Pro bono a CSR

Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry. CSR politikou kancelárie je v prvom rade správať sa zodpovedne voči spoločnosti, v ktorej žijeme a podnikáme, a systematicky podporovať dlhodobé projekty v rámci pro bono aktivít. Zároveň sa chceme uistiť, že pomoc sa dostane do správnych rúk, a preto starostlivo vyberáme podporované aktivity, spolupracujeme s rešpektovanými neziskovými organizáciami a na tento účel sme v roku 2013 založili aj vlastnú Nadáciu HAVEL & PARTNERS.

Naša pomoc stojí predovšetkým na nasledujúcich štyroch pilieroch:

OBLASTI SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

Podporujeme širokú škálu projektov spoločenskej zodpovednosti najmä v týchto oblastiach:

  • Pomáhame deťom a mladým ľuďom, a to nielen v ťažkých životných situáciách, snažíme sa tiež pomôcť s ich každodennými obavami a problémami (napr. bezpečnostná linka, linka právnej pomoci, Nadácia Naše dítě alebo Dejme dětem šanci).
  • Pomáhame poskytovať finančnú, materiálnu, humanitárnu, právnu, odbornú, osobnú alebo vzdelávaciu podporu a pomoc zdravotne postihnutým, sociálne alebo ekonomicky znevýhodneným osobám, najmä starším ľuďom (napr. Nadácia Taťány Kuchařovej Krása pomoci).
  • Podporujeme rozvoj vzdelávania a vedy, ako aj prehlbovanie odborných znalostí v oblasti práva, ekonómie, spoločenských vied a kultúry (napr. právnické vysoké školy, Ekonomická univerzita v Prahe, Nadácia Prague Twenty, Nadačný fond Gaudeamus).
  • Pomáhame prezentovať a propagovať súčasné umenie v kontexte tém, ktoré menia dnešný svet. Podporujeme reputáciu českej kultúry, vzdelávacích a kultúrnych aktivít zameraných na širokú verejnosť (Galéria DOX).
  • Podporujeme projekty v oblasti životného prostredia a inovačného podnikania (ENVI, Nadace Via.)
  • Podporujeme zdravý životný štýl a šport (Český skokový pohár, Eva Samková)

Správame sa šetrne a zodpovedne k prírode, a preto sme získali ocenenie Zodpovedná firma. Sme tiež hrdí na to, že naša kancelária  sídli v administratívnych budovách navrhnutých s ohľadom na životné prostredie a jeho ochranu. Sídlo pražskej kancelárie Florentinum získalo dokonca medzinárodný certifikát LEED  Gold green certification a sídlo slovenskej kancelárie Zuckermandel taktiež spĺňa prísne kritériá zelenej certifikácie  podľa štandardu BREEAM EXCELLENT.

V roku 2021 sme boli prestížnou britskou ratingovou agentúrou Chambers and Partners zaradení medzi desať najlepších európskych advokátskych kancelárií v oblasti Pro Bono.

 

KĽÚČOVÝ KONTAKT

JUDr. Ing. Veronika Dvořáková
Partnerka | Marketingová riaditeľka
veronika.dvorakova@havelpartners.cz

PODPOROVANÉ SUBJEKTY

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross