vo všetkých podnikateľských odvetviach. Vzhľadom na veľkosť nášho právneho tímu a rozsah poskytovaných právnych služieb máme osobné skúsenosti s významnou časťou sudcov pôsobiacich v ČR i na Slovensku. Klientov zastupujeme vo všetkých fázach súdneho konania vrátane konania pred Najvyšším súdom ČR a Ústavným súdom.

ZASTUPOVANIE V ARBITRÁŽACH

Zastupovali sme záujmy klientov v niekoľkých desiatkach sporov vedených pred rôznymi arbitrážnymi inštitúciami, a to ako pred tuzemským Rozhodcovským súdom pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky, tak aj v zahraničí pred Rozhodcovským súdom pri Medzinárodnej obchodnej komore (ICC) v Paríži, Rozhodcovským súdom pri Štokholmskej obchodnej komore (SCC) a ďalšími rozhodcovskými inštitúciami. Partneri našej kancelárie majú s rozhodcovským konaním bohaté skúsenosti a sami pôsobia ako rozhodcovia na českom Rozhodcovskom súde pri HKČR a AKČR, Viedenskom  arbitrážnom súde (VIAC), Londýnskom arbitrážnom súde (LCIA) Rozhodcovskom súde pri Burze cenných papierov Praha.

SPORY Z PRIEMYSELNÝCH A AUTORSKÝCH PRÁV

Vďaka unikátnej kombinácii advokátov špecializujúcich sa na spory z priemyselných práv a interným tímom patentových zástupcov dokážeme klientov zastupovať v tých najzložitejších prípadoch, kde sú predmetom sporu ochranné známky, priemyselné vzory, patenty, úžitkové vzory alebo autorské práva. Úspešne sme zastupovali významné svetové spoločnosti vo veciach porušovania práv duševného vlastníctva, paralelných dovozov či falzifikátov v Českej republike a na Slovensku.

ZASTUPOVANIE PRI SÚDNOM PRESKÚMANÍ  SPRÁVNYCH ROZHODNUTÍ

Máme rozsiahle skúsenosti so zastupovaním klientov pri súdnom preskúmaní rozhodnutí správnych orgánov v ČR aj v SR vrátane zastupovania pred Najvyšším správnym súdom. Hájili sme záujmy klientov v žalobách proti rozhodnutiam celého radu správnych orgánov vrátane súdnej obrany klientov proti rozhodnutiam finančnej správy, rozhodnutiam v oblasti stavebného práva alebo proti rozhodnutiam Úradu na ochranu hospodárskej súťaže, Úradu na ochranu osobných údajov a pod.

ZASTUPOVANIE PRED MEDZINÁRODNÝMI SÚDMI

Zastupujeme tiež klientov pred medzinárodnými súdmi vrátane Súdneho dvora Európskej únie (Luxemburg), Európskeho súdu pre ľudské práva (Štrasburg), Medzinárodného strediska pre riešenie investičných sporov (Washington) alebo Arbitrážneho súdu pre šport (Lausanne).

ZASTUPOVANIE KLIENTOV V ZAHRANIČÍ

V prípade sporov pred zahraničnými súdmi vyhľadáme najvhodnejšiu zahraničnú advokátsku kanceláriu, s ktorou právne zastupovanie klienta koordinujeme. Vďaka rozsiahlej sieti našich medzinárodných kontaktov sme schopní nájsť najvhodnejšieho advokáta pre každý spor vedený v zahraničí, či už by išlo o prestížnu medzinárodnú právnickú firmu alebo o miestneho advokáta s potrebnými lokálnymi znalosťami. Vzhľadom na významné postavenie našej advokátskej kancelárie v regióne strednej Európy sme často tiež vyhľadávaní ako právni poradcovia renomovaných medzinárodných právnických firiem v súdnych a arbitrážnych konaniach s českým či slovenským prvkom.

ZABEZPEČOVANIE VÝKONU SÚDNYCH ROZHODNUTÍ A ROZHODCOVSKÝCH NÁLEZOV

Zabezpečujeme tiež právne služby spojené s výkonom súdnych rozhodnutí a rozhodcovských nálezov po ukončení konania. Úzko spolupracujeme s poprednými exekučnými úradmi v Českej republike a na Slovensku, ako aj s detektívnymi a bezpečnostnými agentúrami a terénnymi pracovníkmi.

MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

Pomáhame klientom vo všetkých fázach vedenia sporu vrátane procesu mimosúdneho urovnania sporu. Naši advokáti majú rozsiahle skúsenosti s riešením už vzniknutých sporov zmierom a pôsobia v tejto oblasti tiež ako zapísaní mediátori.

RIEŠENIE TRESTNÝCH KÁUZ

V rámci exkluzívnej spolupráce so špecialistami na trestné právo z advokátskej kancelárie SEIFERT A PARTNEŘI zabezpečujeme pri riešení sporov aj zastupovanie v súvisiacich kauzách s trestnoprávnymi aspektmi.

Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS v súdnom spore úspešne zastupovala americkú spoločnosť GoDaddy Inc., patriacu do jednej z najväčších celosvetových platforiem poskytujúcich registráciu internetových domén. Spoločnosť GoDaddy Inc. žaloval vplyvný podnikateľ s konexiami na Rusko a dožadoval sa odstránenia investigatívnych internetových článkov. Zároveň požadoval finančnú kompenzáciu.   Špecializovaný tím pre oblasť súdnych sporov v Českej republike, na […]
Zdroj: epravo.sk Autori: Juraj Dubovský, Jana Čipková Uplatňovanie spotrebiteľských nárokov môže po 25. júni 2023 zmeniť svoju dynamiku. V tento deň totiž členským štátom EÚ uplynie transpozičná lehota na uvedenie tzv. hromadných žalôb do praxe. Slovenský zákonodarca svoj návrh už predstavil, a zdá sa, že lehotu splní (návrh čaká prerokovanie v druhom čítaní). Ako by […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross