Nová spotrebiteľská regulácia - je čas začať s prípravou

17. 03. 2023

Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Adam Kližan

Podľa predbežných informácií by 28. mája 2023 mala byť na Slovensku účinná transpozícia niekoľkých európskych smerníc, ktoré prinášajú zásadné zmeny nielen pre spotrebiteľov, ale hlavne pre obchodníkov. Už teraz je zrejmé, že zmeny sa budú priamo dotýkať celého B2C segmentu, od veľkých reťazcov až po menšie maloobchody, a to najmä prevádzkovateľov e-shopov, online trhovísk, ako aj poskytovateľov digitálneho obsahu a služieb.

O ČO IDE

Ministerstvo hospodárstva SR zintenzívnilo práce na návrhu novej spotrebiteľskej legislatívy, ktorá bola predložená do medzirezortného pripomienkového konania ešte v januári roku 2022.

Navrhované zmeny zohľadňujú niekoľko európskych smerníc, a to najmä tzv. Omnibus smernicu, ako aj smernice týkajúce sa zmlúv o predaji tovaru na diaľku a zmlúv o poskytovaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb.

ČO SA MENÍ

Cieľom novej legislatívy je najmä zlepšenie informovanosti spotrebiteľov. Meniť sa bude najmä:

 • rozsah informačnej povinnosti obchodníkov, a to hlavne v súvislosti s:
  • uvádzaním zliav, zaviesť by sa mala napr. povinnosť uvádzať na oznámení o zľave najnižšiu cenu tovaru, za posledných 30 dní;
  • online vyhľadávaním či spotrebiteľskými recenziami;
  • povinnosťou informovať o spôsobe zoraďovania produktov vo výsledkoch vyhľadávania;
  • funkčnosťou, kompatibilitou a interoperabilitou tovaru s digitálnymi prvkami, digitálneho obsahu či digitálnej služby;
 • e-commerce
  • zmenami prejde najmä úprava zodpovednosti za vady a reklamačného konania;
  • zavedie sa nový zmluvný typ – zmluva s digitálnym plnením; a 
  • novelizáciou prejde tiež úprava spotrebiteľskej kúpnej zmluvy.
 • sankčný mechanizmus
  • návrh novej legislatívy počíta s ukladaním pokút až do výšky 5% obratu či 600.000 EUR;
  • podľa navrhovaného znenia by zároveň malo byť možné ukladať pokuty potenciálne až do 8 rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

V okolitých krajinách vrátane Českej republiky, Poľska či Nemecka už transpozícia prebehla. Napr. v Českej republike sú zmeny účinné už od 6. januára 2023 (hlavné zmeny, ktoré transpozícia priniesla, sumarizujeme v ČLÁNKU).

ČO BUDE ĎALEJ

Návrh novej legislatívy bol aktuálne predložený na rokovanie do Legislatívnej rady vlády SR, ktorá však rokovanie o návrhu prerušila a odporučila predkladateľovi návrh zákona dopracovať o jej pripomienky. Napriek aktuálnej politickej situácii sa ako termín nadobudnutia účinnosti novej legislatívy aj naďalej odhaduje koniec mája 2023, tento termín však nie je záväzný a môže zmeniť.

Na zmeny, ktoré prinesie nová právna úprava, je vhodné myslieť už teraz a včas sa na ne pripraviť. Hoci finálne znenie slovenskej transpozície nie je ešte schválené, z dostupných informácií je možné predpokladať, že slovenské predpisy budú zohľadňovať vývoj v okolitých krajinách, v ktorých transpozícia už prebehla.

Veríme, že naše skúsenosti z implementácie zmien vyplývajúcich z českej transpozície smerníc spolu s know-how získaným z medzinárodných projektov, budú v súvislosti s plánovanými zmenami právnej úpravy významným prínosom tiež pre Vaše podnikanie na Slovensku; budeme radi, ak sa na nás obrátite.

Ďalší vývoj novej spotrebiteľskej úpravy budeme aj naďalej sledovať a včas Vás informovať o jeho postupe v legislatívnom procese, ako aj konkrétnych dopadoch na Vaše podnikanie; aktuality (nielen) z tejto oblasti zároveň nájde aj na našom blogu HAVEL & PARTNERS, ktorý pre Vás pravidelne aktualizujeme.

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross