Reklamné právo a ochrana spotrebiteľa

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Tomuto odboru sa v našej kancelárii venuje cca 20 skúsených právnikov. Pracujeme pre lokálne i medzinárodné spoločnosti, od individuálnych retailerov až po veľké medzinárodné reťazce či kamenné a online predajne pôsobiace v Českej republike a na Slovensku. Máme dlhoročné skúsenosti zo správnych konaní s kontrolnými orgánmi a so zastupovaním klientov v súdnych sporoch.

Reklamné právo

Reklama umožňuje veľkú mieru kreativity, ale pri jej tvorbe a šírení je potrebné myslieť na to, že ide o prísne regulovanú oblasť kontrolovanú mnohými správnymi orgánmi (Česká obchodná inšpekcia, živnostenské úrady, Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia, Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie a ďalšie ). Špecifická právna úprava potom vo väčšom detaile reguluje reklamu na potraviny, alkohol, liečivá, poskytovanie finančných produktov a ďalšie. Významné právne obmedzenia sa tiež objavujú najmä pri používaní ochranných známok alebo fotografií tretích strán.

Ochrana spotrebiteľa

S reklamou úzko súvisí aj spotrebiteľské právo, pretože český aj slovenský právny poriadok venujú spotrebiteľom značnú mieru ochrany. Spotrebiteľ musí byť napríklad vždy dôkladne informovaný o ponúkanom produkte alebo o možnostiach na odstúpenie od zmluvy. Špecifická úprava potom rieši najmä reklamácie, spory alebo stanovovanie cien či zľavových akcií. Toto všetko platí ako v prípade predajov v kamenných predajniach, tak aj v prípade internetových obchodov.

Nielen riziko kontrol a prípadných pokút je dôvodom, prečo je potrebné dodržiavať všetky predpisy na ochranu spotrebiteľa a dbať na súlad reklamy so zákonom.

Venujeme sa najmä týmto oblastiam:

 • príprava obchodných podmienok, reklamačných poriadkov, formulárov na odstúpenie od zmluvy či iných dokumentov v rámci B2C aj B2B vzťahov
 • individuálne posudzovanie všetkých typov reklamných oznamov vo všetkých možných podobách a formách, aby boli v súlade so zákonom
 • právna revízia spotrebiteľských a iných marketingových súťaží
 • príprava zmlúv s ambasádormi, známymi osobnosťami alebo poskytovateľmi reklamného priestoru
 • regulácia internetového podnikania a e-commerce vrátane marketplace a ďalších menej tradičných foriem on-line predaja
 • cezhraničné aspekty reklamy a informácií o výrobkoch (napr. cezhraničné e-shopy)
 • revízia existujúcich zmluvných vzťahov so spotrebiteľmi a ich náprava v súlade s aktuálnou legislatívou a trhovými štandardmi
 • posudzovanie všetkých marketingových alebo predajných aktivít klientov či ich konkurentov smerujúcich k spotrebiteľovi s cieľom eliminovať nekalé obchodné praktiky či nekalosúťažné konanie
 • právne nastavenie správnej cenotvorby a zľavových akcií vrátane daňového posúdenia
 • označovanie rôznych typov výrobkov (labelling), aby obsahovali všetky legislatívou požadované informácie (vrátane potravín)
 • monitoring zhodných či podobných ochranných známok, ktoré sa snaží zaregistrovať tretia strana
 • zastupovanie v konaniach pred kontrolnými orgánmi, ktoré dohliadajú na reguláciu reklamy či ochranu spotrebiteľa, zastupovanie pred súdmi či v mimosúdnych konaniach

Všetkým týmto témam sa venujeme v rámci odborných publikácií, prednášok a vždy aktuálne aj na našom blogu: https://www.havelpartners.blog/spotrebitel/.

Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Martina Rievajová Po vyše dvoch rokoch legislatívneho procesu a hrozbe, že Slovensko bude za omeškanie s transpozíciou spotrebiteľskej regulácie EÚ sankcionované, Národná rada SR minulý týždeň prijala novú právnu úpravu ochrany spotrebiteľa. Odkedy má nová právna úprava platiť? Podľa schváleného návrhu legislatívy by mala nadobudnúť účinnosť už 1. júla 2024. Finálny dátum […]
Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič Zdroj: Hospodárske Noviny Národná rada Slovenskej republiky plánuje na decembrovej schôdzi rokovať o novom zákone o ochrane spotrebiteľa, ktorý so sebou prináša komplexnú novelu spotrebiteľského práva na Slovensku. V rámci článku Vám prinášame zhrnutie, aké zmeny novela prináša a aké nové povinnosti obchodníkov a práva spotrebiteľov sú v nej zakomponované. […]
Autori: Štěpán Štarha, Adam Kližan, Martina Rievajová Po niekoľkých mesiacoch bude Národná rada SR znovu rokovať o novej spotrebiteľskej regulácii na Slovensku, ktorá ovplyvní takmer každého podnikateľa. Prinášame Vám preto základný súhrn otázok a odpovedí k tejto problematike, v ktorom sa okrem iného dozviete, koho sa zmeny budú týkať, o aké zmeny ide, ale aj ako a dokedy je potrebné tieto […]
Autor: Štěpán Štarha Zdroj: Forbes Slovensko Do štyroch rokov bude každý piaty nákup vykonaný online. Zvýši sa preto dopyt po e-commerce, ale aj s tým spojené právne riziká. Ak nechcete prísť o pätinu trhu, je potrebné prispôsobiť svoj biznis novým trendom, a ak to chcete urobiť správne, odporúčame poradiť sa so skúseným právnikom.    Online trhoviská Podľa štatistík z roku 2022 nakupuje online až 75 percent Európanov, ktorí majú […]
Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Martina Rievajová Vláda SR schválila v piatok, 14. apríla 2023, návrh novej spotrebiteľskej regulácie. Z veľkej časti ide o transpozíciu niekoľkých európskych smerníc, ktoré prinášajú zásadné zmeny pre bežných spotrebiteľov a najmä pre obchodníkov naprieč celým B2C segmentom. Ak ste predajcom či distribútorom elektrospotrebičov, smart zariadení, software, vývojárom aplikácií, prevádzkujete e-shop či akokoľvek […]
Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Adam Kližan Podľa predbežných informácií by 28. mája 2023 mala byť na Slovensku účinná transpozícia niekoľkých európskych smerníc, ktoré prinášajú zásadné zmeny nielen pre spotrebiteľov, ale hlavne pre obchodníkov. Už teraz je zrejmé, že zmeny sa budú priamo dotýkať celého B2C segmentu, od veľkých reťazcov až po menšie maloobchody, a to najmä prevádzkovateľov […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross