JUDr. Tomáš Kalenský

Senior advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
tomas.kalensky@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Tomáš Kalenský sa špecializuje na stavebníctvo, development, verejné obstarávanie a obchodné zmluvné vzťahy.

V oblasti stavebníctva a developmentu sa zameriava na zmluvné aspekty súvisiace s realizáciou všetkých typov stavebných projektov, ako aj na verejnoprávne aspekty súvisiace s umiestňovaním a povoľovaním stavieb. Sprevádza klientov celým životným cyklom stavby, od spolupráce v procese verejného obstarávania cez realizáciu stavby (vrátane reklamačného a zmenového konania) až po úspešné odovzdanie a prevzatie. Poskytuje tiež komplexné právne služby týkajúce sa výstavby ciest, diaľnic a železníc (s použitím medzinárodných noriem FIDIC). Má rozsiahle skúsenosti s projektmi bytovej výstavby a zastupovaním klientov v súvisiacich súdnych a správnych konaniach.

Pravidelne vedie odborné školenia zamerané najmä na zmluvu o dielo a zmluvné podmienky FIDIC pre širokú verejnosť, verejný sektor a súkromných klientov (zvyčajne stavebné a projektové spoločnosti). V týchto oblastiach publikuje aj v právnických periodikách a podieľal sa napríklad na príprave komentára k novému Občianskemu zákonníku.

Pred nástupom do našej kancelárie pracoval v pražskej advokátskej kancelárii zameranej na stavebné právo, výstavbu infraštruktúry, developerské projekty a súdne spory. Pracoval aj ako právnik v medzinárodnej stavebnej spoločnosti, kde sa zaoberal najmä komplexnou právnou agendou súvisiacou s výstavbou ciest, diaľnic a železníc.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2018), titul Mgr.
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2019), titul JUDr.
  • komplexné poradenstvo pri realizácii dopravných a inžinierskych projektov pre české a medzinárodné stavebné spoločnosti
  • právna podpora developerských projektov pre české developerské spoločnosti
  • zastupovanie klientov v súdnych sporoch vyplývajúcich zo stavebných zmlúv
  • právna podpora realizačnej fázy výstavby diaľnic pre medzinárodné stavebné spoločnosti
  • poradenstvo českým developerským spoločnostiam pri územnom a stavebnom konaní
  • zastupovanie klientov v správnych konaniach v oblasti stavebného práva a verejného obstarávania
  • príprava komentárov k Občianskemu zákonníku v oblasti stavebných zmlúv
  • účasť na odborných správach pre Svetovú banku
Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS tradične so začiatkom druhého polroka oznamuje interné povýšenie. Najnovšie sa od 1. júla spoločníkom kancelárie stáva Ondřej Florián, partner zodpovedný za vedenie skupiny pre oblasť korporátneho práva a tímu služieb pre privátnych klientov. Na pozíciu partnerky a partnerov kancelárie sa posúvajú Kateřina Slavíková, Jaroslav Baier, Ondrej Čurilla, Petr Opluštil a […]
Autori: Tomáš Kalenský, Josef Hlavička, Jana Čipková Zdroj: epravo.sk Variácie (v pôvodnej EN verzii Variation, v slovenskom preklade Zmena) podľa zmluvných podmienok FIDIC, ktoré v súčasnosti patria medzi najvyužívanejšie zmluvné štandardy v odbore stavebníctva, možno označiť za špecifický zmluvný inštitút sui generis, ktorý umožňuje zmluvným stranám flexibilne reagovať na okolnosti a skutočnosti, ktoré pri uzatváraní […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross