Potravinárské právo

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Potravinárskemu právu sa v našej kancelárii s nadšením venuje česko-slovenský tím právnikov s bohatými skúsenosťami v odbore. Pracujeme pre lokálne i medzinárodné spoločnosti, od zavedených výrobcov, distribútorov a retailerov, po začínajúce startupy a e-shopy na poli superfoods a nových potravín všeobecne. Máme dlhoročné skúsenosti zo správnych konaní pred Štátnou poľnohospodárskou a potravinárskou inšpekciou či so súdnymi spormi.

Potravinárske právo je prísne regulovanou oblasťou, ktorá chráni konzumentov tak v oblasti kvality, hygieny a bezpečnosti potravín, ako aj v oblasti informácií a tvrdení o potravinách. Potravinárske právo je silne regulované Európskou úniou, podrobná úprava čiastkových oblastí však zostala v lokálnom práve, a preto prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nemajú vždy jednoduchú situáciu.

Táto oblasť čelí v posledných rokoch mnohým dynamickým zmenám a trendom, ako je napríklad predaj potravín on-line, obľuba funkčných potravín, superfoods a nových potravín dovážaných z rôznych častí sveta všeobecne či obohacovanie potravín látkami ako je napríklad CBD. V rámci ekologických trendov sa potom často stretávame s otázkami spojenými s uvádzaním vegánskych výrobkov na trh, vývojom umelého mäsa, s bezobalovým predajom potravín a tlakom na lokálny pôvod potravín. V rámci neustále sa zvyšujúcich štandardov ochrany spotrebiteľa potom prevádzkovateľov potravinárskych podnikov zväzuje prísna regulácia výživových a zdravotných tvrdení, ako napríklad zákaz dvojakej kvality. Dá sa očakávať, že regulácie v potravinárstve nebude ubúdať, skôr naopak.

Potraviny sa dotýkajú toho najzákladnejšieho, totiž ľudského zdravia. Preto s nimi nerozlučne súvisí veľké riziko, a nielen to je dôvodom, prečo je potrebné dodržiavať všetky predpisy a dbať na súlad potravín so zákonom.

Venujeme sa najmä týmto oblastiam:

 • registrácii, notifikácii orgánov pri začatí prevádzky potravinárskeho podniku
 • individuálnemu posudzovaniu všetkých typov reklamných oznamov týkajúcich sa potravín vo všetkých možných podobách a formách, tak aby boli v súlade so zákonom
 • podrobnej regulácii v oblasti označovania potravín, obalov potravín, a to vrátane použitia výživových a zdravotných tvrdení
 • posudzovaniu prípustnosti nových látok v potravinách a nových potravín všeobecne
 • špecifikám potravín na osobitné lekárske účely, obmedzeniam propagácie počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy (vrátane ich prípadnej úhrady z verejného zdravotného poistenia)
 • otázkam bezpečnosti potravín, sťahovaniu potravín z trhu, krízového riadenia potravinárskych podnikov i súvisiacej komunikácie navonok i dovnútra podniku
 • otázkam dvojakej kvality potravín a vykonávaniu auditov dvojakej kvality
 • právnemu nastaveniu správnej cenotvorby a zľavových akcií vrátane daňového posúdenia
 • on-line predaju potravín a s tým súvisiacich povinností
 • regulácii tabakových výrobkov, ich uvádzania na trh a reklamy na tabakové výrobky
 • zastupovaniu klientov v správnych konaniach pred Štátnou poľnohospodárskou a potravinárskou inšpekciou
 • krízovému poradenstvu v rámci zistení týkajúcich sa nebezpečných potravín a ich sťahovania z trhu

Všetkým týmto témam sa venujeme v rámci odborných publikácií, prednášok a tiež na našom blogu v sekcii Life Sciences: https://www.havelpartners.blog/life-sciences/

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross