JUDr. Kateřina Slavíková

Partnerka
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
katerina.slavikova@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Kateřina Slavíková sa špecializuje na oblasti farmaceutického, zdravotníckeho a potravinárskeho práva, ďalej na ochranu spotrebiteľa, obchodné právo, ochranu osobných údajov a reguláciu reklamy a médií všeobecne.

V oblasti farmaceutického práva má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním každodenného poradenstva popredným inovatívnym farmaceutickým spoločnostiam, vrátane riadenia právnych a compliance projektov. Špecializuje sa na predpisy týkajúce sa liekov a zdravotníckych pomôcok, reklamy a nekalej súťaže, cenových predpisov, klinických štúdií a vzťahov s farmaceutickými distribútormi a poskytovateľmi zdravotných služieb. Zameriava sa tiež na oblasť telemedicíny, audity nakladania s osobnými údajmi a vedenie zdravotníckej dokumentácie u poskytovateľov zdravotných služieb či spracúvanie údajov v rámci klinických skúšok liekov.

V oblasti potravinárstva sa Katarína venuje najmä krízovému riadeniu potravinárskych podnikov vrátane sťahovania potravín z trhu, novým potravinám, reguláciám zdravotných a výživových tvrdení, poskytovaniu informácií spotrebiteľom a ochrane spotrebiteľa všeobecne.

Ďalej sa venuje regulácii návykových látok, konope, kozmetických výrobkov a súvisiacim oblastiam.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pracovala niekoľko rokov v nadnárodnej spoločnosti zaoberajúcej sa predajom potravín a potravín na osobitné lekárske účely a tiež v českej advokátskej kancelárii.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2014), Mgr.
 • Univerzita Karlova, Mediálne štúdiá, Praha (2014-2015)
 • komplexný audit nakladania s osobnými údajmi a vedenia zdravotnej dokumentácie v skupine poskytovateľov zdravotných služieb
 • poradenstvo distribútorovi zdravotníckych pomôcok v oblasti spracovania a prenosu údajov o pacientoch prostredníctvom telemedicíny
 • poradenstvo výrobcovi zdravotníckych pomôcok pri vstupe na trh v Českej republike
 • komplexná príprava podmienok súkromného zdravotného poistenia
 • poradenstvo poskytovateľom zdravotných služieb pri zabezpečovaní úhrad z verejného zdravotného poistenia
 • priebežné poradenstvo v oblasti informácií o potravinách a potravinách na osobitné lekárske účely vrátane ich označovania a reklamy
 • regulačné aspekty televízneho vysielania
 • regulácia predaja alkoholu a tabaku vrátane možnosti predaja na diaľku
 • podmienky elektronického obchodu
Autorky: Kateřina Slavíková, Lenka Ostró, Martina Rievajová Na farmaceutické spoločnosti sa v prípade šírenia reklamy liekov vzťahujú mnohé, častokrát nejasné povinnosti. Jednou z nich je aj povinnosť sprístupňovať vzorky reklamy liekov dozorným orgánom. Na koho sa vzťahuje táto povinnosť, aké vzorky reklamy hlásiť, ako aj to, aké zmeny v spôsobe hlásenia nastali od 1. 6. 2023 či ďalšie […]
V 16. ročníku súťaže Právnická firma roka v Českej republike opäť získala najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS cenu pre najlepšiu domácu kanceláriu a stala sa zároveň aj klientsky najobľúbenejšou kanceláriou. Obe tieto ocenenia si odnáša HAVEL & PARTNERS už štvrtý rok po sebe. Špecializované tímy kancelárie ďalej zvíťazili aj v odborných kategóriách Správa majetku, […]
Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS tradične so začiatkom druhého polroka oznamuje interné povýšenie. Najnovšie sa od 1. júla spoločníkom kancelárie stáva Ondřej Florián, partner zodpovedný za vedenie skupiny pre oblasť korporátneho práva a tímu služieb pre privátnych klientov. Na pozíciu partnerky a partnerov kancelárie sa posúvajú Kateřina Slavíková, Jaroslav Baier, Ondrej Čurilla, Petr Opluštil a […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross