Mgr. PhDr. František Neuwirth

Counsel
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
frantisek.neuwirth@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

František Neuwirth sa špecializuje na farmaceutické a zdravotnícke právo, zmluvné právo, právo duševného vlastníctva, nekalú súťaž, reklamu a verejnoprávnu reguláciu.

V oblasti farmaceutického a zdravotníckeho práva sa zameriava najmä na farmaceutický sektor, sektor zdravotníckych pomôcok, kozmetiky a zdravotníckych služieb, interakcie so zdravotníckymi pracovníkmi a organizáciami ( agenda compliance ), distribúciu, klinické skúšky, reguláciu cien a úhrad a reklamu. V rámci vyslania pôsobí aj ako interný právny zástupca popredného nadnárodného farmaceutického výrobcu.

Pred nástupom do našej kancelárie v roku 2015 pracoval takmer rok v nadnárodnej spoločnosti vyrábajúcej zdravotnícke pomôcky, kde sa ako člen právneho oddelenia EMEA zameriaval najmä na zmluvné záležitosti a interakcie so zdravotníckymi pracovníkmi a organizáciami. Predtým pracoval rok a pol u iného nadnárodného výrobcu zdravotníckych pomôcok, kde sa zaoberal implementáciou francúzskych právnych predpisov upravujúcich zverejňovanie údajov o platbách poskytovaných zdravotníckym pracovníkom. Predtým pracoval takmer dva roky v medzinárodnej právnickej firme ako právny asistent.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina, francúzština, taliančina
Vzdelanie
 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (2013), titul Mgr.
 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta (2010), titul PhDr. Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III)
 • všeobecné právne poradenstvo popredným nadnárodným výrobcom liekov a zdravotníckych pomôcok v každodenných záležitostiach
 • obchodné zmluvy - výroba, distribúcia, obchodné zastúpenie, logistika, poskytovanie služieb
 • interakcie so zdravotníckymi pracovníkmi a organizáciami - dohody o poradenstve, dohody o grantoch, daroch a sponzorstve, podpora účasti na vzdelávacích podujatiach, posudzovanie zhody
 • reklama a marketing - posúdenie reklamných materiálov vrátane televíznych spotov, zmlúv o marketingových službách, zmlúv o prieskume trhu, informačných kampaní
 • dohody o rozdelení rizika so zdravotnými poisťovňami
 • klinické skúšky a špecifické liečebné programy (programy súcitného používania a prístupové programy pre pacientov )
 • zmluvy s organizáciami pacientov
 • poradenstvo rakúskemu výrobcovi zdravotníckych pomôcok, liekov a kozmetiky v súvislosti s plánovaným uvedením jeho výrobkov na český trh
 • zastupovanie pred Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv v konaniach o hraničných produktoch
 • poradenstvo združeniu farmaceutických spoločností v oblasti regulácie paralelného dovozu liekov
 • poradenstvo americkému výrobcovi zdravotníckych pomôcok v oblasti regulácie úhrad a notifikácie zdravotníckych pomôcok
 • poradenstvo farmaceutickému výrobcovi v oblasti exkluzivity na trhu s liekmi na ojedinelé ochorenia
 • poradenstvo farmaceutickému výrobcovi pri poskytovaní cezhraničného genetického testovania
 • poradenstvo v oblasti cezhraničného predpisovania liekov
 • poradenstvo výrobcovi inovatívnej batérie v oblasti regulácie, vývoja prototypu (príprava zmluvnej dokumentácie) a distribúcie
 • regulačné poradenstvo v súvislosti s akvizíciou výrobcu určitého typu automobilu
 • poradenstvo klientom pri uplatňovaní zákona o registri zmlúv
 • poradenstvo biotechnologickej spoločnosti vyvíjajúcej špecifický liečivý prípravok pri rokovaniach o multilaterálnej, nadnárodnej grantovej a konzorciálnej dohode o výskume a vývoji, kde hlavnou protistranou bola významná švédska univerzita
 • poradenstvo švédskej biofarmaceutickej spoločnosti v súvislosti so zmluvou na dodávku lieku na inovatívnu liečbu
Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS tradične so začiatkom druhého polroka oznamuje interné povýšenie. Najnovšie sa od 1. júla spoločníkom kancelárie stáva Ondřej Florián, partner zodpovedný za vedenie skupiny pre oblasť korporátneho práva a tímu služieb pre privátnych klientov. Na pozíciu partnerky a partnerov kancelárie sa posúvajú Kateřina Slavíková, Jaroslav Baier, Ondrej Čurilla, Petr Opluštil a […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross